profil

gospodarka europejska w XVII w.

poleca 83% 727 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVIIw.

Sytuacja ekonomiczna europy była w XVII w. Pod
wieloma względami inna od tej panującej w wieku XVI.
Kraje takie jak Hiszpania i Portugalia schodzą na margines
życia politycznego i ekonomicznego gdyż
1.Państwa które odgrywały dużą rolę w XVII w. T
o państwa monarchii absolutnej (Francja) ,monarchii
parlamentarnej (Anglia) oraz ustroje republikańskie.
W XVII w. Niektóre państwa nie mają monarchy ( Anglia, Holandia).
2.Akumulacja kapitałów czyli zdolność do
inwestowania środków materialnych w taki sposób ,
by w sposób ciągły ,planowy przynosiły zysk.
( Holandia , Anglia ,Francja ). W Portugalii i Francji
przeważała polityka konsumpcyjna ( inwestowali
nawet żyjąc skromnie na przyszłość)
Anglia ,Francja ,Holandia  rozwój spółek
kupieckich prowadzących wymianę handlową terenami
nowo odkrytymi ( Ameryka ,Afryka ,Azja ).Rozwijały
się manufaktury ,zaczęły powstawać banki .Od XVII w.
O charakterze emisyjnym. W roku 1694 powstaje bank
Angli.(Drukowali banknoty).
Banknoty -papiery wartościowe stanowiące ekwiwalent
sumy pieniężnej która w teorii powinna mieć swój
odpowiednik w skarbie państwa w postaci złota i srebra.
Spółki kupieckie (Holandia - kompanie)-instytucje
handlowe(kapitał prywatny ,burżuazji, ale też dużą rolę
w organizowaniu wypraw kupieckich odgrywał kapitał
państwowy oraz patronat państwa)SPÓŁKI KUPIECKIE
-dyrektorzy ogromny prestiż zasiadali w parlamencie
Angielskim który nazywał się stanami generalnymi.
Miały też szerokie kompetencje ,mogły same :zawierać
traktaty handlowe na terenach kolonizowanych ,
wypowiadać wojnę i pokój przeprowadzać pobór do armii.
Holandia była potęgą morską w latach 70`
flota Holandii była większa niż Anglii ,Niemiec,
Hiszpanii, Portugalii razem wziętych. Od XVII większość
państw ,które ulegały gwałtownemu rozwojowi prowadziło
politykę MERKANTELIZMU. Polegała ona na popieraniu
rodzinnego rzemiosła oraz wytwórczości kosztem
maksymalnego powstrzymywania importu. Była to
polityka która oddawała poszczególne cechy pod nadzór
państwa. Było to spowodowane głównie tym ,że państwo
miał potrzeby o charakterze militarnym.
Gwałtowne zmiany w XVII w. Nastąpiły w rolnictwie.
Dotychczas obowiązywała trójpolówka a teraz pojawia się
płodozmian(przez dwa lata obsiewa się zbożem a w trzecim
roku pole nie pozostaje odłogiem tylko jest obsiewane
roślinami pastewnymi.
Holandia była najpotężniejszym pośrednikiem
w wymianie handlowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty