profil

Czy warto poznawać dorobek naszych przodków?

poleca 85% 338 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na pewno nie raz zadaliśmy sobie pytanie: „Czy warto poznawać dorobek naszych przodków?”. Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest dorobek przodków. Jest to całokształt osiągnięć cywilizacyjnych, materialnych i duchowych. A czym byśmy byli jakby nie te osiągnięcia? Nawiązując do zadanego pytanie, dorobek cywilizacyjny nie tylko warto poznawać, ale przede wszystkim trzeba znać dorobek naszych przodków.. W celu potwierdzenie postawionej tu tezy, posłużę się kilkoma, moim zdaniem, przekonującymi argumentami.

Po pierwsze poznająć dorobek naszych przodków możemy poznać i rozwijać wiedze, jaką nam przekazują. Wiedza przekazywana przez naszych przodków jest bezcenna, ponieważ zawiera w sobie doświadczenie gromadzone przez dziesiątki, a nawet setki lat. Nie zawiera niedomówień, została przetestowana i udowodniona. Wiedza ta również dała podstawy dla dzisiejszej nauki, bo jak np. powstałby telewizor, gdyby nie odkrycie przez Aleksandra Volta prądu elektrycznego. Jest ona również bardzo łatwo dostępna, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pojawiło się bardzo dużo książek, czasopism, programów poświęconych właśnie wiedzy przekazywanej przez naszych przodków.

Po drugie poznając dorobek naszych przodków poznajemy również historię, pochodzenie, budowę wynalazków, które są używane do dnia dzisiejszego. Każdy wynalazek ma swoją historie, swoją legendę, dzięki zagłębieniu się w dorobek cywilizacyjny możemy dowiedzieć się wiele na temat danego wynalazku. Każdy z nas powinien choć trochę orientować się w historii danego wynalazku, znać jego odkrywce, bez tej wiedzy będziemy bardzo ubodzy umysłowo. Bezsensowne jest moim zdaniem użytkowanie czegoś, jeśli nawet nie zna się jego autora. Ta wiedza może zostać również użyta później, do dalszego rozwoju i unowocześniania danego wynalazku. Można też skonstruować inny wynalazek, na bazie pierwotnego.

Następny moim argumentem jest zwykła, ludzka ciekawość. Każdy człowiek ma w sobie choć odrobinę tego czegoś, co każe mu doszukiwać się różnych rzeczy zaspakających to coś. Historia czy inaczej dorobek cywilizacyjny jest właśnie takim zaspakajaniem tego dążenie do wiedzy. Bo co może być równie ciekawe, jak odkrycie swojego prapradziadka w drzewie genealogicznym rodziny? Człowiek właśnie przez ciekawość staje się mądrzejszy, a jeśli temu towarzyszy również poznawanie dorobku naszych przodków, to pozostaje się tylko cieszyć. Po pewnym czasie taka ciekawość historyczna może przeobrazić się w hobby, a następnie, jeśli będziemy chcieć się dalej dokształcać w tym kierunku, w dobrze płatną prace, która nie tylko będzie ciekawa, ale również pożyteczna dla przyszłych pokoleń.

Kolejnym moim argumentem jest powinność wobec poprzednich pokoleń. Każdy z nas powinien znać historie, sposób życia, osiągnięcia naszych przodków. Jesteśmy ich potomstwem, wiec dlaczego mamy zapominać o naszych ojcach, matkach? Przecież gdyby nie oni, ich życie, ich odkrycia nadal byśmy pewnie rozpalali ogień za pomocą dwóch patyków czy sądzili, że ziemia jest płaska . Przez poznawanie ich dziejów, oddajemy im hołd, za to, co zrobili dla nas, czyli swoich potomków. Więc nie można zaprzepaścić tego dorobku przekazywanego z pokolenia na pokolenia, trzeba dalej kontynuować ten łańcuch, bo dla mnie świat bez historii, bez przekazywania tego dorobku byłby po prostu pusty i pozbawiony sensu. Nie możemy do tego dopuścić, ponieważ możemy się całkowicie zagubić i nie wiedzieć dlaczego jest tak, a nie inaczej.

Moim ostatnim argumentem jest to, że poznawająć dorobek naszych przodków, możemy uniknąć błędów, jakie oni popełnili. Takie zbrodnie jak mordowanie ludzi w obozach zagłady, śmierć wielu tysięcy ludzi podczas wybuch bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki, itp. nie mogę zostać zapomniane. Te tematy muszą być ciągle aktualne i przypominane, inaczej może nam grozić powtórka z historii. Historia naszej cywilizacji dała nam lekcje, która trzeba umieć wykorzystać. Poznawająć dorobek naszych przodków możemy zauważyć, że takich lekcji jest bardzo dużo. Dlatego odkrywanie historii jest nie tylko ciekawe, ale również pouczające dla nas i przyszłych pokoleń. Nie da się zmienić historii, natomiast nad przyszłością mamy pełną kontrolę i tylko od nas zależy, jak nasz los się dalej potoczy.

Podsumowując „Czy warto poznawać Dorobek naszych przodków?”. Moim zdaniem nie tylko warto, ale przede wszystkim trzeba znać dorobek naszych przodków. Bo jak już wcześniej wspominałem, człowiek nie znający swojego pochodzenia, nie mający wiadomości na temat historii, pochodzenia wynalazków i odkryć, przechodzący bez choć iskierki ciekawości historycznej, nie tylko robi sobie krzywdę ale również nie szanuje swoich przodków. Bo przecież nie po to oni ginęli, pracowali by teraz zapominać o ich oddaniu, patriotyzmie, pracy. Mam nadzieję, że powyższe argumenty przekonały was choć w części do moich poglądów i że pomogą wam w lepszym poznawaniu dorobku naszych przodków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata