profil

Mechanizmy obronne przed działaniem czynników stresowych u roślin

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mechanizmy obronne przed działaniem czynników stresowych dzielą się na dwie grupy:
• Odporność konstytutywna (unikanie stresu)
Trwałe wyposażenie rośliny w cechy chroniące ją przed niekorzystnymi czynnikami środowiska:
Przystosowania budowy anatomicznej: kseromorficzna budowa ciała (susza, szkodniki)
Przystosowania trwałe rozwojowe: efemerydy (krótki okres wegetacji na pustyni)
Przystosowania metaboliczne: obecność w tkankach substancji (alkaloidy, fenole) chroniących przed szkodnikami.
• Odporność indukowana (tolerancja stresu)
Pojawianie się cechy odpornościowej wraz z aplikacją stresu. Dostosowanie się roślin do warunków stresowych zachodzi w wyniku adaptacji i aklimatyzacji:
Białko stresowe: osmotyczne, fitochylatyna
Osmoregulacja (susza, zasolenie, niska temperatura), związki uczestniczące w osmoregulacji: cukry ich pochodne, K+ amidy i ich pochodne, zabezpieczają przed denaturyzacją białek
Pojawienie się polamin chroniących strukturę błon, kw. nukleinowych, lipidów.

Podoba się? Tak Nie