profil

Cena

drukuj
poleca 85% 144 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CENA, ilość pieniędzy, za którą można nabyć jednostkę towaru, dobra lub usługi; zmiany ceny są środkiem, za pomocą którego w procesie konkurencji zostaje określona w gospodarce wolnorynkowej alokacja zasobów. Cena detaliczna, cena sprzedaży w handlu detalicznym; obejmuje cenę hurtową, zwiększoną o marżę detaliczną; cena hurtowa, cena sprzedaży przedsiębiorstw handlu hurtowego, obejmująca cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową; cena dumpingowa, niska, nie pokrywająca często kosztów produkcji, stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku zagr. (dumping); cena monopolowa, ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana przez monopol, zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; jest ustalana na takim poziomie, przy którym cena pomnożona przez wielkość popytu daje największą sumę zysku; może być stosowana zarówno w warunkach czystego monopolu, jak i oligopolu; cena równowagi, cena przy której rynek jest w równowadze, tzn., przy której popyt na określone dobro jest równy jego podaży; cena światowa, cena danego towaru utrzymująca się na rynku świat.; ceny światowe dotyczą tylko wartości masowych i kształtują się zazwyczaj na podstawie cen na rynku, na którym się dokonuje największych obrotów danym towarem. Cen system, mechanizm przyczyniający się do podwyższenia cen towarów, na które popyt jest nadmierny i do ich obniżenia, gdy podaż; jest nadmierna; działanie tego mechanizmu opiera się na decyzjach niezależnych jednostek; zakłada się zwykle, że jakąś cenę ustala się na każdym rynku i utrzymuje się do chwili wystąpienia jakiejś zmiany kosztów lub popytu; znaczenie systemu cen polega na tym, że: 1) jest on środkiem rozdzielania ograniczonych zasobów pomiędzy konsumentów, 2) sygnalizuje producentom, gdzie w danym momencie jest możliwe osiągnięcie największych korzyści i w ten sposób wskazuje, co powinni oni wytwarzać.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy