profil

Woorotlenki - ściąga

poleca 85% 1051 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gr. Wodorotlenków(OH) wartościowość (I)
Wodne roztwory zasad i soli nazywamy elektrolitami(przewodzą prąd elektryczny)
Powstawanie wodorotlenków
-pierwiastek metalu z 1 lub 2 grupy reaguje s wodą dając wodorotlenek i gazowy azot,
Np. 2Na+2H2O->2NaOH+H2↑; Ca+2H2O->Ca(OH)2+H2↑
-tlenek metalu z 1 lub 2 grupy op. Berylu i magnezu reaguje z wodą dając tylko wodorotlenek, np. BaO+H2O->Ba(OH)2
CaO + H2O -> Ca(OH)2 + E
Wapno palone wapno gaszone energia
reakcja egzotermiczna
Mg + H2O ->MgO+H2 Powstawanie wodorotlenku
(Para wodna) magnezu w 2 procesach
Mg+H2O->Mg(OH)2
-wodorotlenki pozostałych metali otrzymujemy w reakcji podwójnej wymiany między rozpuszczoną solą tego metalu, a mocnym roztworem wodorotlenku sodu lub potasu np. CuCl2+2NaOHCu(OH)2↓+2NaCl ;
FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3↓+3NaCl
Strzałka w dół ↓oznacza że coś jest osadem
Właściwości wodorotlenku sodu NaOH
-ciało stałe, barwa biała,
higroskopijne właściwości (wchłania wodę)
-używane w postaci granulek, wodorotlenek sodu rozpuszcza się w wodzie przy czym wydziela się ciepło
Produkty otrzymywane dzięki Ca(OH)2 : woda wapienna(służy do wykryw. CO2), wodorotlenek wapnia, zasada wapienna wapno gaszone, mleko wapienne, ciasto wapienne
Wodorotlenek amonu: NH4 gr. Amonowa wart.(I)
NH4Cl+NaOHNH3↑+NaCl+H2O
NH3+H2O->wodorotlenek amonu-NH4OH
wodorotlenek amonu-NH3 • H2O

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata