profil

Amnety International

poleca 85% 139 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dzisiejszych czasach wiele mówi się International prawach człowieka. Bardzo często są on łamane. Niektórzy poszkodowani (np. gwałcone kobiety, bite dzieci) nie potrafią lub nie chcą opowiadać International swoich problemach. Wtedy zajmuje się nimi Amnesty International
Czym jest Amnesty International? Jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. AI jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić zwykłym ludziom wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka. Podstawą działalności AI jest międzynarodowa solidarność. Członkowie organizacji pochodzą z wielu różnych kultur i mają różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym przestrzegane będą prawa każdego człowieka.

Działalność AI ma zasięg globalny. Organizacja jest zaangażowana w obronę praw człowieka na całym świecie. Podejmujemy działania w sprawie różnorakich przypadków naruszeń praw człowieka, dokonywanych przez wszystkie władze, bez względu na to, czy ofiary aktualnie znajdują się w centrum zainteresowania mediów, czy też ich cierpienia są ignorowane. AI wierzy w skuteczną działalność na rzecz konkretnych osób. Badania, kampanie, wysiłki podejmowane po to, by zmienić prawo czy politykę, apele i listy - to wszystko ma na celu polepszenie losu kobiet, mężczyzn i dzieci. Nawet mając do czynienia z potwornymi zbrodniami na masową skalę, AI stara się przytaczać w swoich raportach przypadki indywidualnych ofiar i powoływać się na ich doświadczenia. Te ofiary to coś więcej niż statystyka. Ofiary mają nazwiska. Mają daty urodzenia. Mają swoje historie. I każda z nich ma prawo do sprawiedliwości. AI jest organizacją niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu. Nie popiera ani też nie potępia jakichkolwiek rządów czy systemów politycznych, niekoniecznie też podziela poglądy ofiar, o których prawa walczy. Aby zapewnić sobie ową niezależność, AI nie przyjmuje środków pieniężnych od rządów ani partii politycznych na działania w zakresie dokumentowania naruszeń praw człowieka i podejmowania działań przeciwko takim naruszeniom. AI jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich oraz z ofiarności publicznej.

AI jest ruchem demokratycznym i autonomicznym. Za swoje działania odpowiada wyłącznie przed swoimi członkostwem. Wszelkie decyzje podejmowane są przez ciała wybieralne. AI tworzy globalną społeczność obrońców praw człowieka, którzy podzielają zasady międzynarodowej solidarności, skutecznych działań na rzecz indywidualnych ofiar, powszechności i niepodzielności praw człowieka, bezstronności i niezależności, demokracji oraz wzajemnego szacunku.

Więzień Ngarljy Yorongar le Moiban , którego uwolniono 5 lutego 1999 r. po 8 miesiącach pozbawienia wolności w Czadzie powiedział: "Wasze działania, wraz z łańcuchem solidarności stworzonym przez działaczy z całego świata, doprowadziły do mojego uwolnienia ...Nie wiem, jak mam Wam dziękować... Gdyby nie ten łańcuch solidarności, nadal przebywałbym w tym okrytym złą sławą więzieniu... Zachęcam Was do kontynuowania działań w imieniu więźniów przetrzymywanych przez dyktatorów na całym świecie ... Pragnę pozdrowić tych wszystkich działaczy Amnesty International, którzy pisali do mnie, podtrzymując mnie na duchu. Listy te zostały skonfiskowane przez strażników i dopiero w momencie mojego uwolnienia mogłem przeczytać niektóre listy z USA... Jestem ogromnie wdzięczny i dziękuję Wam z całego serca."
Obecne Amnesty International stawia sobie następujące podstawowe cele:
• natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia - osób więzionych z powodu przekonań, koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosujących przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem,
• zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych i szybkich procesów sądowych,
• zaprzestanie stosowania kary śmierci,
• zaprzestanie stosowania tortur i innych form okrutnego traktowania więźniów,
• położenie kresu "zaginięciom" i pozasądowym egzekucjom.
Cele te są realizowane przez następujące działania:
• Wysyłanie małych 2-3 osobowych grup wolontariuszy dla oceny sytuacji poszczególnych represjonowanych osób i ew. pomocy tym osobom na miejscu. Zasadą jest tutaj wysyłanie osób z innego kraju niż kraj, w którym dochodzi do represji. Amnesty International nie przyjmuje i nie wymaga od swoich członków informacji na temat własnego kraju, aby nie być posądzonym o szpiegostwo.
• Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w jednym konkretnym kraju, który wydaje się mieć szczególne znaczenie w danym momencie.
• Organizowanie ogólnoświatowych kampanii medialnych dotyczących jednego ogólnego problemu, np. w obronie praw uchodźców lub przeciw torturom.
• Prowadzenie tzw. pilnych akcji, czyli organizowanie wysyłania listów i rozgłaszania medialnego w przypadku szczególnie rażących naruszeń praw człowieka w sprawie pojedynczych, konkretnych osób.
• Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie.

CZYM ZAJMUJE SIĘ AMNESTY INTERNATIONAL?

• AI stara się zapobiegać handlowaniu bronią. Co roku broń zabija ponad 500 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci - to jedna osoba na minutę. Tysiące ludzi odnosi rany, jest torturowanych, zostaje zmuszonych do opuszczenia domów. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się broni zwiększa skalę łamania praw człowieka, powoduje eskalację konfliktów, powiększa istniejącą nędzę. Niekontrolowane rozprzestrzenianie broni podsyca krwawe konflikty, hamuje zrównoważony rozwój i negatywnie wpływa na liczbę naruszeń praw człowieka. Ale handel bronią to także wielki biznes pozbawiony międzynarodowych regulacji.

• W Chinach wiele osób zostało skazanych choćby za wyrażanie swojej opinii w sieci, lub ściąganie informacji z Internetu. Według źródeł Amnesty International, do stycznia 2004, 54 osoby zostały zatrzymane lub uwięzione za tego typu działalność. Chiny mają obecnie najbardziej obszerną kontrolę Internetu na świecie. W ciągu ostatnich lat, nasila się trend monitorowania i inwigilowania różnych firm, kawiarenek internetowych, dostawców Internetu, itp. W ciągu ostatnich lat coraz więcej osób w Chinach ma dostęp do Internetu. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, liczba internautów wzrosła o 34,5 %, z 59,1 miliona w grudniu 2002 do 79,5 miliona w grudniu 2003. Stało się to dla władz chińskich nowym wyzwaniem do kontroli i cenzury aktywności użytkowników Internetu.

• AI broni również prawa dzieci, które notorycznie są łamane. Podczas gdy Afryka
obchodzi Dzień Afrykańskiego Dziecka, wiele spośród 120 000 dzieci poniżej 18 roku życia, niektóre nawet ośmioletnie, są zmuszane do spędzania tego dnia jako dzieci – żołnierze na terenie całego kontynentu – mówi Amnesty International.
Pomimo dynamicznego wzrostu pokoju w obszarze wielu konfliktów w Afryce, nadal niedostateczne i niewystarczające są starania afrykańskich rządów i wspólnoty międzynarodowej, aby rozwiązać problem dzieci walczących. Zachęty do kontynuowania bezlitosnego wyzysku afrykańskich dzieci przez przywódców sił zbrojnych i zbrojnych grup politycznych do ich dalszych własnych materialnych i politycznych korzyści, stanową nierozwiązany problem.

• Jednym z większych problemów jest kara śmierci, wciąż nieodwołana wielu krajach. Jak podają statystyki 78 krajów i regionów całkowicie zniosło karę śmierci, w 15 krajach istnieje możliwość skazania na śmierć tylko w wyjątkowych przypadkach takich jak np. zbrodnie wojenne, 78 krajów nadal zachowuje i korzysta z kary śmierci, jednak liczba krajów wykonujący egzekucje corocznie się zmniejsza. W 2003 roku, co najmniej 1.146 ludzi zostało straconych w 28 krajach i co najmniej 2.756 ludzi zostało skazanych na śmierć w 63 krajach. Dane te zawierają tylko przypadki znane Amnesty International; rzeczywiste liczby z pewnością są wyższe. W 2003 roku, 84 procent wszystkich zarejestrowanych egzekucji miało miejsce w Chinach, Iranie, USA i Wietnamie. W Chinach, ograniczony i niekompletny rejestr, udostępniony Amnesty International pod koniec roku, ukazywał, iż co najmniej 726 osób zostało straconych, ale przypuszcza się, że prawdziwa ich liczba jest znacznie wyższa: wysoki rangą członek chińskiego ciała ustawodawczego twierdził w marcu 2004, że w Chinach każdego roku wykonuje się egzekucje na „prawie 10.000” ludzi. Co najmniej 108 egzekucji zostało wykonanych w Iranie. Sześćdziesiąt pięć osób zostało straconych w USA, a przynajmniej 64 zginęły w Wietnamie.
• Kobiety też są otaczane opieką AI. Organizacja prowadzi akcje przeciw gwałtom i torturom kobiet. Mimo to wiele kobiet na całym świecie pada ofiarą przemocy. W niektórych krajach stosuje się szkodliwe, rytualne praktyki, takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, co ma zgubny wpływ na zdrowie i stan psychiczny młodych dziewcząt.

• Amnesty International przez ostatnie trzy dekady próbowała zwalczać tortury. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla tortur lub maltretowania, jest to bezprawne w każdych okolicznościach, ograbia z człowieczeństwa zarówno ofiarę, jak i sprawcę. Zdjęcia nagich, zakapturzonych irackich więźniów - zastraszonych, seksualnie upokorzonych lub ułożonych na kształt stosu ciał, stały się częścią światowej galerii ikon obrazujących ludzkie okrucieństwo i nadużywanie siły. Ukazują one, iż tortury są nie tylko atakiem na fizyczną, psychiczną i kulturową integralność ofiar, ale także zmniejszają indywidualne, tradycyjne i kulturowe wartości oprawców. Tortury nie powinny mieć miejsca nigdzie na świecie w XXI wieku, szczególnie we wszystkich krajach, które roszczą sobie prawo to bycia liderami w dziedzinie w praw człowieka i ich przestrzegania. Wspólnota międzynarodowa musi stawić czoła próbom legitymizacji tortur i maltretowania więźniów.

Globalna organizacja Amnesty International zawsze pomaga ofiarom przemocy, gwałtu, niesprawiedliwości, na całym świecie. Gdyby nie tysiące wolontariuszy na każdym kontynencie szerzyłoby się bezprawie, a wszystkie moralne prawdy zostałyby zatracone. Dobrze, że na świecie są ludzie zdolni i chętni do bezinteresownej pomocy potrzebującym.


BIBLIOGRAFIA:

http://amnesty.org.pl

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 8 minut