profil

Konferencja - II Wojna Światowa

poleca 85% 227 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konferencja w Teheranie 28.11.-1.12.1943
Roosevelt, Churchill, Stalin – Wielka Trójka
- otwarcie drugiego frontu w Europie
- atak na Niemcy ze strony Francji
- rozbicie zbrojne Niemiec i ostateczne rozprawienie się z hitleryzmem
- sprawa wschodniej granicy na linii Curzona
Konferencja w Jałcie 04 – 02.11.1945
Wielka Trójka
- ustalenie porządku powojennego w Europie
- podział Niemiec na strefy okupacyjne
- przystąpienie Rosji do wojny z Japonią
- granica wschodnia linia Curzona
- granica zachodnia obiecano ziemie zachodnich i północnych Niemiec
- akceptacja Rządu Tymczasowego
- Polski ustrój ma być określony w przyszłych wolnych wyborach demokratycznych
- Decyzja o powołaniu Międzynarodowej Organizacji Pokojowej
Konferencja w Poczdamie 17.07.-02.08.1945
Wielka Trójka – Roosevelt – Truman, Churchill – Attlee
- ustalenie granicy Polskiej zachodnia –Odra, Nysa Łużycka, W. M. Gdańsk i Pomorze Szczecińskie.
- Cofnięcie poparcia dla Rządu na Emigracji
- Sojusznicza rada kontroli na terytorium Niemiec
- Podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne: amerykańska, brytyjska, sowiecka, niemiecka
- Demilitaryzacja, dekartelizacja, denazyfikacja, demokratyzacja,
Konferencja Założycielska ONZ 25.04.-26.06.1945
San Fransisco – opracowano Kartę Narodów, którą popisała 51 państw w tym Polska
Nowy Jork – siedziba ONZ
1948 - deklaracja praw człowieka

Podoba się? Tak Nie