profil

Aldehydy, ketoyny, kwasy karboksylowe, fenole

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aldehydy
Aldehydy (podobnie ketony) należą do grupy związków zawierających grupę karbonylową C=O, która w znacznym stopniu wpływa na właściwości chemiczne związków tej grupy. Zarówno aldehydy jak i ketony są produktami utlenienia alkoholi. Aldehydy powstają przez utlenienie alkoholi I-rzędowych, ketony to wynik utlenienia alkoholi II-rzędowych. Obecność wodoru tuż obok grupy karbonylowej w aldehydach powoduje, że utleniają się one dość łatwo dalej do kwasów karboksylowych, zaś pozbawione wodoru ketony utleniają się znacznie trudniej.
Nazwy aldehydów tworzymy przez dodanie do nazwy głównego łańcucha struktury końcówki -al lub tworząc nazwę na podobieństwo nazwy odpowiedniego kwasu, zastępując słowo kwas słowem aldehyd. Niektóre aldehydy maja nazwy zwyczajowe, będące dość powszechnie w użyciu. W uproszczonych, schematycznych wzorach strukturalnych grupę aldehydową zapisujemy jako –CHO:
Utlenianie alkoholi I-rzędowych np. przez łagodne ogrzewanie z dichromianem potasowym K2Cr2O7 w kwasie siarkowym. Ponieważ otrzymany aldehyd łatwo ulega dalszemu utlenieniu do kwasu karboksylowego, należy go jak najszybciej usunąć ze środowiska reakcji (np. przez oddestylowanie).
Teoretycznie aldehydy można również otrzymać przez redukcje odpowiedniego kwasu karboksylowego. W praktyce stosujemy redukcję odpowiednich chlorków kwasowych (tak alifatycznych jak i aromatycznych):
cd. załącznik

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata