profil

II wojna światowa - refleksje.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

O II wojnie światowej można by mówić wiele. Powstaje wiele interesujących filmów, felietonów na ten temat. II wojna światowa była najbardziej krwawą wojną jaką ludzkość dotychczas przeżyła. Rozgrywała się ona w latach 1939 - 1945.

W wojnie zaangażowanych było 61 państw ze wszystkich kontynentów, pod bronią znalazło się około 110 milionów ludzi, zginęło co najmniej 55 milionów, choć ta suma może być większa z racji ujawnionych podczas tzw. pierestrojki w ZSRR danych o większych stratach tego państwa, rannych zostało około 35 milionów.

Wydatki bezpośrednio na prowadzenie wojny sięgały około 155 milionów dolarów, a zniszczeń i strat do końca dotąd nie określono, przyjmuje się szacunkowo, że mogła to być kwota około 300 miliardów.

Trwalsze konsekwencje miały konsekwencje polityczne. Nastąpił nowy podział świata, już nie przez dotychczasowy koncert kilku mocarstw ale przez dwa (USA ZSRR) znacznie silniejsze.

Wojna przesunęła radzieckie granice daleko na zachód. Potwierdzeniem zwycięstwa stało się też opanowanie okręgu królewskiego - część Prus Wschodnich.

Także zdobycze na Dalekim Wschodzie były znaczące. Stany Zjednoczone zdominowały wyraźnie basen Pacyfiku przejmując wiele japońskich archipelagów, przede wszystkim jednak będąc wojskowo i politycznie obecne w regionie.

Ukształtował się układ stosunków międzynarodowych zwanych popularnie dwubiegunowością, czyli dominacją dwóch supermocarstw, dysponujących olbrzymimi potencjałami militarnymi i posiadaniem całej grupy w różny sposób i w różnym zakresie, państw od siebie uzależnionych. Dotychczasowe potęgi rozgromiono na pewien czas eliminując z politycznej gry bądź nie były w stanie przyjąć wyzwania supermocarstw.

Istotny wpływ wywarła też wojna na procesy emancypacji ludów Azji i Afryki dążących do zrzucenia rządów europejskich mocarstw kolonialnych. Ostatecznie prysł mit białego człowieka. Europejskie potęgi okazały się słabsze niż sądzono, często skłócone, a przede wszystkim możliwe do pokonania, co radykalnie przyspieszyło proces dekolonizacji. W Europie stało się to głównie przez bezpośredni wpływ ZSRR usilnie eksportującego własną ideologię i rolę tego państwa w zwycięstwie wojennym. W Azji wpływ ten był bardziej pośredni, choć również widoczny.

Wojna zrewolucjonizowała też technikę wojskową, a samą wojnę uczyniła gigantycznym gospodarczym wysiłkiem, rywalizacją potencjałów, możliwości technicznych i surowcowych. Pojawiły się nowe rodzaje broni.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Historia Polski