profil

Rola Kapłanów i Religii w Starożytnych Cywilizacjach

poleca 85% 545 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Starożytne Cywilizacje z upływem czasu zaczęły interesować się wszelkimi zjawiskami które ich otaczały, były to początki wielu wierzeń. Szukali oni wyjaśnienia na zjawiska które zdarzały im się w codziennym życiu, na konsekfencje czynów czy też cykliczne zjawiska naturalne. Zaczeli oni wierzyć że wszystkim tym kieruje jakaś siła wyższa. W czasach starożytnych istniało wiele kutur które kierowały sie różnymi wskaznikami, czynnikami które wyjaśniały i przepowiadały niektóre zjawiska.

W kulturze Lunarnej jak sama nazwa na to wskazuje, obiektem kultu był księżyc. Był on obiektem ochrony paleolitycznego myśliwego, przepowiadal precyzyjne wędrówki zwierzyny łownej, dzięki czemu ludzie Ci mogli polować na zwierzyne w momentach gdy była najliczniejsza. Księżyc stał sie bóstwem bo dawał pożywienia ludziom.
W kulturach Solarnych natomiast ludzie czcili Słońce. Ludzie Ci zajmowali sie rolnictwem i zbieractwem. Słońce było ich obiekem kultu gdyż wskazywało pory roku i momenty najleprze na sadzenia, przekopywanie lub zbiory roślin. W kulturach Solarnych większą role w plemionach odgrywały Kobiety bo dawaly i opiekowały sie życiem.
Sumerowie wierzyli że w imieniu bogów władze sprawowali lokalni książęt- ENCI (kapłani).
Wierzenia miszkańców Sumeru były oparte na kulcie sił przyrody i ciał niebieskich. Sumerowie posiadali swoje bóstwa które były stwoezycielami ziemi. An- niebo i Ki- ziemia bułu podstawowym obiektem kultu, jednak po czasie z nich narodził sie bóg atmosfery Enlil- pn powietrza który utworzył z ciał rodziców płaską ziemię i na nią sklepienie niebieskie. Sumerowie jednak czcili wiele więcej bóstw każde z nich odgrywało jakąś rolę. Kapłanie byli ich przedstawicielami na ziemi, dlatego też byli czczeni przez sumerów i często kierowali całymi plemionami i państwami, panowała ogólan teokracja.
Egipcjanie różnili sie kultur Lunarnych, Solarny i Sumeryjskich. Wierzyli oni w bóstwo Faraona, ich boska natura dawała gwarancje pomyślności państwa i ludności, wierzono że Faraon obdarzony jest magicznymi wlaściwościami, które pozwalaja kontaktować sie ze światem bogów, oznaczało to że był bogiem zesłanym na ziemię. Jednak z czasem zaczęto uważać ich jedynie za synów boga RA. W kulturze egipcjan było również miejsce dla kapłanów którzy spełniali obowiązki związane z kultem boga.
System wierzeń Indii i Chin szeroko rozbudowany. Podstwą najstarszych religi w Indiach byl Wedyzm, czyli liczne rytuały, obrzędy i obyczaje które zostały zapisane w księgach Wedy, to najstarsze zabytki literatuty indoeuropejskiej. Na tych księgach opierały cie różne inne religie na terenie całej azji południowej. Kult Wedyzmu ogniskował się wokół modłow i ofiar, które składano pod gołym niebem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Czcili w ten sposób wielu bogów
Ojca Nieba, Matkę Ziemię, Słońce, Księżyc, Jutrzenkę, Ogień i Wiatr.
Wiara Izraelitów opierała się ba Bibli która jest zródłem informacji o życiu i dziejach tych właśnie cywilizacji oraz innych ludów Bliskiego Wschodu, uważana za świętą i natchnioną przez Boga.

Starożytni ludzie posiadali swoje bóstwa, obiekty kultu i czci, potrzebowali ich do życia codziennego, byly jedynym racjonalnym wyjaśnieniem na to, czego nie rozumieli. Bóstwa były siła wyższą, czymś co kierowało ich życiem, ludzie Ci czcili bogów dla lepszego bytu i łaski. Wiele z tamtych wierzeń pozostało do dziś. Ludzie nadal wierzą w łaskę i dobro swoich bogów i nadal sie do nich modlą i składają ofiary. Religie i wierzenia to coś co nigdy nie zaniknie. Niektóre z teorii religijnych które uważane są za cuda lub ingerencja bogów będą podważane przez naukę, jednak pozostałe będą trwać i dwać ludziom wiare w siły wyższe i bóstwo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty