profil

Antybiotyki (ściąga)

poleca 85% 763 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aktynomycyna- chromopeptyd;replikacja RNA(matryca);Streptomyces anibioticus
Aktynorodyna
Amfotercyna- makrolid polienowy; przepuszczalności błon
Antymycyna- zakłócenie procesów energetycznych
Bacytracyna- hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany; Bacillus licheniformis
Bleomycyna- glikopeptyd; replikacja DNA(polimeraza)
Cefalosporyna-b-lakmowy; hamowanie transpeptyzacji ścian; Cephalosporium acremonium
Chloramfenikol- aromat; wiązanie tRNA ;Streptomyces venezuelae
Chlorotetracyklina- wiązanie tRNA
Cykloseryna- hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany
Cyklosporyna- polipeptyd;
Erytromycyna- makrolid właściwy; S. erythraeus
Fosfomysyna
Gentamycyna- aminoglikozyd; rybosom 30S; Micromonospora purpurea, M. echinospora
Gramicydyna- transport jonów poza kom.; Bacillus brevis
Gryzeofulwina- aromat;
Mitomycyna –benzenochinon; replikacja DNA(matryca); S verticilatus
Neomycyna- S. fradiae.
Nowobiocyna- aromat;S.niveus
Nystatyna- makrolid polienowy; transport jonów poza kom.
Oleandomycyna- makrolid właściwy;wiązanie tRNA
Oligomycyna- zakłócenie procesów energetycznych
Penicylina- b-lakmowy; hamowanie transpeptyzacji ścian; Penicillium chrypsogenum
Pirymycyna- zakłócenie procesów energetycznych
Polimyksyna- polipeptyd;przepuszczalności błon
Ryfamycyna- ansamycyny, makrolid niepolienowy; replikacja RNA(polimeraza) wiązanie tRNA; Nocardia mediterranea
Streptomycyna- aminoglikozyd;rybosom 30S; S. griseus
Walinomycyna- depsypeptyd;
Wankomycyna- glikopeptyd; hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany
b-lakmowe: penicyliny, cefalosporyny:PREKURSORY: L- Cys, L- Val, L-a-aminoadypinian; ETAPY: kondensacja®cyklizacja®izopenicylinaN
polipeptydowe: gramicydyna-charakter enzymatyczny: kondensacja®racemizacja®cyklizacja

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta