profil

Porównanie zasad religii Chrześcijańskiej i Islamu

poleca 81% 781 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obowiązki islamu są bardzo surowe. Kazdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązuje:
· Szahada (wyznanie wiary)
· Salat (modlitwa)
· Zaka (jałmużna)
· Saum (post)
· Hadżdż (pielgrzymka do ka’by)
Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Religia chrześcijańska ma o wiele mniej zasad. Nakazy Boże zobowiązują go miedzy innymi do miłości bliźniego i poszanowania życia-stąd zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne, działalność charytatywna, upominanie się o prawa dla prześladowanych itp. Są świadectwem ich wiary. Wpływ chrześcijaństwa na cywilizacje i kulturę zwłaszcza europejską, jest od czasów starożytnych olbrzymi. Wyrasło z zespolenia surowych zasad judaizmu z tradycją grecką i rzymską, które przechowało się po upadku cesarstwa rzymskiego. Zasady etyczne chrześcijaństwa przyjmowane są w znacznej mierze nawet przez ludzi niewierzących, traktujących je jako uniwersalne prawdy humanizmu.
Wróćmy do obowiązków islamu. Modlitwa jest odmawiana:
· O świcie
· Po południu
· O zachodzie słońca
· Gdy zapadnie noc
Podczas modlitwy muzułmanin powinien być w stanie nakazanej czystości,to jest umyć twarz, ręce, nogi. Stać w miejscu czystym(najczęściej na specjalnym dywaniku), być odwróconym w kierunku Mekki, modlić się powinien tylko w języku proroka, to jest arabskim. Trzonem modlitwy jest pierwsza sura Koranu (fatiha).Szczególnie ważna jest modlitwa piątkowa, ma charakter publiczny i jest obowiązkowa dla wszystkich dorosłych mężczyzn, odbywa się w południe. W czasie nabożeństwa jest wygłaszane kazanie(hutba) przez prowadzącego modły imama. Zaka(jałmużna) początkowo miała charakter dobrowolnej daniny, z czasem stała się obowiązkową daniną od majątku. Saum(post) obowiązuje raz w roku w miesiącu ramadan, polega na powstrzymaniu się od spożywania wszelkich pokarmów i picia od świtu do zachodu słońca. Hadżdż, pielgrzymka, którą raz w życiu musi odbyć do Mekki każdy muzułmanin i muzułmanka. W religii chrześcijańskiej także obowiązuje post całkowity. Można spożywać posiłki, ale w ograniczeniach. Jałmużna jest nieobowiazkowa, każdy daje to, co może. Każdy chrześcijanin powinien modlić się rano i wieczorem, ale to także nie jest obowiązkowe.
Podsumowując stwierdzam, że zasady muzułmanizmu są o wiele bardziej surowe od chrześcijańskich.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty