profil

Pojezierze Suwalskie

poleca 85% 483 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojezierza – bogata liczba jezior, Litewskie, mazurskie, Pomorskie, Meklemburskie, Szlezwicko-Holsztyńskie

1 Położenie – w płn-wsch Polsce, w dorzeczu Wisły, Pregoły i Niemenu,

2 Geologia – mezozoik [kreda], utwory trzeciorzędowe [piaski, iły], utwory czwartorzędowe [płn – gliny morenowe, płd – piaski, żwiry lodowe – sandr]

3 Tektonika – wzniesienie Mazursko – Suwalskie

4 Rzeźba – młodoglacjalna, akumulacyjna: wzgórza moren czołowych, duże wysokości, Rawelska Góra – 298m, Krzemieniucha – 289m, wysoczyzny moren dennych – kemowe, ozowe, drumlinowe formy, sandry – Augustoski – 130m w bagienną kotliną Biebrzańską; erozyjne: rynny lodowcowe –wąskie, głębokie, wypełnione wodą, np. Hańcza, Wigry, Białe, zagłębienia bezodpływowe –powstają po dawnych jeziorach, znaczne deniwelacje terenu – 100m,

5 Rzeźba a wody powierzchniowe – w dorzeczu płn-zach Pregoła do Niemenu, Czarna hańcza , długie zlodowacenie, rzeki szybko płyną, jeziora [około 300-stu]-małe i głębokie, Hańcza – 108,5m, 3km, Wigry – 73m, 21,6km, Gaładus – 7,6km, 55gł, Gorbaś – 1,3km, 45m, Białe, Sajno, Augustowskie, rozwój rybactwa śródlądowego, okonie, sandacze, sieje karasie, turystyka, jeziora zanieczyszczone

6 Skały a gleby i roślinność
piaskibielicoweiglasty, glinybrunatneliściasty, doliny rzekmadylas łęgowy, torfowe i bagienne – słaba jakość,

7 Położenie a klimat: kontynentalizm, zimy ostre, mrozy, lata ciepłe, opad w lecie, masy arktyczne, polski biegun zimna, styczeń –5,5, lipiec 16,5, opad – lato 600mm, wegetacja – 180-190dni, mróz – powyżej 50 dni, śnieg 90-100 dni, długa zima, krótkie przedwiośnie i przedzimie

8 klimat i roślinność – brak jaworu, buka, jodły, dębu bezszypułkowego, sosna i świerk, lesistość 31%, Puszcza Romincka, Augustowska, ptactwo – kaczki, kormorany, prerkany, łabędzie, czarne bociany, czaple, w 1976 powstał Suwalski Park Narodowy, w Krzeminkach – ruda żelaza, aby jak najdłużej istniała nienaruszona przyroda, stolica – Suwałki [LO]

9 teren : przemysł drzewno-papierniczy, meblarski, tytoń, mineralny, rolnictwo, uprawa owsa, jęczmienia, ziemniaka, rośliny pastewne, bydło, trzoda chlewna

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta