profil

Polska w II wojnie światowej (ściąga)

poleca 90% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Armie Polskie: -Pomorze gen. Bortnowski, -Poznań gen. Kutrzeba, -Karpaty gen. Fabrycy, -Kraków gen. Szyling, -Modlin gen. Przedrzymirsk-Krukowicz, -Prusy gen. Dąb-Biernacki, -Łódź gen. Rommel. Obrona Westerplatte: -Dowódca mjr. Sucharski, -Bronili się przez 7 dni i 7 nocy, 3tys. Niemców przeciw 180 Polaków, -Pancernik Schleswig-Holstein, -Symboliczny początek wojny. Obrona poczty Polskiej w Gdańsku: -Bohaterska obrona Poczty Polskiej, -Dowódca poczty Konrad Guderski, -Kapitulacja i roztrzelanie 38 obrońców poczty. Wojna graniczna: -Od początku była przegrana z powodu słabych umocnień zachodnich granic, -Bitwa w obronie Wizny pod dowództwem kpt. W Raginisa gdzie oddział Polaków liczący 700 ludzi przez 3 dni stawiał zacięty opór dobrze uzbrojonej 50tys. armii niemieckiej. –Niewielkie oddziały polskie pod wsią Mokrą odparły atak 4 dywizji pancernej Niemców która straciła 150 czołgów. 1939r. 9-18 IX- Bitwa nad Bzurą dowodził wojskami polskimi w tej bitwie gen. Kutrzeba. 1939r. 17 IX- Armia ZSRR napada na Polskę, zajęła Podole, Polesie i Wileńszczyznę. 1939r. 3 IX- Francja i Wlk. Brytania formalnie wypowiadają wojnę Niemcom ale pomocy zbrojnej nie udzielają. Po przekroczeniu granicy z Rumunią władze Polskie zostały internowane. Obrona Warszawy- cywilny komisarz dowódca gen. Juliusz Rommel. Po 3 tygodniach walk gen. Rommel podpisuje akt kapitulacji. Fallwaise- napad na Polskę. 1939r. 2 X- obrona Helu dowódcą gen. Jan Unrug. KOP- Korpus Ochrony Pogranicza. SGO Polesie- Samodzielna Grupa Operacyjna, dowodzi nią gen. F. Kleberg. 1939r. 5 X- Bitwa pod Kockiem. Przyczyny klęski wojny obronnej: -Miażdżąca przewaga militarna Niemców, -Brak pomocy Anglii i Francji, -Wkroczenie armii czerwonej, -Przestarzała armia Polska, -Zły plan działań, -Wadliwy system komunikacji.

Władze emigracyjne Polski utworzone zostały- pod koniec Września 1939r. we Francji. Prezydent RP- Władysław Raczkiewicz. Premier rządu i wódz naczelny armii gen. Władysław Sikorski. Wódz naczelny natychmiast rozpoczął formowanie armii Polskiej we Francji. 1940r. Wiosna- armia Polska na emigracji liczyła około 20 tys. żołnierzy. 1939r. 28 IX- Niemiecko-Rosyjski pakt o przyjaźni: -Korekta linii demarkacyjnej dzielącej Polskę na strefy wpływów, -Wspólne zwalczanie polskiego ruchu oporu. Strefa okupacji Niemieckiej: -Tereny wcielone do rzeszy: pomorze Gdańskie, Wielkopolska, część Mazowsza i Śląsk, -GG czyli Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie gubernatorem został Hans Frank. Formy represji na terenach wcielonych do Niemiec i na GG: -Torturowanie aresztowanych Polaków, -Zamykanie Polskich szkół wyższych, -Wysyłanie ludzi na roboty przymusowe do Rzeszy, -Chwytanie przypadkowych przechodniów w łapankach. Formy represji na ziemiach okupowanych przez ZSRR: -Przymusowe wcielanie do armii czerwonej, -Narzucanie obywatelstwa radziecka, -Rozprawienie się z inteligencją Polską, -Konfiskata majątków właścicieli ziemskich, -Aresztowanie i wymordowanie jeńców wojennych. 1940r. Wiosna- Stalin wydaje rozkaz zamordowania 15tys. jeńców Polskich zgromadzonych w obozach jenieckich. Holocaust- zagłada narodu żydowskiego. 1939r. Październik-Grudzień- nakaz noszenia przez Żydów opasek z gwiazdą Dawida, praca przymusowa również dla kobiet, tworzenie gett. Getto- wydzielona część miasta otoczona murem pod strażą, miejsce przesiedlenia wszystkich żydów. Największe getta: Warszawa, Łódź, Kraków, Białystok, Lwów, Zamość. Ostateczne rozwiązywanie kwestii żydowskiej, działania Niemców zmierzające do wymordowania wszystkich żydów. 1940r. Kwiecień- w Oświęcimiu powstaje pierwszy obóz koncentracyjny. Największe obozy zagłady: Oświęcim Brzezinka, Sobibór, Bełżec, Majdanek, Treblinka, Chełmno, Sztutow, Płaszów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty