profil

Włochy. Kraina strożytnych miast, teatru i sztuki.

poleca 85% 163 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
włochy Watykan

WSTĘP
Ze względu na swe położenie i ukształtowanie terenu Włochy były centrum świata rzymskiej cywilizacji, ziemią przetrząsaną przez sąsiednie wojownicze plemiona. Później kraj ten stał się kolebką renesansu świata zachodniego. Był on miejscem ruchów nacjonalistycznych w połowie XIX wieku, po wyzwoleniu z 20-letniej dyktatury stał się zwolennikiem szybkiego rozwoju ekonomicznego w powojennej europie. Włochy są dziś krajem wysoko uprzemysłowionym, będąc w czołówce w zakresie rozwoju nowych technologii turystyki. Półwysep oferuje różnorodną scenerię, od wspaniałych masywów górskich do wypalonych słońcem, ożywionych tylko głosami cykad krajobrazów. Oprócz cudów natury ziemia ta fascynuje pomnikami starożytnych cywilizacji i kulturą sprawiającą, iż włosi są narodem spontanicznym i zróżnicowanym.

RZYM
Stare przysłowie mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tu przed wiekami zrodziła się cywilizacja Europy. Obok starożytnej Grecji bowiem, Rzym właśnie stanowi jej kolebkę. Grecy pozostawili nam wspaniałą spuściznę filozoficzną i literacką. Rzymianie, z natury swej bardziej praktyczni, chętniej poświęcali się polityce, administracji i zarządzaniu państwem. Podczas gdy sztuką grecką kieruje idea czystej harmonii i piękna, monumentalne dzieła rzymian noszą znamiona przede wszystkim użyteczności.
Szczęśliwym zrządzeniem losu, miasto również po upadku wielkiego Imperium, w czasach mniej znamienitych niż epoka cezarów, było nadal kulturalnym centrum świta. Stało się stolicą chrześcijaństwa i siedzibą następcy św. Piotra. To właśnie dzięki papieżom, w okresie renesansu i baroku, sztuka rozwijała się tu jak za czasów antycznych. Potęga kościoła znalazła swój najwyższy wyraz w Bazylice Św. Piotra i zespołu pałaców Watykańskich. Nieporównywalne dzieła Bramantego, Rafaela i Michała Anioła stanowią największe osiągnięcia geniuszu artystycznego wszechczasów.

Kapitol, stanowiący od zarania dziejów centrum życia religijnego i publicznego miasta, jest najsłynniejszym z rzymskich wzgórz. Tutaj też miały miejsce najważniejsze wydarzenia w historii miasta. Wzgórze składa się z dwóch szczytów, pomiędzy którymi znajduje się dziś Plac Kapitoliński, niegdyś zwany asylum , tj. „miejsce dla ludu”.Na jednym ze szczytów wznosi się kościół Santa Maria in Aracoeli. Wcześniej znajdowała się tutaj Ara Capitolina. Na drugim, zajmowanym przez świątynię Jowisza Największego i Najlepszego, zbudowane zostały Pałace Kapitolińske. Z urwiska zwanego Mons Trapeius w starożytności zrzucani byli zdrajcy ojczyzny. Architektoniczny kompleks Placu Kapitelońskiego jest dziełem Michała Anioła, który zaprojektował go na polecenie papieża Pawła III.
Pałac Konwenansów, wzniesiony w XV w. Przez Giacomo della Porta, wykończony przez Michała Anioła mieści tzw. Salę Konwenansów. W Sali Wilczycy stoi tzw. Wilczyca Kapitolińska, wykonana z brązu w V w. p.n.e., od niepamiętnych czasów symbol Rzymu. Bliźnięta Romus i Romulus są dziełem A. Pollaiolo i dodane zostały w XV w. Dalej znajduje się szereg sal mieszących bogatą kolekcję rzeźb, fryzów i cennych osiemnastowiecznych arrasów.
Forum Romanum było w starożytności placem otoczonym monumentalnymi bazylikami i świątyniami, który stanowił ośrodek życia miasta. Forum, dzięki swojemu położeniu, stanowiło idealne miejsce spotkań mieszkańców miasta z okoliczną ludnością, spotkań i oczywiście wymiany towarowej. Wraz z rozwojem tego rodzaju działalności zaczęły na forum powstawać sklepy, świątynie i bazyliki, aż w końcu plac ten stał się sercem miasta. Odbywały się tutaj zgromadzenia ludowe i zebrania Senatu, wybory do rady miejskiej, ceremonie religijne, a także wykonywane były wyroki sądu.

Koloseum. Nazwą tą był określany Amfiteatr Flawiuszów być może dlatego, że w pobliżu znajdował się gigantyczny posąg Nerona, zwanego Kolosem. Jego budowę rozpoczął w 72 r. Wespazjan, a skończył jego syn Tytus, który w 80 r. , z okazji otwarcia amfiteatru zorganizował trwające 100 dni uroczystości. Koloseum mieściło 50000 widzów, którzy zbierali się tu, by oglądać słynne, często okrutne, choć może dlatego właśnie wzbudzające wielki entuzjazm, igrzyska. Przedstawienia składały się z walk gladiatorów (na ogół specjalnie wytrenowanych niewolników) , polowań na dzikie zwierzęta (przywożone do Rzymu z odległych krain), bitew morskich, czyli naumachii, dla których napełniano arenę wodą. Było to także miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. By wznieść podobną budowlę Rzymianie musieli wykorzystać wszystkie swoje umiejętności techniczne i wykazać nieprawdopodobną pomysłowośś.

WATYKAN
Watykan jest niezależnym państwem, którego suwerenem jest papież sprawujący jednocześnie funkcję biskupa Rzymu i Najwyższego Kapłana Kościoła Katolickiego. Państwo to powstało w obecnej formie 11 lutego 1929 roku na mocy Paktów Luterańskich. Obejmuje teren Ager Vaticanus, na prawym brzegu Tybru, gdzie ponieśli śmierć pierwsi chrześcijanie, między nimi także Święty Piotr.

Kaplica Sykstyńska stanowi jedno z najwspanialszych dzieł sztuki. Jest to wielka, prostokątna sala zwieńczona beczkowym sklepieniem, ozdobiona wspaniałymi freskami. Kaplica Sykstyńska do dziś stanowi miejsce wielkich uroczystości kościelnych, a przede wszystkim tutaj właśnie odbywa się Konklawe : zgromadzenie mające na celu wybór nowego papieża. Wiadomość o dokonaniu wyboru przekazywana jest światu znakami dymnymi – czarny dym oznacza, że wybór nie został jeszcze dokonany, zaś biały – że kardynałowie zgodzili się co do osoby nowego Najwyższego Kapłana. Freski zdobiące ściany i sufit kaplicy wykonane zostały prawie jednocześnie przez Michała Anioła, Pinturicchio, Signorellego, Botticellego, Ghirlandaio i Rosellego. Zaczynając od ołtarza i posuwając się ku prawej stronie oglądamy freski przedstawiające sceny biblijne, od stworzenia świata, poprzez przejście Mojżesza przez Morze Czerwone po Zmartwychwstanie Pańskie.

WENECJA
Centrum Historyczne Wenecji wznosi się na archipelagu małych wysp, oddzielonych między sobą gęstą siecią kanałów, regulowanych na przestrzeni różnych epok. Z kanałów, największym co do długości (3,800 km) i szerokości (od 30 do 70 m) jest kanał Grande, który dzieli miasto na wie części, połączone między sobą trzema mostami. Pierwszy most Rialto był z drewna i posiadał nazwę „Moneta”. Został wybudowany przez Nicola Barattieri. Wielokrotnie był odbudowywany.

Dotknięta dżumą Wenecja, senat w 1630 roku składa wotum, przyrzekając Matce Bożej wybudowanie kościoła w podzięce za wstrzymanie zarazy. Aby zwolnić się od wotum zostaje powierzone Baldassarowi Longhenie wybudowanie kościoła Santa Maria della Salute. Świątynia jest, bez wątpienia, wielkim monumentem architektury barokowej weneckiej.
Plac Świętego Marka, jeden z najbardziej cennych skarbów architektury włoskiej, usytuowany jest na dwóch dużych powierzchniach łączących się między sobą. Składa się on z placu i dochodzącego do morza placyku. Wokół tej dużej, otwartej przestrzeni, usytuowane są budynki o absolutnej wartości artystycznej : Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Loggietta i strzelista Wieża Zegarowa.

Wieża zegarowa jest z pewnością jednym z najczęściej fotografowanych obiektów Wenecji, dzięki jej oryginalnemu zegarowi, jak i obecności dwóch „Mori” (ciemnoskórych) , którzy wybijają godzinę na czubku wieży.

Bazylika Świętego Marka jest „wielką świątynią”, monumentalnym symbolem kościoła miejskiego, jak również i jego politycznej władzy. Powstała jako kaplica dożowska, w XIX w. staje się siedzibą patryjarchy.
Nad placem Św. Marka dominuje strzelista dzwonnica, około 100 metrowej wysokości, którą wenecjanie nazywają „gospodarzem domu”.
Budowa pierwszego Pałacu Dożów, to jest siedziby Doży powstała na początku XIX wieku, w celu stworzenia bardziej obronnych warunków i ochrony przed nieprzyjaciółmi przybywającymi od morza.

MEDIOLAN
Mediolan, dumny ze swego statusu głównego ośrodka handlowego Włoch, zyskał szczególną sławę w dziedzinie międzynarodowej mody. Jego położenie wyznacza wiodącą pozycję w przemyśle włoskim. Ruchliwy, czasami frenetyczny Mediolan jest jednym z najbardziej dynamicznych miast południowej Europy.

WERONA
Miastem dostarczającym wielu artystycznych przeżyć jest Werona, słynna jako miejsce historii miłosnej Romea i Julii. W miesiącach letnich można obejrzeć tę sławną tragedię w teatrze z czasów Rzymskich. W tym samym czasie można wysłuchać opery we wspaniałej scenerii rzymskiej areny z I wieku. Legenda głosi, że ten wspaniały amfiteatr został zbudowany w ciągu jednej nocy przez samego diabła, który zawarł pakt z miejscowym dziedzicem skazanym na śmierć za popełnienie potwornej zbrodni. Ponieważ człowiek ten rozpaczliwie prosił o litość, powiedziano mu, że jeśli zbuduje olbrzymią budowlę w ciągu jednej nocy, zostanie ułaskawiony. Zastęp diabłów pracował przez całą noc i budowla została prawie ukończona, gdy wybiła fatalna godzina. Diabły wróciły do piekła, a arena nie została ukończona; łatwo sobie wyobrazić, co się stało z bogatym dziedzicem. Amfiteatr pozostaje jednym z najlepiej zachowanych arcydzieł rzymskiej sztuki budowlanej, pomimo iż został on w średniowieczu poważnie zniszczony. Wspaniały plac o XIV-wiecznej atmosferze, Piazza delle Erbe jest wypełniony markizami stoisk handlowych. Całe centrum Werony jest labiryntem wąskich uliczek i zabytkowych domów. Miasto szczyci się także doskonała kuchnią.

FLORENCJA
Na pograniczu dolnej i górnej części doliny Arno, otoczona wzgórzami pokrytymi oliwkami, sosnami i cytrusami, leży Florencja – kolebka języka włoskiego, miasto Dantego. Historia Florencji jest ściśle związana z historią rodu Medici, protektorów najznakomitszych artystów renesansu. Leonardo da Vinci. Michał Anioł i Bottilelli nadali
Florencji cechy idealnego piękna. Nic więc dziwnego, że Florencja wniosła olbrzymi wkład do włoskiej cywilizacji, będąc wciąż ważnym centrum kulturalnym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut