profil

Historia Gospodarcza - ściąga z całego semestru

poleca 85% 123 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Scąga z historii gospodaczej - tematy na ściądze:

PYTANIA EGZAMINACYJNE, HISTORIA GOSPODARCZA
1. Gospodarcze podstawy społeczeństw pierwotnych. Gospodarka przyswajająca.
2. Rewolucja neolityczna – istota, przejawy, znaczenie.
3. Rola gospodarcza pierwszych państw.
4. Miejsce i rola niewolnictwa w państwach starożytnego wschodu (Mezopotamia, Egipt).
5. Klasyczne niewolnictwo w gospodarce starożytnej Grecji, Rzymu.
6. Gospodarka senioralna – istota i charakter.
7. Gospodarcze role miast w średniowieczu.
8. Przyczyny i przejawy kryzysu gospodarki feudalnej.
9. Gospodarcza i społeczna rola wielkich odkryć geograficznych.
10. Kapitalizm kupiecki w Europie, istota i znaczenie.
11. Początki, źródła, przejawy nierównomiernego rozwoju gospodarczego Europy.
12. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii.
Istota, źródła, przejawy, konsekwencje gospodarcze.
13. Narodziny i zwycięstwo systemu kapitalistycznego w Europie, XVIII w.
14. Przemiany gospodarcze w Europie w II połowie XIX w.
15. Przyczyny i charakter kryzysów gospodarczych w kapitalizmie.
16. Wpływ I wojny światowej na gospodarkę światową.
17. Narodziny gospodarki socjalistycznej.
Rozwój i gospodarka ZSRR w okresie międzywojennym.
18. Istota gospodarcza New Dealu w USA.
19. Wpływ II wojny światowej na gospodarkę światową.
20. Plan Marshalla i jego rola w odbudowie i integracji gospodarczej w Europie zachodniej.
21. Gospodarka ZSRR po II wojnie światowej. Źródła słabości i krachu.
22. Współczesne problemy i dylematy gospodarcze krajów nierozwiniętych (3-ciego świata).
23. Źródła i przejawy globalizacji w gospodarce światowej.
24. Miejsce i rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej.
25. Gospodarcze podstawy roli USA we współczesnym świecie.
26. Ekonomiczne przyczyny pozycji mocarstwowej USA.
Pozycja USA we współczesnym świecie.
27. Ekonomiczne przyczyny upadku systemu ekonomicznego.
28. Podział współczesnego świata na rozwiniętą północ i zacofane południe.
Na czym polegają gospodarcze problemy?

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta