profil

Notatki II wojna światowa

poleca 82% 847 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

HITLER-ur.1889r.w Spanden w Austrii, rodzinie dość zamożnego urzędnika celnego.Wcześnie stracił ojca.Uczył się średnio,ale średnią
szkole skończył,postanowił studiować na ASP w Wiedniu-nie zdał. Był malarzem pokojowym. Pedant,schludny,utrzymywał się sam,kupił
sobie lepsze ubranie,samotnik,bez przyjaciół.Lubiany przez kobiety bo był elegancki,abstynent(rzadko pił piwo)W czasie wojny służył w armii
bawarskiej,po wojnie wrócił do Monachium,tam wstąpił do partii NSDAP w 1921. SA- działalność antysocjalistyczna,bojówki,stwożył je.
W 1923r. zamieszany w pucz wojskowy w Monachium. Zamach się nie udał –aresztowany skazany na 5 lat(Wyszedł po niecałym roku za
dobre sprawowanie).Napisał książkę MEIN KAMPF(moja walka) Zasady hitleryzmu według(książki)_likwidacja ograniczeń traktatu
wersalskiego dla Niemiec _Teoria nadludzi(likwidacja słabych jednostek -żydów,komunistów)=eksterminacja. _teoria przestrzeni życiowej
_teoria przestrzeni życiowej dla Niemców(parcie na wschód). _stawiał na badania genetyczne żeby rozmnażali się ci z czystej rasy-zasiedlać
tereny wsch._kult wodza-FÓHRER-ceremoniał zwłaszcza z przywitaniem nie wolno było siedzieć w jego obecności_wymyślił org. Młodz. Hitlerjungen. Wychodzi i w latach 20 rozpoczyna działalność w NSDAP. Zakłada oddziały SS dla ochrony wodza.Miał paranoję-mania prześladowcza,myślał ciągle,ze ktoś go chciał zabić..Zdobył większość w wyborach do Reichstagu. W 1932r.Wybory wygrywa partia Hitlera,wcześniej też był w parlamencie,ale nie mieli większości bo dawała ludziom prace,zasiedlanie na wsch. Obwiniał żydów za niepowodzenia Niemiec. W I 1933 Hitler zostaje kanclerzem,zaczyna bardzo gwałtownie-zakłda gestapo, policja polityczna-przeswietlali każdego kto chciał się z nim spotkać,zajmowli się polityczna działalnością mieszkańców. Kazał podpisać Reigstag-winą obarczył komunistów(1933) Delegalizuje inne partie-działa tylko NSDAP-monopartyjny system. Noc długich noży- likwidacja dowództwa SA(wyimaginowana opozycja) 1935r.-ustwy o czystości rasy i powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Sytuacja międzynarodowa polski w latach 30. 1.Sojusze wojskowe i o przyjaźni z Rumunią i Francją Ministrem spraw zagr. W 1932 zostaje Józef Beck-prowadzi politykę równowagi lub balansowania pomiędzy sąsiadami żeby mieć poprawne stosunki z ZSRR i Niemcami. 1932-układ o nieagresji ze ZSRR. 1934-deklaracj o nienaruszalności granic z Niemcami i niestosowania przemocy. 1938-zmusiliśmy Litwę do nawiązani stosunków dyplomatycznych-Litwa dostała ultimatum(stosunki lub wojna) 1936-w Europie do 1939 trwa wojna domowa w Hiszpanii. W Hiszpanii wybory parlam. Wygrał FRONT LUDOWY-socjaliści i komuniści zaczęli organizować władze lewicową . Wojna pomiędzy zwycięskim frontem ludowym(socjal. I kom.)pomagali im ZSRR i wszystkie państwa kom.=i wojskami gen Franco(popierane przez Hitlera i Mussoliniego)-wygrywa.
1938-minister spraw zagr. Rzeszy Joachim Ribbentrop przedstawia żądania wobec polski._włączenie wolnego miasta Gdańsk do Niemiec _budowa drogi(korytarza) eksterytorialnej biegnącej przez pomorze,łączącej Prusy wsch. z Niemcami. Droga miała nie należeć do polski _przystąpienie polski do paktu antykominternowskiego (przeciwko ZSRR)zawarty przez Japonię, Włochy i Niemcy. Polacy odrzucali żądania, Beck mówi: „nie chcemy pokoju za wszelką cenę” -nieprzyjmujemy warunków bo dla nas są niekorzystne(za wysoka cena za pokój). Hitler w IV 1939 wypowiedział układ o nienaruszalności granic.Odtąd Polacy musieli się liczyć z agresją Niemiec.

Wojna obronna polski w 1939
W miesiącach letnich konsultacje radz-ang-franc w Moskwie. Kiedy wiadomo,że Hitler przygotowuje się do wojny-próba aliansu(sojuszu) państw
Zach. Europy z ZSRR Nieuderza,bo pojechali nieudolni politycy. I data napaści 26VIII zmieniona bo 25VIII Polacy podpisali układ o wzajemnej pomocy wojskowej z anglikami. Na początku były tylko deklaracje ustne,potem podpisali. Zobowiązali się,że w ciągu trzech dni od napaści wkroczą do akcji. Hitler uruchomił abwerę-wywiad niem. Stwierdzili,że Anglicy nie pomogą. To trwało do 1 IX . 23VIII podpisany pakt Ribbentrop(niem)-Mołotow (ZSRR) układ o nieagresji między Niemcami a ZSRR żeby upoić obie strony Tajna klauzura tego układu dotycz polski a w szczególności podziału polski między niem. A ZSRR .Zaplanowali IV rozbiór. Niemcy n Zach od linii Wisły i Sanu,na wsch. Zabiera ZSRR
Kampania wrześniowa
1.plany obronne polski
Do wojny przygotowywali się od kwietnia bo Hitler wypowiedział plan o nieagresji- Był to plan Z(zachodni)Polacy się spodziewali 2 uderzeń niemieckich (na wielko. I ze strony PrusKs. na W-wę)od zach. Rozłożyli swoje armie(było ich 7)miały bronić:Uderzenie niemieckie
Na południowy Zach. 3 armie i 2armie od góry.Na Polskę w kierunku poł-wsch. Na górny Śląsk i kierunku pół-wsch na tereny pomiędzy wielkopolską i Pomorzem – jedna z przyczyn przegrania kamp. 4.45 rozpoczęcie wojny w Polsce 1 sierp.1944 godz.17 rozpoczęcie powstania warszawskiego. Przybyły z kurtuazyjną wizytą statek schezik-Holsztyn pancernik. Ostrzał Westerplatte-początek wojny ok. 180 ludzi. Placówka sił morskich, lądowych pod dow. Mjr Henryka Sucharskiego(tak naprawdę Jan Dąbrowski). Bronili się 7 dni, mieli 12 godz. Do rozpoczęcia pomocy ang. Zginęło 15 osób,poddali się z powodu braku amunicji-wzięci do niewoli. Obrona poczty gdańskiej-trwała 6 godz. –zaatakowali bo to symbol placówki polskiej. Przyjechał dowódca zginął od razu.Dowództwo przejął kierownik poczty. Niemcy miotaczem ognia podpalili budynek-wszystkich wymordowano. Obrona Katowic-40% mieszkańców to Polacy. Obroną kierował Jan Faska. 3 godz. Się broniły. Gł. Byli powstańcy,stara broń. Wieża Sapadoch. Się nie broniła-została zniszczona.To był mit-harcerze bronili parku. 2 IX Niemcy wkroczyli do Katowic
3 IX Niemcy zajęli Katowice oraz Bydgoszcz i oddz. Polskie. Dochodzi do masakry ludzie na terenie polski sympatyzują z Niemcami.Dawali im 100 marek miesięcznie żeby ich potem wykorzystać(Np. tworzyli administracje)Mieli swoich ludzi na terenach do których wkraczali
Bitwa pod Bzurą –najważniejsza w kamp. Kilka dni.Pierwsze1.5 dnia Polacy mieli przewage-potem katastrofa. Rząd udał się za granicę do Brześcia a potem do Rumuni 17IX na Polskę najeżdżają wojska radz. Bez wypowiedzenia paktu o nieagresji. Były tam tylko grupy operacyjne.Szybko przegrali.Zaczęto wywozić ludzi do Ostaszków Kozielsk,Starobielsk od 10 II 1939- do pracy przymusowej(łagry). Najpierw jeńców a potem rozpoczęto ewakuację inteligencji(nauczyciele,lekarze,duchowni). W 1940 mordy w Katyniu,Miednojach,Charkowie-masowe próby mordowania polaków W 1994 Rosjanie się przyznali – Borys Jelcyn. Obrona Warszawy – Stefan Starzyński –prezydent zadecydował,ze Warszawa będzie się bronić(a kobiety,dzieci mężczyźni pon. 16i pow. 60 lat mieli wyjechać. Reszta miała zostać i się bronić. Bronili się przez 10 dni do 27IX dowodził gen. Tadeusz Czułma. 28IX skapitulowała twierdza Modlin 2X skapitulował hel-dow. Obrony ląd. Był gen. Dąbek
5 X 1939 Ostatnią bitwą kamp. Wrzeń. Jest bitwa pod Kockiem(rządu nie było pod Kockiem była ostatni kapitulacja.Nie ma dokumentu stwierdzającego kapitulację polski. 30IX w Paryżu powstaje rząd emigracyjny z gen. Sikorskim na czele-potem się przenosi do Londynu.Gdy Francja kapituluje ten rząd dostał pozwolenie na organizacje jednostek wojskowych.

Wojna fińsko-radziecka(wybucha w XI 1939)Finowie są przygotowani do wojny- mają WAŁ HENNERHEIMA -wał umocnień miał bronić Finlandię przed Rosjanami. Rosjanie przełamują ten wał i rok później atakują od strony Karelii , w kilku miejscach. Działania wojenne przerwane przez zimę. W grudniu 1939 Rosja usunięta z ligi narodów, bo zostali agresorem na niezależne państwo.Na wiosnę 1940 działania wznowione
Rosjanie rozpoczynają zażartą ofensywę W marcu 1940 Finlandia prosi o pokój i Finlandia traci 1/10 część swoich terenów ZSRR
przejmuje pewne tereny. Wojna z Danią i Norwegią 9IV1940 –trwa 6 godz. Z Danią –małe państwo ,mała armia, zaatakowani głównie na lotniskach.D.była krajem neutralnym i zupełnie nieprzygotowanym do odbioru ataków. Norwegia chcieli mieć bazę wypadową do ataków na wyspy brytyjskie. Norwegia produkowała ciężką wodę (do bomby atomowej)Trwa 62 dni. Zaczyn się 9IV1940. Norwegi miała sojuszników Francja,Anglia 6-9 V 1940 bitwa o Narwik W Narwiku brały udział korpusy(franc i ang ). Też Polacy . siły ekspedycyjne je wygrały ,ale całą kamp
przegrali Norwegowie. Bo w Norwegii następuje rozłam. Faszysta norweski VIDKUN QUISLING(symbol zdrady narodowej )przywódca faszystów
którzy poparli Hitlera, sprzymierzył się z Hitlerem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut