profil

Alarmowanie ludności

drukuj
poleca 74% 361 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaje alarmów:
a)alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska : ogłasza się w celu powiadomienia ludności np: o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej; należy bezzwłocznie włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny i oczekiwać na komunikaty ośrodków regionalnych,ogłasza się za pomocą ciągłego dźwięku przez 3 minuty, nie poprzedzony ogłoszeniami innego alarmu, przy pomocy radia telewizji i radiofonii przewodowej- podaje się zagrożenie i sposób postępowania dla mieszkańców, przy pomocy dzwonów gongów – szybkie uderzenia trwające trzy minuty. Należy skontaktować się z sąsiadami a nawet zgłosić się do pomocy w akcji ratunkowej.
b) alarm powietrzny : ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza ;należy natychmiast przerwać pracę i udać się do schronu lub ukrycia, zabierając ze sobą przygotowane wcześniej dokumenty, zapas żywności, rzeczy osobiste, koc , środki ochrony indywidualnej, środki opatrunkowe , latarkę elektryczną, przyjmowane leki.Zapowiedż w radiu i telewizji *3”Uwaga!Uwaga!Ogłaszam Alarm Powietrzny. Dźwięk modulowany trwający trzy minuty-syrena. Szybkie uderzenia trwające trzy minuty-dzwonu i gongi.
c) alarm o skażeniach: ogłasza się w celu ostrzeżenia o skażeniach wykrytych w danym rejonie lub mogących wystąpić przed upływem 30 min. Należy postępować podobnie jak po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego. Osoby, które w wyniku zaskoczenia znalazły się w terenie skażonym, powinny nałożyć jakikolwiek środek ochrony dróg oddechowych i skóry. Należy poruszać się ostrożnie nie wzniecać kurzu, omijać kałuże, miejsca silnie zadrzewione lub porośnięte trawą. Syrena 10s z przerwami 15-25sek. przez 3 min radio i TV *3, szybkie bicie w czasie po 10sek. z przerwami 20 sekundowymi w ciągu 3 min-dzwony
d) uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami :ogłasza się w celu ostrzeżenia o mogących wystąpić skażeniach w określonych rejonach, jeśli do wystąpienia zapowiadanego skażenia pozostaje co najmniej 30min.

Wszyscy powinni zastosować się do wskazówek zawartych w dodatkowych komunikatach. Udając się do pomieszczeń ochronnych, należy zabrać ze sobą odbiornik radiowy w celu odbierania komunikatów o zmianie sytuacji. 3 min ciągły 3* w TV i radiu odwołanie
e) uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami: ogłasza się w wypadku stwierdzenia takiego niebezpieczeństwa przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy oczekiwać dalszych komunikatów i stosować się do zarządzeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szczególnie ważne jest skontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń dla ludzi i zwierząt przed wnikaniem do nich owadów mogących zawierać chorobotwórcze drobnoustroje. Zaleca się również sprawdzenie żywności i wody. Każde ukłucie przez owada powinno być powodem do podjęcia przedsięwzięć sanitarno – epidemiologicznych. Z rejonu można wychodzić tylko za pozwoleniem właściwych władz sanitarnych.
f) odwołanie alarmu :nie oznacza że niebezpieczeństwo minęło, w dalszym ciągu należy zachować ostrożność i rozwagę. Ze schronów i ukryć nie wolno wychodzić bez zezwolenia władz. Młodzież szkolna powinna zachować spokój po usłyszeniu alarmu i wykonywać wszystkie polecenia nauczycieli. Z godnie z planem obrony cywilnej nauczyciele wprowadzają uczniów dwójkami do schronów. dźwięk ciągły trwający 3 minuty, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna, powolne bicie w czasie 3 minut.
Alarmowanie i uprzedzanie o zagrożeniu jest wezwaniem do ustalonego wcześniej sposobu zachowania i postępowania ludności zagrożonego rejonu. Ogromnie ważne jest efektywne wykorzystanie przez ludność krótkiego czasu na wykonanie określonych czynności i ukrycie się.
Jednym z wielu zadań obrony cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach, związanych z użyciem przez nieprzyjaciela środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami, pożarami i innymi podobnymi zdarzeniami.
Rodzaje środków alarmowych:
a)sygnały alarmowe-uprzedzające ludność o grożącym niebezpieczeństwie, są podawane za pomocą środków alarmowych
b)środki alarmowe-dzieli się na podstawowe i zastępcze. Do podstawowych zalicza się syreny alarmowe i rozgłośnie radiowe i telewizyjne(centralne i regionalne). Środki alarmowe zastępcze to wszelkiego rodzaju pozostałe środki akustyczne i optyczne, które mogą być użyte w warunkach lokalnych.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
2.1.2012 (19:57)

Znalazłem błąd, alarm powietrzny powinien trwać 1 minute(,,ciągły, modulowany, trwający 1 minute,,) a nie 3 minuty odwołanie alarmu powietrznego powinien trwać 3 minuty.

13.3.2011 (02:54)

W nocy obudził nas dźwięk syreny.
Szukaliśmy co może oznaczać tym bardziej, że mieszkamy na terenie zagrożonym zalaniem.
Na szczęście nic się nie stało i okazało się że była to awaria samej syreny.

6.12.2007 (16:38)

Tego mi było trzeba!!! świetna praca ;)