profil

Rozbiory - daty

poleca 81% 2646 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
III rozbiór Polski I rozbiór Polski II rozbiór Polski Rosja austria

1764 r. - sejm konwokacyjny;
1765 r. - koronowanie Poniatowskiego; szkoła rycerska; Teatr Narodowy;
1767/68 r. - konfederacja radomska; prawa kardynalne;
1768-72 r. - konfederacja barska-wojna domowa;
1772 r. - I rozbiór Polski;
1773 r. - Komisja Edukacji Narodowej;
1773;75 r. - sejm rozbiorowy;
1777-83 r. - reforma Akademii Krakowskiej;
X.1788 r. - reforma wojskowa;
IV-V.1789 r. - podatkowa;XII.1789 r. - czarna procesja;
29.III.1790 r. - traktat polsko-pruski;
18.IV.1791 r. - prawo o miastach;
3.V.1791 r. - konstytucja;
IV.1792 r. - konfederacja w Petersburgu;
V.1792 r. - zawieszenie sejmu wielkiego;
14.V.1792 r. - konfederacja targowicka;
1792 r. - bitwa pod Zieleńcami i Dubienką;
23.VII.1792 r. - przystąpienie króla do targowiczan;
23.I.1793 r. - II rozbiór Polski;
VI-XI.1793 r. - obrady ostatniego sejmu;
24.III.1794 r. - powstanie Kościuszkowskie;
4.IV.1794 r. - wygrana pod Racławicami;
17.IV.1794 r. - powstanie w W-wie;
24.IV.1794 r. - klub jakobinów w W-wie;
7.V.1794 r. - uniwersał połaniecki;
6-8.VI-1794 r. - klęska pod Szczekocinami;
10.X.1794 r. - upadek powstania pod Maciejowicami;
1795 r. - III rozbiór Polski;
1797 r. - podpisanie konwencji o rozbiorze Polski

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata