profil

Wszystko o mapie

poleca 85% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MAPA- podstawowe źródło informacji. Jest to graficzny obraz pow. Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba zmniejszony w sposób określony matematycznie. Jej cechy to wymierność ( zmniejszona, można dokonywać na niej podziałów dzięki zastosowaniu odwzorowaniu kartograficznego i skali); czytelność

SKALA- stosunek odległości na mapie do odległości w rzeczywistości

PODZIAŁ MAP: A) ze względu na skalę (topograficzna 1: 200 000 mapy wielkoskalowe; przeglądowo topograficzne 1 : 200 000 – 1 : 1000 000 średnioskalowe; przeglądowe 1 : 1000 000 i mniejsze małoskalowe)
B) ze względu na treść ( ogólnogeograficzne; tematyczne)

GENERALIZACJA- uogólnienie, wybór treść mapy. Zależy od skali (im skala mniejsza tym mapa mniej dokładna) mapy i od przeznaczonego zastosowania.

POZIOMICA- linia łącząca punkty o tej samej wysokości.

Południki- północ, południe
Równoleżniki- wschód, zachód

N,nne,NE,ene,E,ese,SE,sse,S,ssw,SW,wsw,W,wnw,NW,nnw.

GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem związków między człowiekiem a środowiskiem geograficznym oraz ustala prawidłowości dotyczące przestrzennego rozmieszczenia zarówno ludzi i ich działalności, jak też obiektów i procesów przyrodniczych na Ziemi. Warunkiem badania relacji i ustalania prawidłowości jest zawsze zgromadzenie odpowiednio dużej liczby wiarygodnych informacji geograficznych.

OBSERWACJA:
Bezpośrednia (gdy człowiek swymi zmysłami bezpośrednio odbiera bodźce pochodzące od konkretnego obiektu geograficznego.
Pośrednia (zamiast oglądać dany obiekt w terenie oglądamy jego zdjęcie. Fotografie lotnicze i obrazy satelitarne umożliwiają obserwację w danym momencie rozległego obszaru, zapewniają przy tym dużą szczegółowość, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki bardzo rozszerzają zakres obserwowanych obiektów i procesów.

GEOIDA- bryła, której kształt możliwie najwierniej oddaje kształt Ziemi, dokładniej niż elipsoida obrotowa, gdyż jej pow. Jest w każdym miejscu prostopadła do pionu, wyznaczonego przez siłę ciężkości.

SIATKA KARTOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na mapie.

SIATKA GEOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na Ziemi (globusie).

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata