profil

INFRASTRUKTURA STACJI OBSŁUGOWO – NAPRAWCZYCH

poleca 83% 991 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stacje obsługi samochodów
Stacje obsługi samochodów są to obiekty, których zadaniem jest wykonywanie obsług regulacji, konserwacji, kosmetyki i napraw bieżących z wymianą części i zespołów. Stacje takie specjalizują się na ogół w obsługach niektórych marek a nawet typów samochodów. Często są to zakłady autoryzowane lub zarządzane przez organizacje wytwórcze, prowadzące serwis gwarancyjny i po gwarancyjny. Ta grupa zakładów charakteryzuje się dużym
przedziałem liczby stanowisk (od 1 do kilkudziesięciu) oraz programu (od obsług kosmetycznych i konserwacyjnych po naprawy w różnym zakresie). Stacje obsługi mogą mieć charakter publiczny i obsługiwać wszystkie zgłaszające się samochody osobowe i pochodne lub ograniczony do obsługi taboru własnego przedsiębiorstw lub organizacji. Stacje obsługi samochodów o charakterze publicznym, czyli ogólnodostępne, lecz niezajmujące się sprzedażą i obsługą samochodów nowych, są prowadzone przez organizacje spółdzielcze, Polski Związek Motorowy i rzemiosło prywatne oraz jako stacje filialne centrów lub stacje obsługowe PP Polmozbyt. Można je ogólnie podzielić na: małe stacje obsług szybkich (do 4 stanowisk); małe stacje obsługi i warsztaty (do 6 stanowisk) wykonujące rozszerzony zakres napraw, średnie stacje obsługi i naprawy samochodów (o liczbie stanowisk od 8 do 20) wykonujące różny zakres prac obsługowych i naprawczych. Trzecią grupą stacji obsługi są stacje duże o liczbie stanowisk powyżej 20, o różnym, zakresie obsług i napraw. Odrębną grupą stacji obsługi samochodów są stacje typu przedstawicielskiego, tzn. takie których zadaniem jest sprzedaż samochodów produkowanych przez określoną firmę lub rozprowadzanych przez określoną organizację przemysłowo-handlową oraz wykonywanie obsług przed sprzedażnych obsług gwarancyjnych, pogwarancyjnych, reklamacyjnych i po reklamacyjnych. Stacje takie prowadzą magazyny części zamiennych dla potrzeb własnego programu sprzedaży i obsługi, sklepy sprzedaży części zamiennych i akcesoriów. Przedział wielkości i programu takich stacji jest również szeroki od kilkunastu do kilkudziesięciu stanowisk, od jednej do kilku marek i typów i od obsług przed-sprzedażnych do napraw silników i nadwozi. W zorganizowanej działalności inwestycyjnej prowadzonej przez organizacje przemysłowo-handlowe są tworzone na ogół obiekty o pojemności ponad 10 stanowisk obsługowo-naprawczych, gdyż poniżej tej wielkości występują trudności w uzyskaniu właściwej efektywności inwestycji. Powstają jednak i działają obiekty kilkustanowiskowe prowadzące sprzedaż samochodów i części. Są to jednak na ogół obiekty prywatne
autoryzowane lub ajencyjne o zróżnicowanym charakterze usług.

Wyposażenie stacji obsługi

1 STANOWISKO OBSŁUGOWO-NAPRAWCZE
-Wózek do uruchomienia silników z prostownikiem selenowym
-Wózek podnośnikowy do zdejmowania i zakładania kół
-Dźwignik hydrauliczny wózkowy
-Wózek do transportu zasobników
-Wózek montażowy narzędziowy
-Smarownica pneumatyczna
-Stół ślusarski dwustanowiskowy
-Szlifierka dwutarczowa stołowa 150 mm
-Regał warsztatowy
-Leżanka monterka
-Podstawka nastawna pod samochody osobowe
-Podstawka nastawna pod samochody ciężarowe
-Skrzynka na odpady
-Napełniacz oleju
-Zbiornik na zużyty olej opróżniany pod ciśnieniem
-Pompka przebijak
-Zwijadło sprężynowe do przewodów giętkich (zestaw dwóch zwijadeł)
-drążki do pomiaru zbieżności kół samochodów osobowych
i ciężarowych
-Sprawdzian luzu mechanizmu kierowniczego
-Aparat ścienny do pompowania opon
-Przyrząd optyczny do ustawienia przednich kół
-Zestaw narzędzi ślusarskich
-Pojemnik na części na kółkach
-Podest stanowiskowy
-Szafka stanowiskowa
-Płytka traserska na podstawie
-Stojaki montażowe
-Smarownica nożna
-Elektryczna wkrętaka
-Urządzenia kontrolne do sprawdzania liczników
i szybkościomierzy
-Urządzenie rolkowe do badania hamulców samochodów
osobowych
-Zestaw diagnostyczny
Wyważarka do kół zdjętych z samochodu (koła 10"-18")
Wyważarka do kół bez ich zdejmowania z samochodu
(kołaIO"-18")
-Dźwignik hydrauliczny przesuwny z napędem elektrycznym

2 STANOWISKO NAPRAWY ZESPOŁÓW
-Prasa hydrauliczna montażowa z wyposażeniem (silą nacisku
400 kN)
-Wiertarka stołowa z wyposażeniem na podstawie
-Nitownica do okładzin ciernych
-Szlifierka do okładzin szczęk hamulcowych
-Urządzenia do klejenia okładzin hamulcowych
-Stół ślusarski dwustanowi skowy
-Stół ślusarski jednostanowiskowy, pomocniczy
-Regał warsztatowy
-Stojak do montażu osi przednich i tylnych mostów samochodu]
-Stojak do naprawy silnika
-Szafka stanowiskowa
-Płytka traserska na podstawie
-Wózek montersko-narzędziowy
-Urządzenie do statycznego" wyważania sprzęgła
-Urządzenie do szlifowania dźwigni zaworów
-Zbiornik na zużyty olej opróżniany pod ciśnieniem
- Skrzynia na odpady i czyściwo
-Wciągnik przejezdny z ręcznym napędem podnoszenia
-Wytaczarka do cylindrów
-Gładziarka do cylindrów
-Frezarka do gniazd zaworowych (przenośna) 55 mm
-Szlifierka do gniazd zaworowych
-Szlifierka do grzybków zaworowych
-Uniwersalne stanowisko do badania mostów napędowych
-Stanowisko probiercze do skrzyń przekładniowych
-Wytaczarka do łożysk głównych
-Wytaczarka do korbowodów

3 STANOWISKO MYJNI ZESPOŁÓW
-Myjnia komorowa do mycia części na gorąco -Regał warsztatowy
-Wózek jezdny dwukołowy o nośności 250 kg
-Zbiornik na zużyty olej opróżniany pod ciśnieniem
-Urządzenie do mycia części naftą
-Podest stanowiskowy
-Podest pod kadłuby i podzespoły
-Zestaw dwóch zwijadeł do przewodów giętkich podwieszony -Urządzenie do mycia parą

4 STANOWISKO ŚLUSARSKO-MECHANICZNE
-Tokarka pociągowa 1 = 1000 m z kompletem wyposażeniowym
-Wiertarka kadłubowa do 15 mm z kompletnym wyposażeniem
-Szlifierka dwutarczowa 200
-Frezerka stołowa pozioma
-Obrabiarka do wytaczania bębnów hamulcowych i szlifowania tarcz
-Prasa zębata
-Stół ślusarski dwustanowiskowy
-Szafka stanowiskowa
-Regał warsztatowy
-Skrzynka na odpadki
-Narzędzia ślusarskie (kpi.)
-Przyrządy pomiarowo-kontrolne (kpi.)

5 STANOWISKO ELEKTROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ
-Stół probierczy do badania prądnic, rozruszników i aparatów
zapłonowych wymontowanych w pojazdach
-Aparat do badania instalacji elektrycznej samochodu przenośny
-Regał warsztatowy
-Stół ślusarski 2-stanowiskowy
-Skrzynka na odpadki
-Szafka warsztatowa metalowa
- Prostownik do szybkiego ładowania akumulatorów przenośny
-Prostownik do ładowania akumulatorów (stacjonarny)

6 STANOWISKO DO NAPRAWY UKŁ ZASILANIA
-Urządzenie do kontroli i regulacji elementów gaźnikowych układu zasilania
-Aparat do badania pomp wtryskowych z napędem ręcznym
-Próbnik do sprawdzenia i regulacji wtryskiwaczy oraz rozpylaczy
-Stół ślusarski dwustanowiskowy
-Regał warsztatowy
-Szafka stanowiskowa
-Aparat do badania zużycia paliwa
-Szafka warsztatowa

7 STANOWISKO DO NAPRAWY NADWOZI
-Stół blacharski
-Nożyce elektryczne przewoźne -Płyta blacharska na podstawie -Stół spawalniczy z wyciągiem
-Aparaty do spawania w osłonie COa do blach o grubości 0,6...4 mm
-Zgrzewarka punktowa szczękowa 0,6... 1,6
-Spawarka elektryczna wirowa
-Wózek z butlami do spawania z kompletem narzędzi spawacza
-Urządzenie hydrauliczne do naprawy nadwozi i ram
-Stół ślusarski dwustanowiskowy z szufladami
-Szafka stanowiskowa
-Komplet rozpieraczy hydraulicznych do naprawy nadwozi i ram
samochodów
-Parawan przesuwny
-Wózek na elementy oblachowania
-Wiertarka elektryczna stołowa do 15 mm
-Wiertarka elektryczna ręczna do 15 mm
-Narzędzia elektryczne i pneumatyczne — ręczne (kpi.)
-Narzędzia blacharskie do naprawy nadwozi (kpi.)
-Regał typowy
-Tor wózków do poprzecznego przesuwania samochodów

Rozmieszczenie stacji obsługi, przykłady rozwiązań projektowych

1 DWUSTANOWISKOWA STACJIA OBSŁUGI
Obiekt zaprojektowano na etapie koncepcji jako samodzielny warsztat usługowy wykonujący obsługi diagnostyczne, regulacyjne, serwis ogumienia i naprawy bieżące lub specjalistyczne.
Dane techniczne:
— zdolność obsługowa: 6000 roboczogodzin/rok,
— zatrudnienie: 3 pracowników + 2 uczniów,
— powierzchnia użytkowa: 103 m2,
— kubatura: 594 m3,
— konstrukcja: mieszana, dźwigary stalowe, ściany konstrukcyjne z cegły,
— obudowa: ściany murowane, ślusarka stalowa,
— instrukcje: wodno-kanalizacyjne, co, ciepłej wody instalacje elektryczne siły i światła, instalacja telefoniczna.

2 CZTEROSTANOWISKOWA STACJIA OBSŁUGI
W stacji tej przewidziano wykonywanie obsług prostych (mycie, smarowanie, wymiany olejów, przeglądy i regulacje) oraz drobne naprawy bieżące samochodów
osobowych z możliwością wykonywania napraw o bardziej złożonym zakresie. . Stacja jest połączona ze stacją paliw. Prowadzi ona również drobną sprzedaż akcesoriów i części zamiennych do samochodów osobowych i motocykli. Projekt nie przewiduje montażu automatycznych urządzeń do mycia samochodów, lecz urządzenia te można zamontować po pewnej adaptacji. Stacja nie ma wydzielonych warsztatów rzemiosł, a jedynie na hali obsługowej przewidziano powierzchnie ok. 40 m2 na warsztat podręczny. Powierzchnia ta może być w razie potrzeby wykorzystana jako dodatkowe stanowisko pojazdowe. Cztery stanowiska obsługowe wyposażone w podnośniki hydrauliczne pneumatycznej
jednokolumnowe z głowicami szynowymi. Stanowiska są usytuowane w układzie przelotowym projekcie przewidziano poczekalnię dla klientów z małym barem kawowym, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi, pomieszczenia administracyjne dla
2 pracowników (na najliczniejszej zmianie), pomieszczenia do sprzedaży paliw i akcesoriów oraz do przechowywania olejów.

3 SZEŚCIOSTANOWISKOWA STACJA OBŁUGI
Obiekt realizowany, przez spółdzielczość rolniczą świadczyć ma usługi w zakresie kosmetyki, smarowania, przeglądów, diagnostyki i regulacji, serwisu ogumienia i napraw bieżących w różnym zakresie oraz zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi.
Dane techniczne:
— zdolność produkcyjna: ok. 40 000 roboczogodzin/rok,
— zatrudnienie: 10 pracowników bezpośrednio produkcyjnych na 1 zmianę, ogółem — 30
pracowników,
— powierzchnia użytkowa: 436 m2,
— kubatura: 2584 m3,
— konstrukcja: szkielet stalowy, wiązary kratowe, słupy dwuteowe walcowane na gorąco
(wariant: szkielet żelbetowy, dźwigary strunobetonowe),
— obudowa: dach kryty blachą z ociepleniem i izolacją, ściany zewnętrzne z płyt
żelbetowych prefabrykowanych oraz z płyt warstwowych ocieplanych pianką
poliuretanową z okładziną zblachy stalowej,
— instalacja: wodno-kanalizacyjna, co, ciepłej wody, sprężonego powietrza, wentylacji
mechanicznej, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz sygnalizacji.

4 CZTERNASTOSTANOWSIKSKOWA STACJA OBSŁUGI

Jest to projekt zrealizowany w wielu mutacjach programowych i sytuacyjnych zaprojektowany, produkowany i realizowany seryjnie przez organizacje zgrupowane w Zjednoczeniu „Techma". Mutacje programowe, uwzględniające możliwości przyszłościowej rozbudowy obiektów przewidują dobudowę bloku z warsztatem błacharsko-lakierniczym, sektora sprzedaży samochodów ze sklepem i magazynem, sklepu z magazynem rejonowym oraz węzła energetycznego z kotłownią lub węzłem cieplnym. Całkowita liczba stanowiska pojazdowych wraz ze stanowiskami odstawczymi wynosi w zależności od mutacji 14 ... 20.

5 DWUDZIESTOSTANOWISKAOWA STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW
Projekt opracowano przy założeniu funkcjonalnego i budowlano-instalacyjnego wydzielenia bloków zawierających zgrupowanie pomieszczeń technologicznie i pro-gramowo ze sobą współpracujących. Celem takiego założenia było umożliwienie dowolnego zestawiania funkcji z poszczególnych bloków, co ułatwia projektowanie i produkcję elementów budynku oraz umożliwia jego rozbudowę w czasie eksploatacji. Obiekt składa się więc z poniższych bloków: bloku obsług szybkich z wjazdami indywidualnymi na stanowiska dostępne dla klienta, bloku obsługowo-naprawczego ze strefą przyjęć, bloku blacharsko-lakierniczego, bloku magazynowego, z magazynem rejonowym, stacji obsługi i sklepu ze strefą przyjęć, bloku sprzedaży samochodów ze stacją obsług przed sprzedażnych i magazynem samochodów po obsługach „O" oraz bloku administracyjno-socjalnego z biurem obsługi klienta, salonem sprzedaży samochodów, sklepem, barem dla klientów, pomieszczeniami biurowymi i zarządu przedsiębiorstwa i pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi dla załogi. Łączna liczba stanowisk pojazdowych — 48. Obiekt przystosowano do realizacji seryjnej, w wielu mutacjach programowych i lokalizacyjnych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut