profil

Amnesty International

poleca 79% 55 głosów

Amnesty International to światowy ruch na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Obecnie organizacja liczy około milion członków i sympatyków. Zarejestrowano ponad 4000 grup działających w 89 krajach świata oraz kilka tysięcy grup funkcjonujących w szkołach i na uniwersytetach. Aby ich praca była bezstronna, zajmują się przypadkami pochodzącymi z innych krajów niż własny. Działalność finansowana jest ze składek członków i dotacji, przy czym organizacja tanie przyjmuje pieniędzy od rządów. W roku 1977 Amnesty International otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla za „wkład w umacnianie postaw wolności, sprawiedliwości,a tym samym pokoju na świecie”.

Powstanie Amnesty International łączy się z artykułem w brytyjskim „The Observer” autorstwa Petera Benensona pt. Zapomniani więźniowie, który zawierał apel o pisanie listów do rządu Portugalii, by uwolniono dwóch studentów skazanych za wzniesienie toastu „za wolność”.

Faktycznym twórcą Amnesty International był Sean MacBride, eks-ministers praw zagranicznych Irlandii, uhonorowany za swoją działalność pokojową Nagrodą Nobla w 1974 roku.

Początkowo działania tej organizacji polegały na domaganiu się od rządów przywrócenia wolności więźniom sumienia, czyli takim, którzy byli przetrzymywani w więzieniach ze względu na przekonania i wiarę. Potem działalność została rozszerzona o domagania się: wyeliminowania kary śmierci, zaprzestania tortur, szczególnego poszanowania praw kobiet i dzieci, zaprzestania pozasądowych egzekucji i porwań, rzetelnych procesów dla więźniów politycznych, poszanowania odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania, poszanowania dla dobrowolnych wyborów opcji seksualnych.

Amnesty International zorganizowało wiele międzynarodowych kampanii w obronie praw człowieka, np.

  • przeciwko stosowaniu tortur (1973),
  • na rzecz uniwersalnej obrony praw człowieka (1977, również w 1986 – z okazji25-lecia organizacji, oraz w 1991 w jej 30. rocznicę),
  • przeciwko karze śmierci (1981, 1988),
  • przeciwko porwaniom i zaginięciom (1982),
  • przeciwko zbrodniom politycznym (1983),
  • powtórnie przeciwko torturom (1985),
  • przeciwko porwaniom i pozasądowym egzekucjom (1994),
  • przeciwko łamaniu praw człowieka wobec kobiet (1995),
  • w obronie praw uchodźców (1997),
  • w obronie obrońców praw człowieka (1998).

Amnesty International od 1989 roku działa również w Polsce, kiedy to powołano pierwsze grupy w Gdańsku, Toruniu i Warszawie. W 1990 roku powołano Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Gdańsku.

Warto pamiętać

Istnieje wiele organizacji, które w swojej działalności kierują się troską o prawa człowieka. Można do nich zaliczyć: UNESCO (1945), Międzynarodową Organizację Pracy (1919), Unię Europejską (1993), a także Czerwony Krzyż (1863), Międzynarodową Federację Helsińską na Rzecz Praw Człowieka (1982), Amnesty International (1961), Ligę Praw Człowieka (1942), Komitet Helsiński przy KOR-ze (1982) i Helsińską Fundację Praw Człowieka (1989).

Pojęcia

- KOR (Komitet Obrony Robotników) – organizacja działaczy opozycji demokratycznej, założona we wrześniu 1976 roku jako reakcja na represje, które dotknęły uczestników protestów w Radomiu
- Czerwony Krzyż (pełna nazwa: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) – międzynarodowa organizacja, powstała w 1863 roku, stawiająca sobie za cel ochronę życia i zdrowia ludzkiego
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja prowadząca działania na rzecz ochrony praw człowieka, powstała w 1989 roku z przekształcenia Komitetu Helsińskiego; najbardziej znani członkowie to Ewa Łętowska, Andrzej Rzepliński, Marek Antoni Nowicki
- Międzynarodowa Liga Praw Człowieka – organizacja ponadnarodowa, powstała w 1942 roku; miała duży wpływ na zapisy dotyczące praw człowieka, zawarte w Karcie ONZ; obecnie organizacja koncentruje się na kontroli przestrzegania przez państwa dokumentów międzynarodowych, związanych z prawami człowieka

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty