profil

Rynek Turystyczny

poleca 83% 740 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RYNEK TURYSTYCZNY

Definicje rynku:
1. Rynek turystyczny jest to zbiór aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu turystycznego
2. Rynek turystyczny jest to ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między instytucjami i osobami sprzedającymi dobra oraz usługi turystom reprezentującymi podaż oraz osobami i instytucjami nabywającymi te dobra i usługi stanowiące przedmiot potrzeb turystycznych przedstawiającymi popyt turystyczny
3. Rynek turystyczny jest procesem w ramach którego sprzedawcy oraz nabywcy określają co mają zamiar sprzedać jak też kupić i na jakich warunkach ma być realizowana transakcja kupna sprzedaży

Podmioty rynku turystycznego są to sprzedający i kupujący na tym rynku, bez względu na to czy są oni turystami, jednostkami gospodarki turystycznej czy też podmiotami które tylko w sposób pośredni są związane z gospodarka turystyczną.

Rynek turystyczny możemy podzielić na:
• Rynek dóbr konsumpcyjnych- skierowany na ostatecznego nabywcę cechujący się pierwotnym charakterem popytu, indywidualnym podejmowaniem decyzji o zakupie, dużą liczbą potencjalnych nabywców, bezpośrednią dystrybucją oraz komunikacją przez mas-media
• Rynek dóbr produkcyjnych który skierowany jest na dystrybutora produktu turystycznego cechuje go wtórny charakter popytu, zespołowy sposób podejmowania decyzji o zakupie, ograniczona liczba potencjalnych nabywców
• Rynek usług na którym szczególny nacisk kładzie się na wypromowanie korzystnego wizerunku usługodawcy turystycznego, pozyskanie zaufania potencjalnego klienta w celu wyróżnienia własnej oferty wśród innych ,dużą wagę przywiązuje się do technicznej i wizualnej oprawy działalności usługowej

Segmentacja rynku turystycznego:
Segmentacja rynku jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. Segmentacja korzystna jest dla przedsiębiorstw ponieważ docierają one do konkretnych adresatów ze swoim produktem, łatwiej mogą zauważyć zmiany zachodzące na konkretnym rynku, łatwej mogą wydatkować środki na aktywizację tego rynku, oraz łatwiej ustalić moment konieczności tej aktywizacji. Jest to również proces korzystny dla odbiorców co związane jest z lepszym dopasowaniem określonego produktu do potrzeb konkretnego odbiorcy. Źródłem segmentacji rynku turystycznego są różnice podmiotowe, przedmiotowe, przestrzenne, rodzajowe oraz czasowe rozpatrywane zarówno od strony nabywców jak również producentów dóbr i usług turystycznych.

Procedura segmentacji rynku:
• określanie cech konsumentów w poszczególnych segmentach
• ocena atrakcyjności segmentów rynku turystycznego
• wybór docelowych segmentów rynku turystycznego
• planowanie miejsca produktu w wybranych segmentach
• projektowanie kompozycji marketingowej

Kryteria podziału rynku turystycznego:
W praktyce występuje wiele segmentacji rynku turystycznego można go rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Do najważniejszych należą:

• Segmentacja geograficzna wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak państwa, stany, regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych, albo działać we wszystkich, uwzględniając w tym lokalne zróżnicowanie preferencji.
• Segmentacja demograficzna dokonuje się tu podziału rynku na grupy na podstawie następujących zmiennych demograficznych: wieku, płci, liczby członków rodziny, cyklu życia rodziny, dochodu, zawodu, wykształcenia religii, rasy i narodowości. Zmienne demograficzne są najbardziej popularną podstawą wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencji i intensywność użytkowania dóbr są w dużym stopniu z nimi związane.

Rynek turystyczny możemy także podzielić na inne kryteria tj.
• Kryterium rodzaju usług turystycznych(hotelarskie, gastronomiczne, transportowe itd.)
• Kryterium grup wiekowych turystów(młodzieżowe, rencistów i emerytów)
• Kryterium relacji: miejsce zamieszkania-miejsce docelowe(krajowe, zagraniczne)
• Kryterium celu wyjazdów turystycznych(np.: biznesowe, pielgrzymkowe, lecznicze, poznawcze itd.)
Jednak podstawowym podziałem potencjalnych turystów na różne kategorie jest wysokość dochodów ponieważ właśnie od dochodów zależy wybór produktu turystycznego.

„Owczy pęd” i „ Efekt snobizmu”
Te dwa pojęcia wiążą się z podziałem rynku ze względu na wysokość dochodów. Turystów możemy podzielić na trzy grupy:
1. o dochodach średnich i niskich
2. o dochodach średnich i nieco wyższych
3. o najwyższych dochodach

„Owczy pęd”- oznacza potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami i ich stylem życia kierowanie się modą i trendami panującymi w usługach turystycznych. Najbardziej podatna na efekt „owczego pędu” jest najniższa grupa społeczna czyli ta która dopiero wchodzi do konsumpcji turystycznej. Grupa ta zadowala się niskimi cenami przy niskim standardzie produktu turystycznego. Wyjeżdżają do miejsc popularnych gdyż większość znajomych już tam była „ i w związku z tym trzeba było się tu wybrać”.

„Efekt snobizmu”- jest przeciwieństwem „owczego pędu”. Wiąże się z potrzebą wyróżnienia się spośród innych i postępowania tak, jak postępują ludzie znani i „godni naśladowania”. Efekt ten jest charakterystyczny dla drugiej grupy turystów podatnej na sterowanie i kopiującej zachowania grupy o najwyższym dochodzie. Rezygnuje ona z produktu kupowanego masowo na rzecz produktów oryginalnych na który jest niski popyt.

„Efekt Veblenowski”- odnosi się do zjawiska konsumpcji ostentacyjnej. Popyt na dane dobro wzrasta dlatego, że jest ono drogie a nie tanie. Najbardziej charakterystyczny sposób zachowania dla trzeciej grupy turystów mającej wiele wolnego czasu i duże środki finansowe dla których nie liczy się cena.

„Rynek sprzedających” i Rynek nabywców”

„Rynek sprzedających”- na rynku tym popyt przewyższa podaż. Sprzedający jest w korzystniejszej sytuacji niż kupujący gdyż dyktuje warunki ponieważ potrzeby nabywających są niezaspokojone, sprzedający narzuca swoją cenę do której kupujący muszą się dostosować.

„Rynek nabywców”- z tym rynkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy popyt jest mniejszy od podaży. Kupujący znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji wobec sprzedawcy może wybierać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Wymusza to na sprzedającym troszczenie się o klienta, ciągłe polepszanie wizerunku produktu i podejmowanie różnych działań konkurencyjnych mających na celu obniżenie kosztów produktu.

Targi turystyczne w Polsce i na świecie.
Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie. Co roku w wielu krajach odbywają się targi turystyczne na których prezentowane są oferty biur podróży, hoteli a także promowane różne ośrodki i miejsca o charakterze turystyczno- wypoczynkowym . Na targach tego typu promowane są również różne formy turystyki przede wszystkim kwalifikowanej a także usługi dodatkowe pośrednio związane z turystyką.

W Polsce w 2005 roku ma się odbyć 15 dużych imprez tego typu:
1. KRAKŻAGIEL 2005- IV Targi Żeglarskie i Sportów Wodnych(Kraków)
2. XIII Targi Turystyczne ”Aktywne Wakacje 2005” (Białystok)
3. GASTROEXPO- Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Gastronomii (Gdańsk)
4. EUROTOUR2005- Targi Turystyki, Wyposażenia Hoteli i Restauracji(Międzyzdroje)
5. EuroGastro IX- Kompleks Międzynarodowych Targów Gastronomiczno-Hotelarskich (Warszawa)
6. GLOB- Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego(Katowice)
7. Wiosenna Giełda Turystyczna (Poznań)
8. Gdańskie Targi Turystyczne (Gdańsk)
9. IV Świętokrzyskie Targi Turystyczne VOYAGER(Kielce)
10. Lato2005- X Targi Turystyki i Wypoczynku(Warszawa)
11. XIV Giełda Turystyczna MARKET TOUR( Szczecin)
12. REKREACJA2005- Dolnośląska Giełda Turystyczna(Wrocław)
13. TT Warsaw Tour & Travel- XIII Międzynarodowe Targi Turystyczne(Warszawa)
14. TOUR SALON Gastro-Invest-Hotel (Poznań)
15. HORECA2005 XIII Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii

Na całym świecie odbywa się bardzo dużo imprez o charakterze turystycznym, przedstawię tu tylko niektóre z wielu na których swoje stoiska ma Polska Organizacja Turystyczna.
• Conference & Trade Show (Chicago) charakter branżowy
• Travel & Leisure Show (Ottawa) charakter branżowo-promocyjny
• Arabian Travel Market (Dubaj) charakter handlowo-promocyjny
• Ferien Messe (Wiedeń) charakter promocyjny
• Meeting Incentives EMIF (Bruksela) charakter turystyka kongresowa I motywacyjna
• ABAV (Rio de Janeiro) charakter handlowo-promocyjny
• Holiday & Travel Show (Manchester) charakter promocyjno-handlowy
• WTM (Londyn) charakter handlowy
• CITM (Kunming) charakter promocyjny
• Holiday Word (Praga) charakter promocyjno-handlowy
• FITUR (Madryt) charakter handlowo-promocyjny
• Reisen (Hamburg) charakter promocyjno-handlowy
• ITB (Berlin) charakter konsumencko-branżowy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Typ pracy