profil

Kultura

poleca 84% 737 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kultura; to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
Kultura materialna-materialne korelaty kultury, materialne przedmioty będące wytworem człowieka (meble, obiekty k. zachowań, oraz wytworów naturalnych(Giewont), sposoby wytwarzania tych przedmiotów(sposoby uprawy roli) K. Symboliczna(duchowa)- ogół dzieł sztuki, nauki, literatury oraz muzyki w danej epoce, filozofia, religia.
K. społeczna- ogół norm i zwyczajów określających stosunki międzyludzkie, wzory zachowań.
Dziedzictwo kulturowe; czyli te wytwory kultury, które zostały przekazane następnym pokoleniom. Jest zazwyczaj zbiorem wartości i symboli, z którymi jednostkę łączą mocna więzy uczuciowe.
Kultura zbiorowości; ogół wytworów i zachowań uznanych przez daną zbiorowość za obowiązujące.
Socjalizacja; przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społeczne.
Wzory postępowania; są czynnikiem który ujednolica zachowanie członków danej zbiorowości, dzięki czemu postępowanie innych ludzi jest zrozumiałe dla otoczenia. Komercjalizacja; Oparcie działalności np. artystycznej na zasadach handlowych. Kultura masowa; kultura oparta na środkach masowej informacji, przeznaczona dla licznej i zróżnicowanej społeczności.
Kultura narodowa; ogół norm, symboli, dzieł sztuki i wierzeń charakterystycznych dla danego narodu. Odrębność kultur narodowych; zróżnicowanie kultury narodowej. Kultura uniwersalna; zanik cech narodowych Polaków pod wpływem postaw konsumpcyjnych.
Kultura medialna; kultura oparta na obrazie i dźwięku które przede wszystkim oddziałują na sferę emocjonalną odbiorcy.
Kultura alternatywna; odmienne zapatrywanie na sztukę, muzykę, medycynę, sposób odżywiania się i niemal wszystkie dziedziny życia.(np. medycyna, akupunktura, akupresura).
Kontrkultura; kultura grupy odrzucającej tradycyjne rozwiązania społeczne w imię wolności.
Subkultura; wzory i normy obowiązujące w grupie będącej częścią większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół.
Punki; ruch ten charakteryzuje się negatywnym stosunkiem do rzeczywistości społecznej i pesymistyczną oceną możliwości przeprowadzania zmian (czarna skórzana kurtka, włosy w stylu Irokeza, agrafki wpinane w ciało, wysokie, wojskowe czarne buty, oraz ciemne okulary).
Skini; ich agresja skierowana jest przeciwko obcym i marginesowi społecznemu, w Polsce ruch ten ma charakter nacjonalistyczny, a nawet rasistowski.(ciężkie, wojskowe buty, spodnie i kurtki wojskowe).
Kibole (szalikowcy); bezideowość i fanatyczne kibicowanie.
Rastafarianie; protest przeciwko rasizmowi i dyskryminacji, propagują prosty styl życia i oddawanie czci Jahwe, unikają zażywania narkotyków (z wyjątkiem marihuana, haszysz), nie piją alkoholu, zazwyczaj są wegetarianami. Czciciele szatana;(sataniści) kult szatana i jego symbolika; odwrócony krzyż, pentagram, 666 i czarny ubiór z wizerunkiem szatana lub kozła).
Towarzystwo świadomości Kryszny; podstawą kultury jest medytacja i modlitwy do wizerunku Kryszny, oraz gra na orientalnych instrumentach, odrzucają cywilizację, głosząc kult przyrody, propagują pokuj i poszanowanie dla każdej żyjącej istoty.
Kultura techno; styl życia nastawiony na zabawę. Starożytna Grecja; zawdzięczamy im igrzyska olimpijskie, dyscypliny sportowe (rzut dyskiem, oszczepem, biegi i zapasy), demokrację, teatr i gatunki dramatu.
Rzym; zawdzięczamy mu prawo, organizacje administracji i armii, budownictwo(drogowe, architektura i inżynieria), pismo.
Judaizm i chrześcijaństwo miały duży wkład w prawa człowieka, kościół katolicki przyczynił się do rozwoju szkolnictwa, i odkryli inspirująca funkcję Biblii.
Z kultury celtycko-germańskiej; sagi i legendy, etos rycerski, a także poezja erotyczna, powstanie etosu rycerskiego, styl gotycki.
Europocentryzm; postrzeganie człowieka, społeczeństwa, tradycji i kultury jedynie z europejskiej perspektywy.
Społeczeństwo obywatelskie; zbiorowość ukształtowana dzięki działaniom różnych instytucji życia politycznego.
Arystoteles; państwo najwyższą formą istnienia społeczeństwa.
John Lock i Georg Wilhelm Fredrich Hegel; Działanie społeczeństwa w ramach prawa i w interesie ogółu, ale niezależnie od państwa.
Współczesne społeczeństwo; wsp. społ. obywat. Jako rezultat walki z komunizmem. Uwarunkowania prawno ustrojowe; możliwość wyrażania społecznej opinii w sposób legalny i zorganizowany.
Konstytucja; prawna podstawa funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Brak tradycji demokratycznej; spowodowany brakiem form dialogu z władzą . Rygoryzm prawny; domaganie się zaostrzenia kar dla przestępców, włącznie z przywróceniem kary śmierci.
Grupy interesu; organizacje społeczne. Ścierania się interesów grupowych; dążenie do kompromisu warunkiem zażegnania sporu. Kompromis; polubowne załatwienie sporu dzięki wzajemnym ustępstwom. Ochrona interesów jednostki i grup; interes grupy ponad interesem jednostki.
Obywatelskie nieposłuszeństwo; otwarty sprzeciw wobec decyzji rządu lub przepisów prawa w imię wyższych wartości. (Henry David Thoreau, Mahatmy Ganthi, Martin Luter King).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty