profil

Środki uzależniające, a rodzina i jej system wartości

poleca 84% 1126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CELE ZAJĘĆ :
1. Dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i innych substancjach i ich działaniu
2. Ujawnienie nieprawidłowych przekonań dotyczących alkoholu i narkotyków , ich wpływ na rodzinę
3. Poznanie znaczenia słowa „Wartość”
4. Poznanie wartości uznawanych za ponadczasowy symbol rodziny ( prawda , piękno , dobro )
5. Poznanie systemu wartości swych kolegów i przyjaciół
6. Uczeń dokona hierarchii wartości we własnej rodzinie


PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCIU UCZNIA :
1. Uczeń dostrzeże zagrożenia towarzyszące zażywaniu alkoholu ,narkotyków i ich wpływ na rodzinę
2. Uczeń zapozna się z rodzajami substancji odurzających i ich mechanizmem działania
3. Uczeń będzie potrafił dokonać selekcji wartości we własnej rodzinie


METODY REALIZACJI ZADAŃ :
1. Mini wykład
2. Burza mózgów
3. Praca w grupie
4. Dyskusja


KLUCZOWE POJĘCIA :
1. wartość,
2. miłość,
3. dobro,
4. prawda,
5. piękno
6. ojczyzna,
7. patriotyzm


WPROWADZENIE :
Każdy człowiek pragnie przezywać przyjemne uczucia , a gdy pojawią się przykre uczucia chce by nie bolały zbyt mocno i nie trwały zbyt długo . Każdy ma własne sposoby na trudne chwile i próbuje poszukać własnej drogi do przyjemności i radości .Jednak nie wszystkie sposoby są równie dobre i czasem ludzie szukając czegoś dobrego znajdują kłopoty .


PYTANIE DO UCZNIÓW :
Co waszym zdaniem ludzie robią , żeby czuć się dobrze i mieć zadowolenie z życia , by poprawić swoje samopoczucie .
Tablica podzielona na dwie części , na naturalne sposoby uzyskania zadowolenia z życia ( np. wyjście do kina , spotkanie lub spacer z przyjacielem , mężem , dzieckiem, żoną )i chemiczne sposoby poprawiania samopoczucia ( picie alkoholu , palenie papierosów , zażywanie narkotyków ) Uczniowie nie wiedzą o przyjętym podziale tablicy . Nauczyciel zapisuje propozycje uczniów , decydując w której części ma znaleźć się dany pomysł .

Istnieją dwa sposoby , przy pomocy których ludzie wpływają na swoje uczucia , odczucia ( wyjaśnienie podziału tablicy )
Na nasze uczucia , czy też odczucia może wpływać to wszystko to co dzieje się w realnym życiu i to co dzieje się w naszym mózgu .

Pierwszy sposób :
Polega na tym ze człowiek próbuje tak postępować żeby jego życie stało się lepsze i tworzyło więcej okazji do przyjemnych przeżyć . Potrzebna jest do tego własna aktywność i wybór takich działań , które człowiekowi służą .

Drugi sposób :
Na ulepszenie samopoczucia ma wpływ zażywanie substancji chemicznych , po to by uciekać od przeżywania stanów przykrych np. smutku , żalu złości itp... Substancje te działają chemicznie bezpośrednio na mózg , a pod ich wpływem uczucia i odczucia ulegają zmianie . Ludzie czują się lepiej w danej chwili mimo , że nic dobrego im się nie wydarzyło .


PYTANIE DO UCZNIÓW :
Który z podanych sposobów wpływa korzystnie , a który nie korzystnie na rodzinę ? I dlaczego tak uważasz ?
Wysłuchanie zdania uczniów, mające na celu to czy dzieci widzą różnice po między dwoma sposobami i czy rozumieją jaki nie korzystny wpływ mają środki uzależniające na los rodziny .


PRZYBLIŻENIE SŁOWA WARTOŚĆ :
WARTOŚĆ
podstawowa kategoria aksjologiczna, oznaczająca wszystko to co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich. Uznane wartości stanowią podstawę ocen, norm i wzorów kulturowych.
Dobro nie jest łatwe, jest ono zawsze tą "stromą ścieżką", o której mowa w Ewangelii.
Jan Paweł II


ZADANIE DLA UCZNIÓW
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy . Każda z grup ma przed sobą arkusz papieru z narysowanym domem .
Zadaniem dzieci jest wpisać w określone miejsca (Fundament , Okna i drzwi , ściany ) wyraz podane poniżej , określające wartości cenione lub nie w ich rodzinie , wybierając te , które ich zdaniem powinny się znaleźć w określonym miejscu .

miłość pieniądze humor dobro
uczciwość zgoda zabawa pokora
Bóg zdrowie dyskoteka prawdomówność
modlitwa upór zdrada zaufanie
szczęście życzliwość małżonek otwartość
prawda piękno samodzielność radość
szczerość honor szacunek zakłamanie

Po wykonaniu zadania liderzy prezentują stworzone przez swoja grupę domy , omawiając i wyjaśniając dlaczego dokonano wyboru takich wyrazów .
Pamiętajmy :
· Fundament - najważniejsze wartości
· Ściany - wartości ważne.
· Okna i drzwi - najrzadziej pojawiające się wartości

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty