profil

II Wojna światowa - kilka ważnych spraw.

poleca 85% 840 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okupacja III Rzeszy:ziemie zach. i płn.Poznań, Łód,Wielkopolska weszły w skład kraju Warty.Gdańsk i Pomorze-okręg gdański +prusy zach.G.lsk i zagłębie dbrowskie-prowincja lska.Płockie,Mławskie,Ciechanowskie po N.Dwór Mazowiecki-rejencja ciechanowska.Większoć nazw polskich zmieniono na niemieckie.Z pozostałych ziem polskich utworzono Generaln Guwernie-26.X.39. Siedziba władz w Krakowie. Podział na cztery dystrykty: krakowski,lubelski,radomski,warszawski..III Rzesza zajęła ok.188ty km2 z 22mln mieszkańców.Zbrojne formy walki z okupantem:1.Partyzantka-oczyszczali teren z konfidentów gestapo, zabierali żywnoć i pienidze Niemcom-Zw.Walki Zbr,Armia Ludowa. 2.Dywersja-prowadzenie walki bieżcej tzw.akcje bojowe i dywersyjne-Zw.Odwetu, Kedyw, wachlarz 3.Walka o szyny-wysadzanie pocigów i wagonów,dezorganizacja transportu-ZW.Walki Zbr,Zw.Walki Mł. 4.Uwalnianie więniów-likwidowanie agentów gestapo i przedstawicieli władz okupacyjnych, uwalnianie więniów-kedyw, Szare szeregi. 5.Akcja odwetowa na niem.dygnitarzach-zamach na gen.SS i policji Franza Kutscher 1.II.44-Pegaz 6. Powstanie-niesienie pomocy zydom ukrywajcych się poza gettwm-Żydowski Zw Woj. Cywilne formy walki: 1.mały sabotaż-pisanie haseł,malowanie kotwic-Szare szeregi 2.propaganda-wzywanie do walki z wrogiem i informowanie o jej wynikach-ZWZ-AK 3. tajne nauczanie- naucznie w podziemiach,miejscach niedpostępnych celem podtrzymania wiadomoci narodowej-TON,Uni Warsz 4.tajne życie kult-nauk- wysiłki społ w celu podtrzymania nauki i kultury-tajne organizacje podziemne, wielu literatów 5.wywiad -dostarczanie informacji i rozpracowywanie niemieckich planów rozmieszczenia wojsk-kierow. Operacji spec. Internowanie -wywiezienie kogo do obozu; odizolowanie osób niebezpiecznych.Utworzenie Armii gen.Andersa- miejsce Buzułyk koło Kujbyszewa: -14. VIII.41 zawarcie umowy wojskowej pom.Polsk a ZSRR - VIII.41 Anders zaczyna tworzyć armię -III.42 stan liczebny wynosi ponad 66 ty -tragiczny stan zdrowia i wyposażenia armii -żdania Sikorskiego w sprawi doposażenia armii -przemieszczenia 100ty polaków do Iranu w celu zapobieżenia powstania antyarabskiego. Zerwanie stos polsko-radzieckich: 25.IV.43 -apel Polski o wyja sprawy katyńskiej -proba do MCK Polski o dochodzenie -brak odp. Stalina -oskarż. Polaków o współpr z Hitlerem -zerwanie stos. Struktura władz podziemnej: 1. Organ rzdowy delegatura rzdu na kraj,łcznik pomiędzy Rzdem a krajem delegatów działał w imię rzdu, 14 departamentów, delegatura miała działanie polityczne , administracyjne,wojskowe 2.organ opiniodawczy; tzw.Gruba 4,komitet porozumiewawczy Partii Poitycznej, w skład grubej 4 wchodz:SL,SP,SN,PPS 3.organ wosjkowy:powstała służba zwycienstwu Polski-gen.Koroszewicz-Takrzewski,ZWZ-AK.Główny komendant gen. Kaziu Sosnkowski, Stefan Grot-Rowecki- komendant ZWZ.43 Rowecki aresztowany. W 42r. ZWZ staje się AK. Najw.przedsiębwzięcia w czasie wojny:przygotowanie do owstania, odbudowa niepodległoci państwa. Główne walki Pow.War: 1.VIII.1944 godz 17 godzina W, 5 VIII- natarcie niemców, 11 VIII-utrata Woli i Ochoty, 12 VIII-2 IX-obrona starego miasta, 15 IX natarcie na rejony przy Wile, 27 IX-pada Mokotów, 30 IX-pada żoliborz, 2.X-kapitulacja. Krajowa RN-utworzona przez Bieruta 43/44, cel:walka o niepodległ i demokr.Polskę złczon sojuszem z ZSRR, postanowienia manifestu KRN:odmowa rzdu polskiemu na emgracji prawa repreznetowania Polski, utworzenie rzdu w Polsce, reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu, przekształcenie Gwardii L. w Armię L. Karta Atlant-14.VIII.41. Roosvelt, Churchil, Stalin. Rezygnacja z podboju I aneksji obcych terytoriów,respektowanie prawa do suwerennoci każdego narodu, międzynarodowa współpraca wszystkich państw na równych prawach, rozbrojenie państw agresorów i nie używanie siły w stosunkach dyplomatycznych, wolnoć żeglugi. ONZ-24.X.43. Sprawa Polska:Teheran-granica między Polska-Zsrr wzdłuż lini Curzona, przesunięcie kosztem nieców zach i pł granicy Polski. Jałta-wsch granica wzdłuż lini Curzona z odchyleniami na korzyć Polski, Polska powinna otrzymać większoć terytoriów na pł i zach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty