profil

Jak pasywność Wielkiej Brytanii i Francji 1 X 1939 wpłynęła na rozwój II Wojny Światowej.

poleca 85% 146 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939r. była ostatnią nocą pokoju w Europie. Nad Polską nie było jednak spokoju. Niemiecki Wehrmacht wkraczał z Prus Wschodnich na terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Wojskowe kolumny maszerowały w stronę polskiej granic.
O godzinie 16 Hitler wysyła rozkaz rozpoczęcia „Fall Weiss” –planu ataku na Polskę. O16:45 armia przekracza granice państwa polskiego, rozpoczyna się uderzenie wojskami lotniczymi, lądowymi i wodnymi; duże jednostki wojskowe; dysponowanie 2500 samolotów, 3000 czołgów, 1800 ludzi. Polska odpowiedź: plan, „Z”,czyli ustawienie wojsk wzdłuż całej granicy …

Przygotowania do ataku na Polskę Niemcy rozpoczęli wiosną 1939 roku, gdy Hitler wydał rozkaz utworzenia planu „Fall Weiss ” i zajął Czechy łamiąc porozumienie z Monachium.
Podstawowym zadaniem, jakie wtedy stanęło przed polską dyplomacją było doprowadzenie do takiej sytuacji, aby Polska nie został osamotniona podczas niemieckiej napaści. Niespodziewanie pomoc nadeszła ze strony angielskiej i francuskiej. Wstępny sojusz oznaczał odejście od polityki „uspokajania” Hitlera.
W reakcji na te posunięcia aliantów, III Rzesza zerwała polsko-niemiecki pakt o nieagresji i postawiła Polsce warunki, które miał zapewnić pokój:
- Włączenie Wolnego Miasta Gdańsk do Niemiec.
- Utworzenie eksterytorialnej linii kolejowej przez polskie Pomorze.
- Przeprowadzenie autostrady z Niemiec do Prus Wschodnich.
- Przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego (sojuszu skierowanego przeciw komunizmowi i porządkowi wersalskiemu.
Odpowiedź Becka była taka:, „ O co właściwie chodzi? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest niczym zagrożona, czy o odepchnięcie Polski od Bałtyku? Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną,(…)Ale pokój jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.”

23 sierpnia 1939 roku doszło w Moskwie do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, który oficjalnie był paktem o nieagresji, a w istocie dzielił Europę na strefę wpływów Niemiec i Rosji. Planował IV rozbiór Rzeczypospolitej. Sojusz ten stawiał Polskę w beznadziejnej sytuacji.


Gdy, 25 sierpnia 1939 roku, Hitler uzyskał wiadomość o sojuszu Polski i Anglii, w którym Brytyjczycy zobowiązali się udzielić natychmiastowej pomocy Polsce w przypadku napaści, musiał przyjąć do wiadomości, że drugiego Monachium już nie będzie.
Przesunął termin agresji na Polskę z 26 sierpnia na 1 września.

Po 1 września Anglia i Francja rozpoczęły wywiązywanie się z układów z Polska, a 3 dnia tego miesiąca wypowiedziały wojnę III Rzeszy.

W ślad za oficjalnym wypowiedzeniem wojny i oświadczeniami polityków nie nastąpiły jednak konkretne działania wojenne. Pomimo dramatycznych apeli polskich na froncie zachodnim panował niczym niezmącony spokój. Dowództwo Wehrmacht doskonale zdawało sobie sprawę, że dyplomatyczne noty, propagandowe ulotki i mobilizacja wojskowa nie spowodują działań wojskowych aliantów. Skazuje to Polaków broniących swego kraju, na klęskę.
Angielski historyk, generał Jon Fuller, pisał: „Najsilniejsza armia świata mając przed sobą nie więcej niż dwadzieścia sześć dywizjonów, siedziała cichutko, ukrywszy się za stalą i betonem, podczas gdy dzielny do szaleństwa sprzymierzeniec ginął.”
Alianci nie wywiązali się z ani jednego zobowiązania militarnego: nie rozpoczęli ataków lotniczych na Rzeszę ani nie podjęli generalnej ofensywy na lądzie.
Na granicy niemiecko-francuskiej panowała tzw. dziwna wojna. Niemcy nazywali ją „siedzącą” a Francuzi „śmieszną”. Wojska siedziały ukryte w bunkrach i nie podejmowano żadnych działań.
Już 7 września sztabowcy brytyjscy i francuscy uznali, iż pomoc wojskowa Polsce nie zostanie udzielona i należy oddać ją nieprzyjacielowi z powodów strategicznych. Rzeczywistym powodem takiego zachowania było to, że Anglicy i Francuzi „nie chcieli umierać za Gdańsk” a jednocześnie musieli utrzymywać pozory wywiązywania się z układów z Polską.
Zachowanie to przesądziło nie tylko o losie Polski. Po dziewięciu miesiącach spowodowało to także upadek Francji, niepotrafiącej oprzeć się atakowi Wehrmacht, niezagrożonemu już walką na dwa fronty.

Moim zdaniem rządy Anglii i Francji zachowały się zaskakująco. Gdyby we wrześniu 1939 roku podjęto decyzję o ataku na hitlerowskie Niemcy zwycięstwo byłoby praktycznie pewne. Przecież najbardziej elitarne jednostki Wehrmachtu i Luftwaffe zaangażowane były na froncie polskim. W dodatku przewaga wojskowa była ogromna. Przeciwko 110 dywizją francuskim i brytyjskim stanęłyby jedynie 23 dywizje niemieckie. Prawdopodobieństwo rozgromienia jednostek hitlerowskich przy takiej przewadze liczebnej było olbrzymie!
Na procesie Norymberskim, podczas sądu na Niemieckich oficerach hitlerowskich, ujawniono największy błąd zachodnich aliantów: nie przeprowadzenie kontrataku na Rzeszę podczas jej walk o Polskę.
Niemiecki generał Alfred Jodl oświadczył wtedy:
„ Do 1939 roku byliśmy w stanie sami rozbić samą Polskę. Ale nigdy ani w roku 1938, ani w 1939- nie zdołalibyśmy naprawdę sprostać skoncentrowanemu wspólnemu atakowi tych państw( tj. Wielkiej Brytanii, Francji i Polski). I jeśli nie doznaliśmy klęski już w 1939 roku należy to przypisać jedynie faktowi, że podczas kampanii polskiej państwa alianckie pozostały kompletnie bierne wobec osłabionych dywizji niemieckich.”

Już z tych słów dowódcy niemieckiego wynika, że Rzesza obawiała się sprzymierzonych wojsk polsko-alianckich.
Dodatkowym dowodem strachu Hitlera było przesunięcie daty ataku na Rzeczpospolitą na wieść o zawartym układzie, z dnia 25 sierpnia 1939 roku, z Anglią. Nie odpowiadała mu walka przeciwko wspomaganej przez aliantów Polsce.
Podsumowując: błędy taktyczne przeciwników Hitlera i ich nieumiejętność przeprowadzenia szybkiego ataku na Niemcy, doprowadziły do:
- przedłużenia II Wojny Światowej aż do 2 września 1945 roku,
- przeprowadzenia wielu krwawych i okrutnych w skutkach bitew,
- ogromnego zniszczenia świata.


BIBLIOGRAFIA:
- Życie Świata,
- Szkolna Encyklopedia, RTW,
- Encyklopedia szkolna: Historia, PWN,
- Vademecum historyczne,
- Polska losy państwa i narodu, ISKRY,
- Internet

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut