profil

Organizacje gospodarcze

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nazwa Rok powstania siedziba Państwa członkowskie cele
OPEC Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
w 1960 r. w Bagdadzie
w Wiedniu
1960: Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, Wenezuela. Oraz: Algieria, Ekwador, Gabon, Indonezja, Katar, Libia; Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie
kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego lat 1973-1974 kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy naftowej.
Organ naczelny: Konferencja OPEC, Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat, Przewodniczący: Purnomo Yusgiantoro

NAFTA Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. 1992, działa od 1994 USA, Kanadą i Meksykiem
utworzeniu strefy wolnego handlu (największej po EWG) dla towarów przemysłowych nie później niż w ciągu 15 lat, przez stopniową redukcję taryf celnych
CEFTA
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu 1992, weszła w życie 1994 Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Oraz: Słowenia (1996), Rumunia (1997) i Bułgaria (1999). zakłada utworzenie strefy wolnego handlu artykułami przem. oraz liberalizację handlu artykułami rolno-spoż.;
wspólne przygotowanie się do wejścia do Unii Europejskiej
EFTA EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU 1960 Genewie i biurami w Brukseli i Luksemburgu
Wielka Brytania, Austria, Dania, Finlandia, Lichtenstein, Islandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria
zniesienie wszelkich barier celnych i ilościowych w handlu między krajami członkowskimi, z wyjątkiem produktów rolnych; od 1972 nastąpiły kolejne wystąpienia członków z EFTA związane z przystąpieniem do EWG (W. Brytania, Dania, Portugalia); 1992 podpisanie przez EWG i EFTA deklaracji o pełnej współpracy; do połowy 1995 wszystkie państwa EFTA poza Szwajcarią, Norwegią i Lichtensteinem przystąpiły do EWG,
Strefa Wolnego Handlu Ameryk, FTAA planowany od początku lat 90. system umów o wolnym handlu wiążących w przyszłości państwa ameryk z obu kontynentów. W polityce USA idea taka ma służyć rozwojowi gospodarczemu i stabilizacji politycznej regionu oraz być odpowiedzią na zauważalne w świecie tendencje integracyjne.
OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1960, działa od 1961 Paryż pocz. 16 państw zachodnioeur., Kanada i USA, 1997 — 29 państw (Polska od 1996). stanowi forum konsultacji i koordynacji polityki ekon. i społ.; czł.:.
jej celem jest działanie na rzecz rozwoju światowego handlu, gł. poprzez promocję i wspieranie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich oraz popieranie ich wzajemnych, ścisłych kontaktów ekonomicznych;
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU, WTO 1994 w Marrakeszu (Maroko)
w Genewie.
przedstawicieli 125 państw (w tym Polski); aktualnie liczy 146 czł. (z przyjętymi 2001 Chinami i Tajwanem); gł. celem liberalizacja handlu międzynar. poprzez obniżanie i likwidację ceł oraz tzw. barier pozataryfowych (np. kontyngentów);

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty