profil

Scharakteryzuj zabawy ruchowe, jakie jest ich znaczenie dla rozwoju psychomotorycznego dziecka

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mamy następujące rodzaje gier i zabaw ruchowych:

Zabawy ze śpiewem – korzystnie wpływają na umuzykalnienie, poczucie rytmu i koordynacji ruchowej, kształtują estetykę ruchu, piękna i harmonii, doskonale wpływają na kształtowanie prawidłowej postawy, sprzyjają dobremu nastrojowi, odprężają psychicznie, pozwalają zapomnieć o kłopotach, lubiane głównie przez dziewczęta

Zabawy orientacyjno – porządkowe – pozwalają na naukę i ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi, dają możliwość opanowywania przez uczniów określonych znaków i sygnałów pomocnych np. w szybkim i skrótowym porozumiewaniu się nauczyciela z grupą, sprzyjają kształtowaniu szybkiej i celowej reakcji na postawione zadanie, skupienia uwagi, niekiedy wprowadzają w niesfornej grupie niekontrolowane przez nich zachowanie ładu i porządku, ich udział jednak w kształtowaniu sprawności fizycznej jest niewielki, daje jednak walory świadomej karności i dyscypliny,

Zabawy na czworakach – stosowane są głównie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mają niewątpliwie znaczenie w ogólnym usprawnianiu młodego organizmu i wzmacnianiu aparatu kostno-stawowo-więzadłowego, sprzyjają w kształtowaniu fizjologicznych krzywizn kręgosłupa w okresie wzrostu, nie oznacza to, że powinny być pominięte w późniejszej edukacji np. gimnazjalnej, bowiem sprzyjają psychicznemu odprężeniu i dobremu nastrojowi,

Zabawy i gry bieżne – stanowią najczęstszą postać aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, stanowią jeden z głównych środków pobudzania ustroju, wywołują korzystne zmiany w aparacie ruchowym, układach fizjologicznych ucznia, stanowią pożądaną formę czynnego wypoczynku uczniów po siedzącym trybie życia szkolnego, przeciwdziałając bezruchowi, wpływają na kształtowanie cech motorycznych, są formą wyżycia się, wywołują dobry nastrój psychiczny i odprężenie, w dużym stopniu kształtują też cechy charakteru: ambicja, wola walki, umiejętność współdziałania w zespole, są najczęściej stosowane na lekcjach wychowania fizycznego na każdym
poziomie edukacyjnym

Zabawy i gry rzutne – są bardzo atrakcyjnymi formami ruchu wykorzystywanymi zarówno w życiu szkolnym jak i dorosłym, uczą celności i dokładności, pozwalają kształtować takie cechy motoryki jak siła i szybkość, sprzyjają wszechstronnemu usprawnieniu, odprężeniu nerwowemu i psychicznemu, powodują kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, stanowią postać godziwej rozrywki,

Zabawy i gry skoczne – cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zwłaszcza, gdy opierają się na coraz trudniejszych i bardziej złożonych zadaniach ruchowych, rozwijają cechy charakteru: pewność siebie , odwagę, wiarę we własne siły, ale też cechy motoryczne: zręczność, zwinność, moc i siłę, zabawy te wzmacniają stawy kończyn dolnych, sprzyjają zachowaniu równowagi i odpowiedniej postawy w czasie lotu,

Zabawy i gry kopne – stanowią szczególne zainteresowanie dzieci i młodzieży głownie męskiej, umożliwiają wykazanie się zręcznością, siłą, wytrzymałością i szybkością, rozwijają głównie aparat kończyn dolnych, organizowane w zespołach mają wpływ na rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i współdziałania oraz karności i świadomej dyscypliny, sprzyjają dokładności, szybkiej reakcji i koncentracji uwagi.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty