profil

Pytania do egzaminu z psychologii społecznej

poleca 85% 658 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Egzamin z psychologii społecznej


1. Pojecie i rodzaje sytuacji społecznych
2. Wpływ sytuacji społecznych na zachowanie człowieka.
3. Interakcje międzyludzkie – koncepcje behawiorystyczne, wymiany nagród i kosztów, koncepcje poznawcze.
4. System analizy interakcji w grupie zadaniowej R.F. Balesa.
5. Model zachowania jednostki w sytuacjach społecznych T. Leary.
6. Stosunki międzyludzkie – pojecie i rodzaje.
7. Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym.
8. Konformizm – pojecie, rodzaje, przyczyny.
9. Znaczenie grupy dla rozwoju i socjalizacji dzieci i młodzieży.
10. Style wychowawczego kierowania grupa.
11. Podstawowe rodzaje uzależnień – alkoholizm, narkomania, nikotynizm.
12. Zachowanie jednostki w sytuacji dysonansu społecznego.
13. Klasa szkolna jako grupa społeczno-wychowawcza.
14. Czynniki warunkujące poziom akceptacji ucznia w grupie klasowej.
15. Podstawowe cechy partnerskiego i nie partnerskiego stylu prowadzenia rozmowy.
16. Podstawowe funkcje procesu komunikacji interpersonalnej.
17. Struktura, elementy procesu komunikacji interpersonalnej.
18. Przyczyny zaburzeń procesu komunikowania się.
19. Rola percepcji/spostrzegania interpersonalnego w procesie komunikacji międzyludzkiej.
20. Rola tzw. „kategorii centralnych” i „efekt halo” w spostrzeganiu partnera rozmowy.
21. Podstawowe mechanizmy spostrzegania interpersonalnego.
22. Na czym polega aktywne słuchanie wypowiedzi partnera rozmowy.
23. Rola, znaczenie i podstawowe funkcje parafrazowania w komunikacji interpersonalnej.
24. Zasady nadawania informacji (mówienia).
25. Ogólne zasady przekazywania informacji zwrotnej partnerowi rozmowy.
26. Znaczenie i rola otwartości w komunikacji międzyludzkiej.
27. Rodzaje pytań stosowanych w komunikacji interpersonalnej.
28. Komunikacja niewerbalna – pojecie, rodzaje, interpretacja sygnałów niewerbalnych.
29. Przyczyny konfliktów w stosunkach międzyludzkich.
30. Rola negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.
31. Zachowanie asertywne w kontaktach międzyludzkich.
32. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza.
Podstawowe funkcje rodziny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta