profil

Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Sprawa polska na konferencji w Teheranie
(XI / XII 1943 r.)
Wstępnie zaakcentowano żądania Stalina, aby granica między Polską a ZSRR była wytyczona na linii Curzona. Zdecydowano o przesunięciu kosztem Niemiec zachodniej i północnej granicy Polski.
2.Konferencja w Jałcie (II 1945 r.)
Postanowienia:
-Ustalenie wschodniej granicy Polski wzdłuż liniiCurzona ;
-Polska ma otrzymać ziemie na północy i zachodzie ;
-na ziemiach polskich ma powstać Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej z udziałem Polaków z zagranicy.
-Mają zostać przeprowadzone wolne, demokratyczne wybory.
Konfederacja w Jałcie usankcjonowała rządy komunistyczne w Polsce co było równoznaczne z pozbawieniem naszego kraju suwerenności. Polska utraciła kresy wschodnie o prawie na pół wieku znalazła się w strefie wpływów ZSRR ( do 1989r.)
Linia Curzona- od nazwiska jej pomysłodawcy Brytyjskiego dyplomaty – projekt linii demokratycznej podczas wojny Polsko- Bolszewickiej 1920, która miała przebiegać wzdłuż Bugu zgodnie z dawnymi granicami Królestwa Polskiego. Przedłużona na południe stała się podstawą wytyczenia granicy Polsko-Sowieckiej 1944

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: