profil

Nazizm i komunizm ideologie pogardy i śmierci

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W zupełności zgadzam się ze stwierdzeniem, iż „nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci”. Teraz chciałbym to uzasadnić odpowiednimi argumentami biorąc pod uwagę, że nazizm panował w Niemczech od 1933 roku, zaś komunizm w Rosji od 1917 roku
Na początku chciałbym rozpatrzyć komunizm.
Początek komunizmu wiąże się z objęciem władzy przez Lenina po rewolucji październikowej w 1917 roku. Po nieudanym zamachu na Lenina, wprowadził on w 1918 roku tzw. czerwony terror - pozbawił życia kilka tys. osób w tym Mikołaja II z żoną. Niedługo po tym nastąpiła wojna domowa. Spowodowała ona głód w latach 1920-1921, który pochłonął wiele milionów ludzi.
W 1922 roku przekształcono Rosję w ZSRR, oprócz tego włączając w Związek inne kraje takie jak Białoruś czy Ukraina. Zgodnie z konstytucją ZSRR, kraje te mogły rozwijać swoje kultury. Jednak władze centralne tępiły miejscowe kultury i wprowadzały język rosyjski.
W 1924 roku umarł Lenin, objął wtedy władzę Józef Stalin. Władca państwa pozbawił stanowisk swoich rywali, a następnie ich mordował. Przykładem może być Lew Trocki zamordowany w Meksyku w 1940 roku.
Według idei komunizmu wszystko miało być wspólne, co miało prowadzić do likwidacji biedy i nierówności społecznych. Jednak wszystko to było złudzeniem. W państwie łamano wszelkie prawa człowieka. Za niezgodność z poglądami partii komunistycznej bolszewików karano śmiercią. Tajna policja aresztowała lub likwidowała każdego kto według nich stanowił jakiekolwiek zagrożenia. Fala likwidacji i aresztowań nasiliła się w latach 1937-1938 - okres ten nazywamy wielką czystką.
Policja osadzała więźniów w obozach koncentracyjnych - łagrach. W łagrach panowały bardzo ciężkie warunki: głód, długi czas pracy, zimne warunki. W łagrach zginęło dziesiątki mln osób.
W 1930 roku nastąpiła kolektywizacja rolnictwa. Wywołało to bunt chłopów, które tłumiła policja polityczna. Na Ukrainie przejawiało się to w niszczeniu gospodarstw, blokowanie dostaw żywności. Spowodowało to z kolei klęskę głodu, w wyniku której śmierć poniosło ok. 4,5 mln osób.
W czasie trwanie II wojny światowej gdy Polska, a właściwie jej wschodnia część, była pod okupacją radziecką Rosjanie próbowali wyniszczyć nasz naród poprzez: mordowanie inteligencji, wysiedlenia, liczne mordy na Polakach w łagrach. Upaństwowili przedsiębiorstwa należące do Polaków, kolektywizowali rolnictwo, prześladowali Kościół katolicki, a także sowietyzowali kulturę polską i szkolnictwo.

Według Hitlera naród niemiecki pochodził z rasy aryjskiej (rasa panów) oraz że przysługuje im przestrzeń życiowa (Lebensraum). Ideologię nazizmu, stworzonego przez fuhrera był przede wszystkim rasizm, a także antysemityzm. Tę ostatnią Hitler doprowadził do skrajnej postaci; chciał ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez biologiczną zagładę.
Po objęciu władzy przez Hitlera 30 I 1933 roku zaczęto wprowadzać obozy koncentracyjne na terenie kraju. Osadzono w nich przeciwników politycznych.
W 1924 roku nastąpiła „noc długich noży” czyli zgładzenie osób niewygodnych dla wodza; było to przykładem walki z konkurentami A. Hitlera - analogicznie w ZSRR.
Fuhrer wprowadził polityką rasową. Skutkiem jej było wydanie ustaw norymberskich wymienionych bezpośrednio w zagładę narodu żydowskiego.
Przejawy rasizmu i antysemityzmu dają się we znaki podczas II wojny światowej. Na rozkaz Hitlera wybudowano obozy koncentracyjne oraz getta na terenie Polski, które miały doprowadzić do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego i żydowskiego. Dla Hitlera Słowianie (w tym Polacy) mieli pełnić rolę niewolników. Właśnie idea Lebensraumu (przestrzeni życiowej) miała uzasadniać podboje krajów słowiańskich i eksterminacji miejscowej ludności.
Niemcy podobnie jak Rosjanie mordowali inteligencję Polską, prześladowali Kościół katolicki, konfiskowali przedsiębiorstwa należące do Polaków, a także wysiedlali Polaków.

Myślę, że w pełni uzasadniłem postawioną na początku tezę i stwierdzam, iż powstanie pierwszego państwa komunistycznego (ZSRR) oraz nazizmu (III Rzesza) było okupione krwią i cierpieniem.


Bibliografia:
· „Historia” - dr Lech Bielski, dr Mariusz Trąba
· „Historia - podręcznik do gimnazjum III” - Grzegorz Wojciechowski

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty