profil

gejzery, el nino (ściąga)

poleca 93% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

GEJZERY

Źródła związane z aktywną strefą wulkaniczną:gejzery
- Ameryka pn (yellowstone)
- Islandia
- Kamczadka
- Nowa zelandia
GEJZERY: źródła, które w regularnych bądź nieregul
Arnych odstepach czasu wyrzucają gorącą wodę
I parę wodną.
1.) Gromadząca się woda jest podgrzewana energią
Z jądra ziemii
2.) Na samym dnie - 140 C
3.) Gdy w całym kanale-100 C wtedy woda z dołu
Zamienia się w parę wodną i wyrzuca wodę zalegającą
Powyżej
4.) Woda powraca szczelinami do kanału i wszystko się
Powtarza.

EL NIŃO
Prądy morskie- ruchy wody w morzach i ocenach związane
Z przenoszeniem wody na duże odległości. W zalżności
Od kierunku:
- poziome
- pionowe

szczególnym przypadkiem pionowych prądów morskich
wywołanych działaniem wiatru jest upwelling.
Zjawisko to występuje: w strefie równikowej
Na zachodnich wybrzezach obu półkul
Najbardziej znany dotyczy ameryki pld
Stałe wiatry powodują odpływ wód przypowierzchniowych.
Na to miejsce napływają wody chłodniejsze-upwelling.
Zyciodajny upwelling związany jest z prądem peruwiańskim.
Jest to obszar najbardziej produktywny(występuje
Plankton-ryby) Co pewien czas obserwuje się zanik
Upwellingu u wybrzeży peru i chile, któremu towarzyszą
Anomalne temperatury powierzchniowe wód oraz obfite
Opady deszczu. Ten okres nazywa się - EL NINO
Jest to proces naturalny. Na skutek zanieczyszczenia
Atmisfery oraz emisji dwutl. Węgla pojawiał się i
Będzie coraz częściej.
Efekty:
Ameryka: powodzie
Australnia
Afryka SUSZA

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta