profil

10 przykazań, a współczesny świat - jakie uniwersalne prawdy dostrzegasz w dekalogu.

poleca 83% 143 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Według mnie istnieją tylko dwa przykazania dekalogu, które powinny być uniwersalne, czyli powinny obowiązywać w każdej kulturze, w każdym państwie, niezależnie od wyznawanej religii, koloru skóry, bądź orientacji seksualnej.

Piąte przykazanie dekalogu brzmi „Nie zabijaj”, dla mnie jest to prawo, najważniejsze, nad którym nie powinno się podejmować żadnych dyskusji. Nakaz szacunku dla każdej żywej istoty powinien być przykazaniem, które określamy mianem Człowieka. Jednak najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w dzisiejszym współczesnym świecie, jest to chyba najczęściej łamane prawo, weźmy np. wojnę w Iraku, tam przestaje ono obowiązywać, traci ważność. Zwłaszcza teraz ta uniwersalna prawda, która jest zawarta w dekalogu posiada daleko uzasadniony sens, gdyby wszyscy ludzie przestrzegali tego prawa, konflikty rozwiązywano by w sposób „ludzki i cywilizowany”. Lecz zawsze zostaje jakieś, „ale”, np. kara śmierci, według mnie człowiek, który zabija innego człowieka bez powodu zmazuje z siebie to miano. I w takim przypadku kara śmierci jest jak najbardziej uzasadniona. Można też zaznaczyć, że ta prawda już dawno wygasła, straciła ważność, jest już dawno zapomniana. Historia naszego gatunku opiera się tylko na wojnie, nasza wygoda i wojny doprowadziła do tego, że rozwinęliśmy się. Jak można po tylu wojnach w tym dwóch światowych, które prowadziły do unicestwienia rasy ludzkiej, możemy mówić o uniwersalnej prawdzie? Jest to chyba największy paradoks tego świata. Dlaczego likwidowano Żydów, ponieważ „Żydzi ukrzyżowali Jezusa”, i z tego właśnie powodu w imię Boga dążono do wymordowania każdego ogniwa tej rasy. Nie zważając zupełnie na zakazy tego moralnego kodeksu. Piąte przykazanie jest tylko jednym z nakazów zawartych w dekalogu. Dla mnie to właśnie przykazanie zawiera najbardziej uniwersalną prawdę. Gdyby na świecie panował pokój, nie było by zła i wrogości między ludźmi. Byłoby to możliwe, gdyby tylko tego jednego przykazania, które przed wieloma wiekami Bóg za pośrednictwem Mojżesza przekazał ludziom przestrzegali wszyscy ludzie, ale to nie możliwe.
Druga prawda zawarta w „10 przykazaniach Bożych” brzmi „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Gdyby ludzie stąpający po teraźniejszym świecie nie byli tak zakłamani, i gdyby na świecie panowała szczerość i prawdomówność żyło by nam się na pewno lepiej i łatwiej. Kłamstwo to nasz kolejny przywilej, którego w dzisiejszym świecie nadużywamy z nadmiarem.

Podsumowując nawet sami katolicy często podważają zakazy dekalogu. Gdyby wykreślić z wad człowieczeństwa, chociaż jeden wyżej wymieniony zakaz żyło by nam się bezpieczniej, łatwiej a co na pewno stalibyśmy się bardziej szczęśliwi i bardziej otwarci na krzywdę i to nie tylko ludzką, ale także każdą inna. Bylibyśmy o wiele lepszymi ludźmi niż teraz.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury