profil

WOS - ściąga

poleca 84% 1816 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Podaj dzień, miesiąc
i rok uchwalenia konst.
(02.04.1997r.)
2.Sejm i Senat łączą się
w oddziale zgromadzenia.
(Zgromadzenie Nar.,
Parlament)
3.Kto powołuje KRRiT?
(Sejm, Senat, Prezydent)
4.Prezydium Sejmu stanowi.
(Marszałek i
Wicemarszałkowie)
5.Ile lat trwa NIK(6), RPO(5),
TS(4), TK(4).
6.Napisz różne kompetencje TK.
(Orzekanie o zgodności z konst. RP
ustaw, umów międzynarodowych i
o zgodności innych aktów prawnych,
wydawanych przez centralne organy
państwowe, z konstytucją RP,
ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi i ustawami,
a także w sprawie skarg konst.
Rozstrzyga też spory pomiędzy
centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa.)
7.Podkreśl jakie zasady stosowane
są w senacie. (Wybory powszechne,
bezpośrednie, w tajnym głosowaniu.
Uczestniczy w uchwalaniu ustaw,
podejmuje także niektóre inne ważne
decyzje, opiniuje niektóre akty.
Kadencja trwa 4 lata.)
8.Upożądkuj powstanie ustawy.
(Projekt ustawy opracowany np. przez
Radę Ministrów wpływa do Prezydium
Sejmu. Później idzie do Sejmu gdzie
są 3 czytania. Później jest uchwalenie
i idzie do Senatu. Uchwalona przez
Sejm i Senat trafia do Prezydenta RP
Który kieruje ją do TS. Prezydent
Podpisuje ustawę i trafia ona do
Dziennika Ustaw RP.(Publikacja)
9.Opisz większości i zaznacz które to.
Większość zwykła – uchwalenie
wymaga, by głosowanie przebiegało
w obecności co najmniej połowy
liczby posłów (230), i by za projektem
opowiedziała się większa liczba posłów
niż przeciw niemu.
Większość kwalifikowana – głosowanie
musi się odbywać w obecności co
najmniej połowy posłów, ale projekt musi
poprzeć co najmniej 2/3 tej liczby.
Większość bezwzględna - głosowanie
musi się odbywać w obecności co
najmniej połowy posłów, ale projekt musi
poprzeć co najmniej połowa posłów.)
10.Data dzienna uchwalenia
praw dziecka. (20.11.1989r.)
11.2 przykłady wolności i praw
politycznych. (Prawa obywateli
do: Udziału w referendum i
wybierania prezydenta RP,
posłów, senatorów.)
12.3 akty wolności i praw.
Wolności i prawa osobiste
Wolności i prawa polityczne
Wolności i prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturalne
13.Co oznacza że konstytucja
ma szczególną moc prawną.
Oznacza to, że żaden akt prawny
nie może być sprzeczny z
postanowieniami zapisanymi w
ustawie zasadniczej

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata