profil

„Miłość – to piękne słowo"

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Miłość – to piękne słowo
W Liście pierwszym do Koryntian 13:4-8 znajdujemy natchnioną przez Boga szczegółową definicję miłości: „Miłość jest wielkoduszna i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna ,nie chełpi się i nie nadyma ,nie zachowuje się nieprzyzwoicie ,nie upatruje własnych korzyści ,nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z niesprawiedliwości ,ale raduje się prawdą. Wszystko znosi ,wszystkiemu wierzy ,wszystkiego się spodziewa wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi.”

Podstawą miłości mogą być między innymi pokrewieństwa ,małżeństwo ,zadowolenie z wzajemnego dotrzymywania sobie towarzystwa. Jednak według Biblii prawdziwa miłość to coś więcej niż obopólna sympatia lub pociąg zmysłowy. Taka miłość powinna mieć na uwadze najwyższe dobro ukochanej osoby lub swojego bliźniego. Niekiedy nawet może wymagać napominania lub karcenia. Karcenie nigdy nie jest przyjemne ,ale podyktowane jest miłością i wychodzi na dobre. Taka prawdziwa miłość pobudza człowieka do liczenia się z bliźnimi i traktowania ich bezstronnie.

Prawdziwa miłość potrafi znosić stany napięcia i trudności. Miłość nie jest łatwowierna ,ale nie jest też przesadnie podejrzliwa ,lecz darzy zaufaniem. Nie jest chorągiewką na wietrze ani chwilowym oczarowaniem. Prawdziwa miłość potrafi oprzeć się trudnościom i walczy nie ze sobą ,lecz z problemami. Jest silna ,ale też ustępliwa , życzliwa iłogodna.
Miłość staje się silniejsza przez działanie. Jeśli nie idzie w parze z uczynkami ,jest martwa.
Miłość nie pozwala się chełpić. Zauważyłem ,że niejeden lubi się popisywać ,ale tylko nieliczni słuchają przechwałek. Jedni się przechwalają ,wyolbrzymiają swoje osiągnięcia ,inni krytykują i dyskredytują bliźnich ,żeby w porównaniu z innymi wydać się lepszymi. Nie tak postępuje człowiek zachowujący miłość.
„Miłość nie daje się rozdrażnić”. Muszę stwierdzić ,że trudno jest panować nad sobą. Wszyscy łatwo się denerwują ,są zmęczeni i łatwo popadają w irytację.

Zauważyłem, że gdy codziennie rozmyśla się o tym, jak Bóg okazuje miłość i stara się Go naśladować, wówczas szlachetne pobudki zaczynają silniej oddziaływać.
Im więcej ćwiczy się w okazywaniu miłości, tym silniejszy wpływ wywiera ona na słowa i czyny, tym głębiej zachowuje się w sercu.
Kto chce zaskarbić sobie miłość musi ją okazywać.
Tak więc miłość jest bardzo cenną wartością. To ona nadaje sens życiu ludzkiemu i nigdy nie przeminie choć dzisiaj niewiele ludzi ją przejawia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty