profil

Hydrobiologia - zooplankton

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZOOPLANKTON
- plankton zwierzęcy, drobne organizmy w wodzie, nie mogące się przeciwstawić prądom i unoszą się w toni wodnej

W zależności od wielkości:
1) nanoplankton – od 0,002 – 0,02 mm, PROTOZOA (pierwotniaki), SARCODINA (wiciowce), heterotroficzne bruzdnice, GYRODINIUM SPIRALE, PROTOPERIDIUM MENISCULUS, (w Bałtyku południowym żyją)
2) mikrozooplankton – 0,02 – 0,2 mm, CILIATA (orzęski), TINTINNOPSIS SP.
3) Mezoplankton – 0,2 - 20 mm, ROTATORIA (wrotki): CERATELLA QUADRATA, SYNCHAETA SP. (Bałtyk południowy),
CLADOCERA (wioślarki): BOSMINA COREGONI MARITIMA, EVADME NORDMANNI (krówka morska), PODON SP.,
COPEPODA (widłonogi): PSEUDOCALANUS ELEGANTUS, TEMORA LONGICORNIS, ACARTIA SP.,
TURBELLARIA (wirki): wypławek biały, czarny
4) makrozooplankton – powyżej 20 mm
MYSIDACEA (szczeponogi): MYSIS MIXTA,
CNIDARIA (parzydełkowce), AURELIA AURITA, (chełbia modra), CYANEA CAPILLATA (bełtwa), CHAETOGNATHA (strzałki): SAGITA ELEGANS BALTICA, SAGITA SETOSA;

Podział ze względu na siedlisko:
- haliopozooplankton
- limnozooplankton (słodko)
- hypalimirozooplankton (morza)
- eulimmozooplankton (jeziora)
- potamozooplankton (rzeki)

Podział ze względu na długość przebywania w toni wodnej:
- holozooplankton (eutanoplankton)
- merozooplankton (henizooplankton) występuje w toni wodnej sezonowo, stadia larwalne, ichiozooplankton – larwy ryb, ikra + jaja
- tychozooplankton – tylko bentosowe, przypadkiem z odziałem wirów, prądów się znalazły
Pelagiczny – z daleka od brzegu, ślimaki skrzydłonogie, widłonogi (COPEPODA), wioślarki (CLADOCERA), rurkopławy, parzydełkowce (CNIDARIA), gatunki strzałki (CHAETOGNATHA),
Litoralny – przybrzeżny – meroplankton – wrotki (ROTATORIA), wirki (TURBELLARIA), larwy muchówek,

Zooplankton słodkowodny:
- CILIATA – orzęski – TINTINNOPSIS
- TURBELLARIA – wirki
- ROTATORIA – wrotki, CERATELLA QUADRATA, BRANCHIONUS,
- OLIGOCHETA - skąposzczety
- COPEPODA - widłonogi niektóre
Zooplankton słonawowodny:
- CLADOCERA – wioślarki – DAPHNIA, BOSMINA, CYCLOPS (oczlik)
- POLICHETA – wieloszczety,
- CRUSTACEA – wioślarki, widłonogi, ISOPODA – równonogi, AMPHIPODA – obunogi, DECAPODA – 10nogi
- OSTRACODA – małżoraczki,
- Stułbiopławy

Zooplankton oceaniczny:
- SIPHONOPHORA – krążkopławy, hydromeduza, COPILIA VITREA,
- Rurkopławy,
- COPEPODA – widłonogi
- TUNICATA – osłonice
- HAETOGNATA – strzałki
- PHORMINPHERA - radiolarie
- ROTATORIA – otwornice
- NOCTICULA – bruzdnice
- PHORAMINIPHERA – promienice,

Zooplankton:
Grupy:
- ROTATORIA – otwornice
- PHORAMINIPHERA – promienice,
- CILIATA – orzęski, TINTINIDAE
- CNIDARIA – parzydełkowce
- CTENOPHORA – żebropławy
- HAETOGNATA – strzałki
- TUNICATA – osłonice, ogonice – TITACLIA BOREALIS I ORICOPLEURA DIOICA
- CRUSTACEA - skorupiaki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata