profil

Czynniki powodujące choroby, które są związane z naszym postępowaniem wobec Choroby cywilizacyjne

poleca 85% 663 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W ciągu ostatniego wieku w gospodarce, a co za tym idzie - środowisku naturalnym zaszły ogromne zmiany. W zasadzie kilkadziesiąt lat wystarczyło człowiekowi na doprowadzenie świata na krawędź katastrofy ekologicznej. W wielu rejonach, w pewnych dziedzinach - granica bezpieczeństwa nawet już została przekroczona. Objawami sytuacji kryzysowej są min. efekt cieplarniany czy dziura ozonowa. Również ogromną katastrofą ekologiczną jest niszczenie lasów tropikalnych. Zmniejszenie ich powierzchni narusza cykle hydrologiczne, w efekcie występują niespotykane powodzie bądź susze w rejonach dotąd nienawiedzanych przez takie zjawiska. Degradacja przyrody postępuje też z powodu rozwoju przemysłu. Szczególnie nieprzyjazne dla otoczenia są zakłady petrochemiczne, elektrociepłownie i huty. Na skutek wzmożonej działalności przemysłowej emituje się do środowiska szkodliwe pierwiastki i związki chemiczne. Zwłaszcza ich rozmaite połączenia przynoszą bardzo niebezpieczne rezultaty. Możemy zostać narażeni na działanie toksycznych chemikaliów po prostu oddychając zatrutym powietrzem, wydobywającym sie np. z kominów spalarni lub w efekcie wypadku w zakładach chemicznych. Niepokój budzi również stan wód naszej planety. Cała woda stanowi pewien zamknięty obieg - oceany, morza, rzeki, jeziora, a w końcu para wodna i chmury - wszystko to stanowi całość, niezbędną dla normalnego funkcjonowania życia na ziemi. Zanieczyszczenie rzek, nagminne dziś, narusza tę równowagę i powoduje że woda pitna może zawierać trujące substancje. W wielkich skupiskach miejskich dużym problemem jest ogromne natężenie hałasu. Startujące samoloty, auta bez końca ciągnące ulicami, wyjące alarmy, hałasy powodowane produkcją przemysłową czy po prostu użyciem głośnych urządzeń - tak wygląda dzień powszedni wielkiego miasta. Konsekwencje tego mogą być niewyobrażalne. Rozwój przemysłu, degradacja środowiska oraz specyficzny tryb życia mieszkańców wielkich aglomeracji przynosi wiele negatywnych rezultatów, a jednym z nich są choroby cywilizacyjne. Choć trudno jest określić precyzyjnie, w jaki sposób poszczcególne związki chemiczne niszczą nasze zdrowie, wiemy jednak, ze niektóre z nich mogą być przyczyną powstawania nowotworów, chorób układu krążenia i układu oddechowego, problemów z ciążą, alergii, ślepoty, chorób skóry i kości... Zanieczyszczenie środowiska przyczynia się też do rozwoju chorób układu nerwowego i schorzeń psychicznych - wzrostu agresji, nerwic czy depresji.
Do jednych z najbardziej niekorzystnych dla zdrowia substabcji zaliczamy dioksyny. Należą do grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Konsekwencje szkodliwego działania dioksyn zależą od czasu ekspozycji i wielkości dawki. Działanie dioksyn ma charakter skryty, początkowo niezauważalny i daje znać o sobie po dłuższym okresie czasu. Główną drogą dostawania się dioksyn do organizmu człowieka jest pożywienie, a miejscem ich kumulacji jest tkanka tłuszczowa. Ponad 90% masy dioksyn występujących w tkance człowieka pochodzi właśnie od zanieczyszczonej nimi żywności. Produkty spożywcze zawierające tłuszcz pochodzenie zwierzęcego mają znacznie więcej dioksyn aniżeli pochodzenia roślinnego. Niezależnie, rośliny uprawiane na wolnym powietrzu w terenach przemysłowych narażone są na opad pyłu zawierającego dioksyny (np. sałata). Dotyczy to szczególnie też terenów gdzie wypala się trawę, słomę, liście, gałęzie itp. Głównym źródłem dioksyn w środowisku naturalnym jest niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych, co ma miejsce w piecach domowych, przestarzałych spalarniach bez oczyszczania spalin, w spalaniu odpadów na wolnym powietrzu. Ich szkodliwe działanie polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością. Mogą też powodować zakłócenie procesu repliki kodu genetycznego. Produkty spalania i środki ochrony roślin zawierające dioksyny pozostające w glebie przedostają się do płodów rolnych, a w dalszej kolejności do organizmów zwierząt hodowlanych będących źródłem pożywienia człowieka. Dioksyny dostające się do wód gruntowych pozostają w glebie na długie lata. Skutki szkodliwego działania dioksyn uderzają szczególnie w przyszłe pokolenia. Człowiekowi zatem w obecnej rzeczywistości musi towarzyszyć świadomość odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami.
Równie niebezpieczne są różnego rodzaju odpady. Niszczą one środowisko i w różny sposób wplywają na życie ludzi. Na całym świecie wywarzanych jest rocznie 400 milionów ton odpadów niebezpiecznych.W ostatnich latach ludzie stali sie bardziej świadomi niebezpieczeństw związanych z odpadami toksycznymi, co sprawiło, że w wielu krajach zaostrzono przepisy i zobowiązano prawnie przedsiebiorstwa do bezpicznego pozbywania sie niebezpiecznych odpadów. Jest to jednak kosztowne i czasem prowadzi do nielegalnego pozostawiania odpadów niebezpiecznych np. w pustych magazynach lub wylewania ich wzdłuż dróg. Przykładem może być wydarzenie z roku 1971, gdy pewnemu amerykańskiemu przedsiębiorstwu sprzedano ropę zanieczyszczoną dioksynami. Zamaist ją oczyścić, jak było w umowie, przedsiębiorstwo rozpyliło ropę na drogach gruntownych w Times Beach, w stanie Missouri. Ludzie zaczeli cierpieć na bóle głowy i klatki piersiowej. W 1983r, wszystkich mieszkańców Times Beach trzeba było przenieść gdzie indziej, ponieważ oczyszczenie okazało sie niemożliwe. Podobna historia przydarzyła sie w latach 50. i 60. w japońskim mieście Haginoszima. Nawadniano tam pola ryżowe wodą z rzeki zatrutej ściekami przemysłowymi. Rośliny pobierały wodę z kadm, co spowodowalo, że ludzie spożywający wyhodowany w ten sposób ryż mieli bardzo osłabione kości. Do roku 1968 zmarło 100 osób. Podobnie było, gdy zakłady chemiczne wypuściły do Zatoki Minamata ścieki zawierajace rtęć. Nikt nie przewidział tragedii, jaka w krótce miała się wydarzyć. Rtęć skumulowała sie w rybach. Ludzie odżywiajacy sie nimi, zaczeli cierpieć na konwulsje, paraliż, co w ponad 40 przypadkach zakończyło sie śmiercią.
Każdy z nas, wiedząc ile odpadów produkuje, powinien pomyśleć co może zrobić aby ułatwić ich przetwórstwo. Najprostszym sposobem jest ich segregacja. Bo bez odpowiedzialnego i aktywnego stosunku człowieka do poruszonego problemu wszelkie działania proekologiczne nie odniosą spodziewanego skutku. Choroby cywilizacyjne są co raz bardziej powszechne i dotykają nie tylko ludzi starszych czy dorosłych, ale także młodzież, a nawet dzieci. Niektóre są łatwe do wyleczenia, ale niektóre wiążą się z powikłaniami oraz długotrwałymi, kosztownymi i skomplikowanymi kuracjami, a jeszcze niektóre są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć wszystkich należy prowadzić zdrowy tryb życia i chronić środowisko przed zanieczyszczeniami. Tylko w ten sposób zapobiegniemy chorobom cywilizacyjnym również przyszłych pokoleń.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut