profil

Sposoby przezwyciężania zacofania gospodarczego

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W ramach programów pomocy zagranicznej kraje rozwinięte mogłyby udzielać pożyczek krajom rozwijającym się na fundusze inwestycyjne. Tak więc w rozwiniętej gospodarce krajów rozwijających się bardzo ważna jest pomoc zagraniczna.
POMOC ZAGRANICZNA - jest to transfer dochodów z krajów bogatych do biednych w celu pobudzenia ich rozwoju gospodarczego. Transfer taki dokonywać się może na zasadzie pełnej darowizny lub pożyczek o zmniejszonych stopach oprocentowania zazwyczaj wydłużonych niż zazwyczaj terminach spłat. Pomoc zagraniczna może także przybierać różnorodną postać fizyczną od pomocy technicznej po dostawy żywności. Dostawy wojskowe mogą być również traktowane jako pomoc zagraniczna chociaż jej wpływ na rozwój gospodarczy pozostaje przedmiotem licznych kontrowersji.
Wśród nich należy wymienić: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju czyli Bank Światowy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) oraz Międzynarodową Korporację Finansową (IFC). Wszystkie te organizacje stawiają sobie za cel wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju poprzez tworzenie nowoczesnej infrastruktury gospodarczej i społecznej.
W podnoszeniu poziomu opieki zdrowotnej pomaga również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Każdy kraj rozwinięty ma ponadto własne programy pomocy, np. USA→OPIC, EXIMBANK
Jeżeli pomoc wykorzystywana jest na konsumpcję, a nie na inwestycje wtedy przyniesie ona niewiele trwałych korzyści ekonomicznych. W wielu przypadkach opracowanie projektów pomocy zagranicznej jest bardzo pracochłonne. Wiele projektów nie dostarczy też produkcji rynkowej wcześniej niż po upływie kilku lat od rozpoczęcia realizacji.
INNE ROZWIĄZANIA: znaczny postęp gospodarczy i społeczny odbywa się trzema możliwymi sposobami:
- eksport podstawowego surowca bez rzeczywistego postępu na drodze uprzemysłowienia np. kraje arabskie osiągnęły bardzo wysoki dochód na jednego mieszkańca dzięki eksportowi ropy naftowej.
- industrializacja oraz protekcyjne taryfy i kontyngenty -bezpośrednio-poprzez określenie rozmiarów inwestycji i handlu oraz pośrednio-poprzez podatki, subsydia i inne środki wpływające na ceny zasobów i produktów. Jednocześnie należy wprowadzić restrykcje importowe, by zmniejszyć konkurencję zagraniczną dla nowo powstających w kraju gałęzi.
- uprzemysłowienie oraz eksport produktów przemysłowych. Ten model z sukcesem zastosowały Tajwan i Korea Południowa, oba te kraje stawiły sobie za cel wykorzystanie bodźców płynących z rynku przy zachowaniu ograniczonego kierowania i kontroli ze strony państwa. Głównym stymulatorem gospodarczego rozwoju w tych krajach była wysoka stopa inwestycji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty