profil

Etyka biznesu - podstawy, krótko

poleca 84% 733 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Aksjologiczno- sprawnościowe uzasadnienie reguł moralnych w działalności gospodarczej.
Uzasadnienie aksjologiczne to odwoływanie się do pewnych reguł moralnych.
Uzasadnienie sprawnościowe to wykazanie, że postępowanie etyczne przynosi największą korzyść.
W przypadku przedsiębiorstw mówi się, że przedsiębiorstwo najlepiej zabezpiecza swój interes dbając o dobro publiczne i kształtując swoje stosunki z innymi na relacji ZAUFANIA.
Zaufanie do firmy- jest to przekonanie, że interes własny właścicieli menadżerów nie będzie górował nad interesami innych grup, interesariuszy. Brak tego zaufania powiększa koszty funkcjonowania na rynku firmy.

2.Trzy mechanizmy regulacji zachowań etycznych w działalności gospodarczej.
a)MECHANIZM SOCJALIZACYJNY- najbardziej złożony, rozciągnięty w czasie, odwołuje się do procesu socjalizacji. Podstawowe normy, wartości, wzory zachowań etycznych na rynku powinniśmy dostać już jako dzieci w socjalizacji pierwotnej, w której nabywamy dyspozycję etyczną czyli umiejętność formułowania ocen moralnych a także traktowania wartości etycznych w sposób nieinstrumentalny(autoteliczny). Jeśli normy, wzory zachowań etycznych na rynku będą inne niż te zinternalizowane w procesie socjalizacji to trudno nam będzie pracować zgodnie z zasadami etycznymi, których uczą nas na szkoleniu zawodowym.
b) MECHANIZM PRAWNO- ADMINISTRACYJNY- jest to przestrzeganie norm prawnych czyli legalizm powinien być jedynym obowiązkiem etycznym w działalności gospodarczej.
c) MECHANIZM OPARTY NA KODEKSACH ETYCZNYCH- coraz częściej pojawiający się. Jest to mechanizm regulacji pozaprawny, ale zinstytucjonalizowany.

3.Trzy elementy składające się na pełny program etyczny firmy(Kodeks etyczny).
a) sformalizowane kodeksy, które zawierają standardy etyczne uznawane przez daną firmę.
b) szkolenia, na których z tymi standardami etycznymi firmy zapoznawani są pracownicy.
c) komórka etyczna, która w praktyce nadzoruje przestrzeganie zasad etycznych i stałe ich doskonalenie a także okresowe zmiany kodeksu i standardów etycznych, promuje zachowania etyczne, wykrywa nadużycia, itd.

4.Zewnętrzna i wewnętrzna funkcja kodeksów etycznych w działalności gospodarczej.
Wewnętrzna funkcja: identyfikuje normy i wartości uznawane przez interesariuszy wewnętrznych( także zewnętrznych), promuje zachowania etyczne, ustala relacje pracownik- pracodawca, określa zwięźle nadużycia w firmie,
Zewnętrzna funkcja: zobowiązuje firmę do podjęcia postępowania zgodnie z prawem , zobowiązuje do podjęcia odpowiedzialności w stosunku do interesariuszy(zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych)

5.Trzy teorie na temat odpowiedzialności producenta za wyprodukowane dobra i usługi- podstawowe założenia na temat relacji między producentem a konsumentem, zakres zastosowania.
TEORIA KONTRAKTOWA- Odpowiedzialność jest wynikiem wzajemnych zobowiązań przyjętych przez wspólników w umowie. Obaj partnerzy- producent i konsument są w pełni uznawani za odpowiedzialnych i zdolnych do zatroszczenia się o swoje interesy. Są racjonalni, świadomi tego co robią. Teoria ta sprawdza się przy produktach codziennego użytku. Jedynym obowiązkiem producenta jest zapewnienie konsumentowi produktu zgodnego z warunkami umowy sprzedaży. Równowaga sił jest założona jako równa.
TEORIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI- Konsument posiada pewne bezwarunkowe prawa bez względu na zapisy w umowie. Z moralnego punktu widzenia to producent lub dostawca zawsze zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność producenta jest postrzegana jako asymetryczność relacji, czyli słabszy konsument i silniejszy producent. Celem tej teorii jest ochrona słabszego konsumenta, więc większe obowiązki ma producent i dostawca. Stosuje się tu sprawiedliwość wyrównawczą. Teorię tą stosuje się w odniesieniu do produktów, których użytkowanie wiąże się z możliwością powstania szkód wynikających z wad produktu. Należyta staranność to towar bezpieczny i trwały. np coca cola.
TEORIA KOSZTÓW SPOŁECZNYCH- Stosuje się w przypadkach, gdy splot jakiś niewyjaśnionych okoliczności nie pozwala dotrzeć do jednego, głównego sprawcy danego wypadku. Występuje tu tendencja do obwiniania przyczynami jednego producenta. Dlatego odpowiedzialność powinien ponieść najmocniejszy, gdyż tylko on jest w stanie ponieść brzemię odpowiedzialności. Konsument jest tu bezwolny a producent występuje na spalonej pozycji, ma same obowiązki a nie ma praw.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty