profil

„Słowa mogą być mostami, ale mogą też być murami.”

drukuj
poleca 87% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Frazeologizm występujące w temacie jest bardzo mądry i prawdziwy. W przytoczonych niżej argumentach udowodnię, że większość słów jest jednak murami niż mostami między ludźmi.
Słowa zawsze były przyczyną wielkich konfliktów, wypowiedziane przez jedną osobę obrażały inną albo stawały się przyczyną sporów gdzie żadna ze stron nie miała racji lub, co gorsza racje miały obie. Dla przykładu można przytoczyć mit o Parysie, człowieku który miał rozsądzić spór Hery, Ateny i Afrodyty. Powodem sporu było „jabłko niezgody”, chociaż po prawdzie samo jabłko nie było sednem sprawy, kłótnie zapoczątkowało słowo pisane. Na jabłku widniał napis „Dla Najpiękniejszej”.
Nie ma nic wspanialszego niż rozmowa dwojga ludzie. Szczera i płynąca prosto z serca, ale tak naprawdę kto jeszcze tak potrafi mówić. Niektóre słowa zostają w pamięci do końca życia. Najczęściej te, które nas ranią, bo przecież słowa mogą ranić. Często spostrzegamy, że ludzie tracą swoich przyjaciół z powodu nieporozumień. Kilka lat znajomości utracone z powodu przez głupie pomówienie lub plotkę.
Nasze całe życie oparte jest na kłamstwie. Ile razy czynimy komuś przykrość wypowiedzianymi słowami. Niejeden raz my sami zostaliśmy okłamani przez innych. Wiemy jak wtedy się czuliśmy. Wpadaliśmy w złość, obrażaliśmy się na tą osobę albo próbowaliśmy się odwzajemnić. Słowa nas ciągle poróżniają, dzielą nas.
Słowa są ciągłą przyczyną konfliktów między ludźmi. Owszem słowa mogą ranić i nas dzielić, ale także mogą sprawiać radość. Bo jakby wyglądało życie bez słów? Czy jest to w ogóle możliwe? Nie lubię, kiedy ktoś mi bliski zmienia o mnie zdanie z powodu nieporozumienia. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas inaczej myśli i odczuwa.


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:19)

NAWET DOBRE, ALE NIEWYSTARCZAJĄCO JAK DLA MNIE....

Gramatyka i formy wypowiedzi