profil

Podobieństwa i różnice pomiędzy połączeniami spawanymi, lutowanymi i zgrzewanymi.

poleca 82% 982 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Połączenia części maszyn. Jest to jedna z podstawowych grup elementów maszyn. Połączenia części maszyn dzieli się na: nierozłączne, w których części złączone lub łączniki ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części złączonych i łączników.
Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych zalicza się połączenia: spawane, lutowane, lutospawane, zgrzewane, wciskowe i nitowane.

Spawanie, trwałe połączenie części przedmiotów przez miejscowe roztopienie powierzchni stykowych z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Rozróżnia się spawanie: gazowe, elektryczne (łukowe) oraz rzadziej stosowane termitowe, elektronowe, laserowe i in.

Lutowanie, łączenie metali za pomocą spoiwa o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia metalu nim łączonego. W procesie lutowania łączone części nagrzewają się do temperaturze topnienia lutu, który topiąc się wypełnia szczelinę pomiędzy częściami łączonymi. Przed lutowaniem łączone powierzchnie oczyszcza się mechanicznie lub chemicznie.

Zgrzewanie, trwałe łączenie materiałów (metali, tworzyw sztucznych) przez silne dociśnięcie do siebie łączonych części, bez podgrzania lub z wcześniejszym podgrzaniem miejsc łączonych.
Najczęściej stosuje się zgrzewanie: oporowe (elektryczne), gazowe (za pomocą palników acetylenowo-tlenowych), termitowe, indukcyjne (elektryczne), tarciowe, dyfuzyjne oraz zgniotowe i ultradźwiękowe.
Zgrzewanie znajduje szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym i lotniczym

Sposoby obliczeń połączeń nitowych.

Połączenia nitowe

Połączenia nitowe – połączenia nierozłączne za pomocą nitów rożnych części konstrukcyjnych /blach, kształtowników/, wykonania z rożnych materiałów.
NIT (leb, trzon, zakuwka)

Rodzaje:
N.Normalne ( z lbem kulistym, płaskim, soczewkowym, grzybkowym)
N.specjalne (okrętowe, drobne met. nieżelazne, rurkowe, drążone, wybuchowe) Wykonuje się z St2A, St3A, St2N, St3N, z metali nieżelaznych i ich stopów( miedzi, mosiądzu, aluminium), tworzym termoplast.

Zastosowanie:
Połączenia mocne (budowa mostów, kon. bud., dzwignie)
Połączenia szczelne (zbiorniki otwarte na ciecze, ciała sypkie)
Połączenia mocno-szczelne (zbiorniki i kotły wodne i parowe)
Połączenia luźne (łączenie ogniw łańcucha)
Połączenia zwykle (blacharstwo, kaletnictwo)

Oznaczenie:
średnica nitów d,
podziałka szwu nitowego t ,
odl miedzy szwami nitowymi a ,
odl szwu nitowego od brzegu łączenie elementów e

Obliczenia :
Ścinanie
Blach łączonych na rozerwanie w przekr. niebezp.
Obl ścian otw. w blachach na nac. pow. spowodowane przez nity

S. wzdłużna Q=F*p*i*n ( F pole pow. tłoka w cylindrze)

Siła tnąca Ti=Qi, (i + 1) Q(i 1), i [ Qi, (i + 1) siła dzial. na odcinku tego samego pasa po prawej stronie nita ; Q(i 1), i - SDNO jednego z pasów po lewej SN]

Odkształcenie: Dt'3,4 = t*Q'3,4 / E*F1( t podziałka szwu, F pola przekrojów pasów / bez uwzględniania osłabienia otworami/

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty