profil

Jaki może wywrzeć wpływ globalne ocieplenie na klimat Polski

poleca 85% 376 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Globalne ocieplenie - polega na zatrzymaniu ciepła przez jej niższe warstwy. Podwyższenie temperatury wynika stąd, iż promieniowanie słoneczne, przenika do atmosfery, natomiast promieniowanie cieplne jest w dużym stopniu zatrzymywane przez parę wodną, dwutlenek węgla, freony, metan i ozon. Globalne ocieplenie klimatu wynika z podwyższenia ilości gazów powodujących efekt cieplarniany ponad stan naturalny.
Dlaczego zrobiło się cieplej ? Jedna z teorii wini za to tzw. efekt cieplarniany. Gdy wielkie zakłady przemysłowe emitują ogromne ilości dwutlenku węgla, freonu, metanu i pary wodnej, atmosfera staje się tak gęsta, że ciepło nie może się przez nią "wydostać". Temperatura na Ziemi jak i na terenie Polski rośnie wtedy niczym w szklarni. Wydawałoby się, iż kilka stopni więcej to nic groźnego - jednak w skali światowej nawet drobna zmiana termiczna może mieć katastrofalne następstwa. Uważa się, że przyczyną tego stanu jest spalanie paliw kopalnych, wskutek czego każdego roku powstaje 1,8 miliarda ton dwutlenku węgla. Ponieważ tak wiele dyskutuje się o tym, jakie rozmiary przybierze zjawisko globalnego ocieplenia, a nawet wysuwa się wątpliwości, czy taki proces w ogóle zachodzi, nic więc dziwnego, że panują najrozmaitsze opinie co do środków zaradczych. . Chodzi między innymi o spożytkowanie energii słonecznej, energii wiatru i rzek oraz podziemnych źródeł pary wodnej i gorącej wody.
Obecnie klimat Polski odznacza się dużą zmiennością pogody iznacznymi wahaniami przebiegu pór roku wnastępujących po sobie latach; przez Polskę przebiega granica między klimatem umiarkowanym ciepłym idżdżystym aklimatem borealnym, śnieżno-leśnym, przez nasz kraj przechodzą również izoamplitudy roczne 20 i 23C, wyznaczające umowne granice między klimatem oceanicznym akontynentalnym
Głównym objawem zmian klimatycznych to globalne ocieplenie, które spowoduje iż w różnych częściach Polski może wydłużyć okresy suszy, a w innych zwiększyć opady deszczu, może spowodować gwałtowne powodzie. Mogą się nasilić burze, powodzie oraz niszczycielskie i tragiczne w skutkach huragany - W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura w Polsce wzrosła. Zdawać by się mogło, że wzrost temperatury o kilka stopni nie może być groźny w skutkach. Jednak właśnie to jest przyczyn nasilenia się anomalii pogodowych. Następną bardzo ważną przyczyną globalnego ocieplenia jest niebezpieczeństwo dla naturalnych siedlisk Ocieplenie klimatu i zmiany w rozmieszczeniu opadów to zagrożenie dla lasów i terenów podmokłych, których zadaniem jest oczyszczanie powietrza i wody. Pożary lasów stałyby się częstsze i bardziej niszczycielskie. Ponadto wskutek zachwiania równowagi w opadach deszczu i śniegu maleć będą zasoby wody pitnej. Nastąpi podnoszenie się poziomu morza w wyniku topniejących lodowców, co spowoduje zatopienie niżej położonych terenów kraju.

W przypadku globalnego ocieplenia okres wegetacyjny w różnych częściach Polski wzrósłby. Nieodczuwalne byłyby zmiany pór roku ,gdyż następowałyby tylko minimalne zmiany temperatury w poszczególnych porach roku.Panowałyby upalne lata i bardzo ciepłe lata. W dużym stopniu zmieniłyby się roczne apitudy powietrza, które na pewno wzrosłyby o kilkadziesiąt stopni.
Skutki globalnego ocieplenia wywarłyby ogromne i katastrofalne zmiany w klimacie Polski .Niezbyt optymistyczna jest myśl, że wskutek rozwoju ludzkości i nie podjęcie żadnych przeciwdziałań postępowania globalnego ocieplenia nasz kraj będzie przypominała krajobraz z Marsa.
Metody zapobiegania globalnego ocieplenia

Najprostrzym sposobem ograniczania efektu cieplarnianego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw.
W ostatnich latach na konferencjach międzynarodowych postanowiono utrzymać pod kontrolą proces globalnego ocieplenia. W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 153 państwa, w tym także Polska, podpisały konwencję w sprawie zmian klimatu. Nasz kraj zobowiązał się utrzymać emisję dwutlenku węgla w poziomie z roku 1988, uruchomić system monitoringu gazów cieplarnianych, zwiększyć obszary zalesione (Polska zajmuje 11 miejsce w światowej produkcji dwutlenku węgla i 4 w produkcji metanu).
W pierwszej kolejności musimy zmniejszyć (nawet o 35%) spalanie węgla (co 4 polak jest właścicielem komina), a następnie : sprawdzić sprawność urządzeń elektrycznych i silników spalinowych, poprawić izolację cieplną budynków, używać gazu ziemnego zamiast ropy naftowej, zastąpić centralnym ogrzewaniem instalacje indywidualne, wprowadzać nowe technologie do przemysłu.
Dodatkowo można wzbogacać gaz wodorem i zmniejszyć dopuszczalną maksymalną prędkość dla samochodów. Stosując się do powyższych zaleceń możliwe jest ograniczenie emisji nawet o połowę.
Osiągnięcie radykalnej poprawy na terenie Śląska w tej dziedzinie oznaczać musi zasadnicze ograniczenie liczby niskich emitorów, a więc zamykanie kotłowni osiedlowych i zakładowych, ograniczenie niezorganizowanej emisji ze źródeł przemysłowych, oraz poprawę stanu technicznego samochodów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty