profil

Antydepresanty

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Antydepresanty, czyli środki antydepresyjne, to leki sprzedawane wyłącznie na receptę, stworzone w celu usunięcia symptomów depresji. Środki te wpływają na polepszenie nastroju, blokując poczucie niskiej samooceny, niskiej własnej wartości, bezsenności, braku apetytu, braku zainteresowań

Antydepresanty Pochodzenia Roślinnego
1. Sposób działania:
Dokładnie nie wiadomo w jaki sposób lincze substancje, zawarte w tej roślinie, wpływają na nastrój pacjentów z depresją. Preparatom dziurawca przypisuje się podobne oddziaływanie na metabolizm noradrenaliny i serotoniny w mózgu jak klasycznym antydepresantom. Efektem tego jest przejaśniający wpływ substancji. Ale wyrażane są wątpliwości czy w ogóle substancje zawarte w dziurawcu docierają do komórek efektorowych w mózgu.
2. Objawy uboczne:
· Wrażliwość na promienie słoneczne – nadwrażliwość (odczyny rumieniowe, świąd)
· Znużenie, niepokój – czasem obserwuje się te objawy ale prawie nigdy nie stwarzają poważnych problemów
· Mdłości i bóle brzucha – występują sporadyczne
3. Łącznie z innymi lekami:
Mogą pojawiać się problemy np. przy podawaniu z pigułkami antykoncepcyjnymi. Przy takiej kombinacji antykoncepcja wydaje się mniej pewna.
Okres ciąży i laktacji – niewiele wiadomo, prawdopodobnie szkodliwe.

Inhibitory MAO
1. Sposób działania:
Blokują działanie enzymu monoaminooksydazy (MAO) przyczyniając się do wzrostu stężenia noradrenaliny i serotoniny w mózgu dzięki czemu poprawia się nastrój chorych na depresję.
2. Objawy uboczne:
Słabo tolerowany i wątpliwa skuteczność.
· Zaburzenia snu, stany pobudzenia i lęk, trudności ze snem, koszmary – nie wywołują znużenia ale sprawność kierowców jest upośledzona
· Mdłości, biegunki – objawy te występują rzadko
· Arytmie – moklobemid może wywołać zaburzenia w pracy serca
3. Łączenie z innymi lekami:
Niebezpieczne jest podawanie moklobemidu z inhibitorami ponownego wychwytu serotoniny (objawy niepożądane: niepokój, oszołomienie, skurcze mięśniowe)
· Spożywanie niektórych gatunków sera i picie czerwonego wina w trakcie terapii mokobemidem i innymi inhibitorami MAO zagraża nagłym i znacznym wzrostem ciśnienia krwi
Niewiele wiadomo o działaniu tego leku podczas ciąży. Omyłkowe połknięcie tabletki nie wymaga aborcji. Należy zrezygnować z karmienia piersią.

Lit
1. Sposób działania:
Dokładny mechanizm nie jest znany. Jest on natomiast szczególnie przydatny w tzw. depresji dwubiegunowej (psychoza maniakalno-depresyjna). Również stosowany kiedy wszystkie inne antydepresanty zawodzą. Głównymi wskazaniami do stosowania jest zapobieganie ostrym rzutom choroby, rzadziej próba skrócenia przedłużającego się rzutu.
2. Objawy uboczne:
Występują prawie u wszystkich pacjentów, ale przy właściwym dawkowaniu nie jest to problem. Jest bardzo toksyczny.
· Metaliczny smak w ustach, mdłości, wymioty, biegunka – występują dość często
· Uszkodzenie nerek – do netropatii dochodzi zwykle wtedy, gdy stosowane dawki są zbyt wysokie
· Problemy związane z tarczycą – jest substancją wolotwórczą, czasem dochodzi do nadczynności tarczycy
· Osłabienie mięśniowe, drżenie – głównie dotyczy mięśni kończyn, występuje często
· W dużych ilościach może być przyczyną zaburzeń funkcjonowania tarczycy
· U pacjentów z niewydolnością krążenia może nasilić niedomogę serca
· Sprzyja występowaniu stanów drgawkowych
· Szczególnie podatki na objawy są ludzie starsi
· Wydatnie zmniejsza tendencje samobójcze
W pierwszych trzech miesiącach absolutnie zakazane (teratogenny wpływ – wrodzone wady serca u dzieci). Należy zrezygnować z karmienia piersią.

Selektywne Inhibitory Ponownego Wychwytu Serotoniny
1. Sposób działania:
Substancje tej grupy hamują wychwyt zwrotny i katabolizm serotoniny, przyczyniając się do wyrównania jej niedoboru w ukł. nerwowym – przeciwdepresyjny mechanizm działania leku.
2. Objawy uboczne:
· suchość w ustach, potliwość, zaburzenia mikacji, hipotonia ortostatyczna
· mdłości, brak apetytu (nader częste)
· agresywność, lękliwość, zaburzenia snu, koszmary nocne oraz silne stany pobudzenia
· uczucie znużenia i spowolnienia – osłabienie refleksu może być bardzo silne
· zaburzenia w sferze seksualnej – libido może być zwiększone lub zmniejszone, niekiedy dochodzi do zaburzeń ejakulacji (opóźnienie wytrysku)
· nikły wpływ na autonomiczny układ nerwowy
· odstawieniu może towarzyszyć zespół abstynencyjny (płaczliwy nastrój, niepokój, poty)
· niekiedy pojawia się lub nasila lękliwość (myśli samobójcze)
3. Łączenie z innymi lekami:
Mogą wystąpić liczne interakcje lekowe. Jednoczesne stosowanie środków wywierających hamujący wpływ ośrodkowy (leki nasenne, neuroleptyki, alkohol) nasila tłumiące działanie centralne
Niewiele wiadomo o działaniu podczas ciąży. Stosowany kiedy nie można odstawić trójcyklicznych antydepresantów. W tym okresie nie można karmić piersią.

Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne
1. Sposób działania
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne włączają się w zakres działania noradrenaliny (podwyższa ciśnienie krwi i poziom glukozy we krwi) i serotoniny w ośrodkowym ukł. nerwowym (z niedoborem tych substancji w mózgu wiąże się występowanie objawów depresji; trójcykliczne preparaty antydepresyjne wyrównują te niedobory).
Wpływ poszczególnych substancji tej grupy na zmiany nastroju, stopień przygnębienia i pobudzenia (substancje głównie hamujące, pobudzające i obojętne, jeśli chodzi o wpływ na napęd) jest różny.
2. Objawy uboczne
· Suchość w ustach, zaburzenia widzenia, potliwość – są to objawy zależne od wpływu trójcyklicznych antydepresantów na autonomiczny układ nerwowy. Objawy te są dokuczliwe i często nieprzyjemne. Do wymienionych powyżej należy dodać fale gorąca. Szczególnie dokuczliwe jest uczucie suchości w jamie ustnej, zaparcia i zaburzenia w oddawaniu moczu.
· Impotencja – jest to częsty poważny objaw, wpływający na pacjentów. Niektórzy mężczyźni zaprzestają leczenia; należy jednak pamiętać, że sama depresja może wywoływać niemoc płciową.
· Hipotomia orostatyczna, zawroty głowy i mroczki przed oczami przy wstawaniu to następstwo spadku ciśnienia krwi, związany ze zmianą pozycji ciała (ostostaza). Najczęściej objaw ten występuje na początku leczenia.
· Arytmie – oprócz umiarkowanego przyśpieszenia pracy serca mogą pojawić się różne arytmie
· Drżenie rąk, znużenie – to częsty objaw (zwykle nasila się przy wykonywaniu różnych czynności). Znużenie towarzyszy lekom wpływającym hamująco na układ nerwowy, osłabiają one refleks i koncentracje.
· Oszołomienie – szczególnie dotyczy to ludzi starszych z upośledzeniem czynności nerek.
· Uszkodzenie hemopoezy – mogą uszkadzać szpik kostny (zagrożenie agranulocytozą – spadkiem liczby białych krwinek, zwłaszcza ich postaci wielojądrzastych we krwi) sprzyja to częstym infekcjom bakteryjnym
· Przyrost masy ciała – substancje te zwiększają apetyt, ocenia się, że w czasie leczenia przybywa od około 2 do 2,5 kilograma
· Przedawkowanie, objawy toksyczne – przy podawaniu dużych dawek antydepresantów mogą się pojawić objawy zatrucia
3. Łączenie z innymi lekami:
· Działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, neuroleptyki, alkohol) substancje te wzmacniają efekt antydepresantów (wystąpienie lub nasilanie splątania, znużenia i zawrotów głowy)
· Preparatami przeciw anrytmicznymi, glikozydami nasercowymi – skurcze dodatkowe, każde z substancji tych grup może samodzielnie powodować zaburzenia rytmu, sumowanie efektu
· Łączenie trójcykliczne z preparatami hipotensyjnymi (obniżające ciśnienie krwi) może wywołać albo spadek ciśnienia albo znaczny wzrost
Nie wpływa negatywnie na ciąże, jednak urodzone w tych warunkach dziecko powinno być poddane wnikliwej obserwacji, omyłkowe przyjęcie substancji nie wymaga aborcji!

Inne Leki Przeciwdepresyjne
1. Sposób działania:
Zwiększają uwalnianie w mózgu noradrenalinę. Są słabsze od trójpierścieniowych antydepresantów.
2. Objawy uboczne:
· Zmiany we krwi, dochodzi do nich stosunkowo rzadko, ale jeśli wystąpią – są silne (zanik leukocytów, agranulocytoza, skłonność do ciężkich infekcji)
· Stan pomroczny, pobudzenie, oszołomienie, znużenie, obniżenie refleksu przeplatają się z pobudzeniem i bezsennością, szczególnie u ludzi starszych
· Przyrost masy ciała, wzmagają apetyt
· Suchość w ustach, zaparcia, wymioty, biegunka; objawy pochodzenia wegetatywnego
3. Łączenie z innymi lekami:
Stosowane z lekami obniżającymi ciśnienie krwi stwarza problemy. Stosowanie z lekami działającymi na ośrodkowy ukł. nerwowy osłabia działanie tych ostatnich.
Niewiadomy wpływ na ciążę, omyłkowe przyjęcie leku nie wymaga aborcji.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 7 minut

Więcej informacji