profil

Lata 1918-1932

poleca 85% 157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komunizm wojenny - zastosowanie prezymusowej pracy, kartkowego systemu zaopatrzenia ludności w produkty potrzebne do życia
Konstytucja - najważniejszy dokument w państwie określający prawo
Kołchozów - gospodarstwa spółdzielcze
Arbitraż międzynarodowy - jest to rozstrzyganie przez wybranych arbotów, na podstawie prawa, sporów między państwami
Kryzys gospodarczy - jest to okresowe załamanie rozwoju gospodarczego, spadek aktywności gospodarczej, obniżenie produkcji, zatrudnienia, inwestycji i w rezultacie poziomu życia społeczeństwa
Kryzys finansowy - gwałtowne załamanie się popytu na towary
Imigracja - to ruch ludności związany ze zmianą miejsca stałego zamieszkania, rozpatrywany od strony kraju przybycia
Wehrmachtu - niemieckie siły zbrojne
Kriegsmarine - niemiecka marynarka woj.
"pakt stalowy"- nazwa paktu o przyjaźni i przymierzu zawartego pomiędzy Niemcami i Włochami w 1939r. w Berlinie.
Abstakcjonizm - jest to kierunek w sztuce XXw, którego cechą charakterystyczną jest naśladowanie form występujących w naturze
Awangarda - to nazwa kiwrunku w sztuce XXw, cechą charakterystyczną awangardy jest zerwanie z tradycją i poszukiwanie nowych środków przekazu artystycznego
Magistrala węglowa - budowa lini kolejowej łącząca Górny Śląsk z portem gdyńskim
Czteroletni plan gospodarczy - plan na którego podstawie kraj miał być wyprowadzony z kryzysu.
Autorytaryzm - system rządów, w którym władza jest sprawowana przez armię, jedną partię polityczną
Sancja - to nazwa obozu politycznego rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1939
Sojusz - to umowa międzynarodowa, w której zawierające ją państwa zobowiącują się do współpracy politycznej i wojskowej oraz do udzielenia sobie pomocy na wypsdek ataku innych państw

Włodzimierz Iljicz Lenin - przywódca bolszewików, zorganizował zbrojny przewrót w Piotrogrodzie
Józef Stalin - należał do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, w końcu lat 20-stych zapoczątkował zmiany gospodarcze
Franklin Delano Roosevelt - był czterokrotnie wybierany na prezydenta USA
Benito Mussolini - w początkowym okresie wojny był działaczem socjalistycznym ostro występującym przeciwko udziałowi Włoch w wojnie
Adolf Hitler - był twórcą narodowego socjalizmu(nazizmu)przywódcą i organizatorem NSDAP
Joseph Goebbels - minister propagandy III Rzeszy
Generał Francisco Franco Bahamonde - gubernator Wysp Kanaryjskich
Eugeniusz Kwiatkowki - opracował czteroletni plan gospodarczy, inicjator powstania portu w Gdyni
Stanisław Wojciechowski - prezydent Rzeczypospolitej w latach 1922 - 1926
Roman Dmowski - działacz polskiego ruchu narodowego,czołowy ideolog polskiego nacjonalizmu
Józef Beck - minister spraw zagranicznych

1918 - głęboki kryzys Rosji
1921 - na zjeździe partii komunistycznej Lenin ogłosił program Nowej Ekonomicznej Polityki(NEP)
1928grudzień - Stalin ogłosił program kolektywizacji rolnictwa i likwidacji "kułaków"
1922 - Niemcy i ZSRR zawarły traltat w Rapallo
1925 - podjęto próbę stworzenia europejskiego systemu bezpieczeństwa
1920 - powstała nowa partia o nazwie Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP)
1932 - NSDAP stała się polityczną potęgą
1933 - spłonął gmach Reichstagu, niemieckiego parlamentu
1936 - rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpani
1935 - 1936 - Włochy dokonały podboju Etiopii
1937 - Japończycy rozpoczęli podbój Chin
1938 - Hitler rozpoczął realizację swych podbojów
1938 - rozpoczął się kryzys czechosłowacki
1929 - rozwój gospodarki został gawałownie przerwany przez wielki kryzys gosp.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty