profil

Czy nienawiść wciąż dobrze się trzyma?

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tematem moich rozważań będzie: „Czy nienawiść wciąż dobrze się trzyma?” Na początku skupmy się nad znaczeniem słowa nienawiść. Najłatwiej zinterpretować to słowo jako uczucie silnej wrogości lub niechęci do kogoś lub czegoś. Na temat zawarty w tezie odpowiem „tak”, ale to już wyjaśnię w moich argumentach.
Po pierwsze nienawiść jest doskonale widoczna w prowadzonych woj-nach na świecie. Różne konflikty spowodowane są najczęściej brakiem szacuj-ku do innych, zazdrością o dobra materialne czy też o pieniądze, bez których dzisiejszy człowiek nie potrafi sobie poradzić. Można też powiedzieć, że wojny wybuchają z powodu różnic, jakie są obecnie między religiami.
Po drugie widoczne jest to też w atakach terrorystycznych, które są spo-wodowane również przez podobne przyczyny, jakie powodują wojny na wielką skale. Jest to najbardziej widoczne w miejscach, w których ludzie nie potrafią żyć z obcokrajowcami lub tez nie potrafią się pogodzić z przegraną.
Po trzecie nienawiść jest widoczna również w szkole jak i w domu, czyli tam gdzie jest ona najbardziej wroga. Można powiedzieć o tym, że nienawiść w szkole jest przyczyną następnych nienawiści gdyż spokojni uczniowie uczą się nienawiści od tych uczniów, którzy tą nienawiść stosują na innych. Czasem zły przykład dają nauczyciele, którzy biją uczniów, w których ziarno nienawiści za-czyna kiełkować gdyż uczeń chce się odegrać na kimś. A natomiast w domu zły przykład dają rodzice, którzy często katują swoje dzieci.
Po czwarte nienawiść jest widoczna, również w miejscach publicznych, a zazwyczaj jest ona widoczna w postaci wandalizmu poprzez malowanie w miej-scach publicznych graffiti czy tez niszczeniu własności państwa. Widoczne jest to najczęściej na stadionach, na których kibice niegodzący się z przegraną potra-fią wszczynać bójki z powodu przegranej drużyny, której kibicowali.
Po piąte problem nienawiści jest tak mocno widoczny, że nawet autorzy wierszy opisują ją w nich. Przykładem może być wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Nienawiść”, w którym opisuje ze nienawiść „Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.” To stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe patrząc na wcześniejsze argumenty.
Można by podać oczywiście o wiele więcej przykładów, ale sądzę, że przytoczone przykłady wystarczą na udowodnienie, że nienawiść wciąż dobrze się trzyma

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty