profil

Deklinacje I, II, IV, V

poleca 85% 551 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

DEKLINACJA I

SING.
N. rosa
G. rosae
D. rosae
Acc. rosam
Abl. rosa
V. rosa!

PLUR.
N. rosae
G. rosarum
D. rosis
Acc. rosas
Abl. rosis
V. rosae!


DEKLINACJA II


RODZAJ MĘSKI

SING.
N. amicus
G. amici
D. amico
Acc. amicum
Abl. amico
V. amice!

PLUR.
N. amici
G. amicorum
D. amicis
Acc. amicos
Abl. amicis
V. amici!


RODZAJ NIJAKI

SING.
N. verbum
G. verbi
D. verbo
Acc. verbum
Abl. verbo
V. verbum!

PLUR.
N. verba
G. verborum
D. verbis
Acc. verba
Abl. verbis
V. verba!


DEKLINACJA IV


RODZAJ MĘSKI

SING.
N. fructus
G. fructus
D. fructui
Acc. fructum
Abl. fructu
V. fructus!

PLUR.
N. fructus
G. fructuum
D. fructibus
Acc. fructus
Abl. fructibus
V. fructus!


RODZAJ NIJAKI

SING.
N. cornu
G. cornus
D. cornu
Acc. cornu
Abl. cornu
V. cornu!

PLUR.
N. cornua
G. cornuum
D. cornibus
Acc. cornua
Abl. cornibus
V. cornua!


DEKLINACJA V

SING.
N. res
G. rei
D. rei
Acc. rem
Abl. re
V. res!

PLUR.
N. res
G. rerum
D. rebus
Acc. res
Abl. rebus
V. res!


TYLKO LICZBA MNOGA: spes, fides, facies

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta