profil

Działalność samorządu w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych gminy.

poleca 85% 301 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Administrację w Polsce możemy podzielić na trzy szczeble - województwa, powiaty i gminy. Taki właśnie podział stosował będę w mojej pracy. Zadania dla poszczególnych szczebli zostają im wyznaczone w zależności od potencjalnych możliwości danego szczebla. Aby lepiej to zobrazować, można wziąć za przykład dziedzinę komunikacji; odpowiedzialność państwa za m.in. za naprawę i budowę dróg. Jeżeli droga wymaga naprawy – załatania dziury itp., to kwestią tą zajmie się samorząd gminy, gdyż jest to mniej poważne przedsięwzięcie niż np. budowa autostrady, którą zajmować się będzie już bezpośrednio samorząd województwa.
W niniejszej pracy skupię właśnie na tym szczeblu administracyjnym, tj. na samorządzie gminy.

Ponieważ zadań do wykonania jest wiele, samorządy muszą być świetnie dobrane. O składzie danego samorządu decydować może, w drodze wyborów (co 4 lata) każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej, choć nie zawsze z tej okazji korzysta.

W wyborach wybierana jest rada gminy, która to następnie samodzielnie wybiera sobie zarząd, który składa się z trzech do siedmiu osób. Na czele zarządu rady gminy stoją:

- w dużych miastach – prezydent
- w miasteczkach – burmistrz
- na wsi – wójt

Stanowią oni władzę wykonawczą i są wybierani w wyborach.

Zadaniami gminy są sprawy takie, jak m.in. utrzymywanie placówek oświatowych, zaopatrywanie mieszkańców we wszelkiego rodzaju energie, oraz usuwanie odpadów.
Są to zadania, które gmina musi zawsze wykonywać. Należą do nich:

- budowa, modernizacja i utrzymywanie dróg lokalnych
- wykup nieruchomości, z których korzysta gmina - prawo pierwokupu
- utrzymywanie wodociągów, kanalizacji, zbiorowej komunikacji lokalnej, ciepłownictwa, zaopatrywanie w energię elektryczną, itd.
- zarządzanie mieniem komunalnym
- zapewnianie kobietom w ciąży opieki socjalnej, prawnej i medycznej
- zakładanie i kierowanie oddziałem - w zależności od wielkości podległego terenu i ilości dzieci - przedszkoli i żłobków
- tworzenie i utrzymywanie instytucji kulturalnych, bibliotek publicznych
- budowa, utrzymywanie urządzeń kultury fizycznej
- prowadzenie izby wytrzeźwień
- zapewnianie pomieszczeń i środków Straży Pożarnej
- prowadzenie targowisk
- ochrona środowiska przed odpadami, utrzymywanie na podległym terenie porządku i czystości

Gminy dostają również - w sytuacjach tego wymagających - zadania zlecone od organów administracji rządowej. Do takich zadań należą:

- przejmowanie w zarząd nieruchomości, stanowiące zbytki
- udzielanie zasiłków w ramach pomocy społecznej
- przygotowania oraz przeprowadzanie wyborów powszechnych i powszechnych referendum
- oraz np. ewidencja ludności


W gminie także musi znajdować się urząd pocztowy, w którym obywatele spłacają podatki.

Na koniec mogę powiedzieć, iż moim zdaniem zarząd gminy bardzo dobrze wywiązuje się ze swych zadań, przynajmniej proporcjonalnie do zasobów finansowych, jakie posiada. Ogólnie wiadomo bowiem, że nasze państwo nie należy do najbogatszych. Podczas, kiedy inne kraje rozwijały się gospodarczo i bogaciły, my walczyliśmy o niepodległość i kapitalizm. Dlatego uważam, że Polska robi wielkie postępy i naprawdę dobrze sobie radzi w obecnej, ciężkiej sytuacji finansowej. Jestem dumny z naszego kraju i jego postępów, a w przyszłości sam mam zamiar aktywnie działać, by było nam jeszcze lepiej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty