profil

Po przewrocie majowym do II wojny.

poleca 85% 370 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Józef Piłsudski

1926r. 12 maja- zamach stanu przeprowadzony przez Piłsudskiego i jego zwolenników. 1926r. 15 maja- prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Witos poddają się do dymisji. 1926r.- Ignacy Mościcki prezydentem II RP. 1926r. Sierpień Nowela sierpniowa- zmiana konstytucji dająca większe uprawnienia prezydentowi: -prawo uchwalania dekretów z mocą ustaw, -powołanie i mianowanie GISZ-a. GISZ- Generalny Inspektor Sił Zbrojnych został nim Józef Piłsudski. Sanacja- obóz rządzących piłsudczyków, uzdrowienie moralne. 1928r.- wybory parlamentarne: a)BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem b)Ugrupowanie wyborcze sanacji nie uzyskało większości głosów w sejmie c)Opozycja w sejmie: CENTROLEW- partie lewicowe i centrowe. OWP- Obóz wielkiej Polski (emdecja z Dmowskim na czele). 1930r.- Mościcki rozwiązuje parlament następują aresztowania działaczy opozycyjnych. 1930r.- Wybory Brzeskie: -Posłowie opozycji byli więzieni w twierdzy w Brześciu, -Wybory odbyły się w atmosferze zastraszania, -Bezwzględną większość w sejmie uzyskał BBWR. 1935r. 27 kwietnia- sejm uchwala konstytucję kwietniową. Postanowienia konstytucji kwietniowej: -Na czele państwa stoi prezydent który odpowiedzialny jest za losy państwa jego obowiązkiem jest troska o dobro państwa i gotowość obronna –Organami państwa zostają: Rząd, Sejm, Senat, Siły zbrojne, Sądy, Kontrola państwa. Rządy autorytarne- rządy oparte na władzy nie podlegającej kontroli społecznej i wymagającej całkowitego posłuszeństwa. Państwa z którymi Polska utrzymywała dobre stosunki sąsiedzkie: -Rumunia także sojusz wojskowy, -Łotwa. Państwa z którymi byliśmy w konflikcie: -Niemcy, -Czechosłowacja, -ZSRR, -Litwa, -Węgry.

1925r.- Konferencja w Locarno w Szwajcarii- Niemcy gwarantują nie naruszalność granic z Francją i Belgią pomijając Polskę. Główne kierunki polityki zagranicznej polski: -Polityka równowagi wobec Niemiec i ZSRR „Zachowanie równych odległości między Moskwą a Berlinem”. –Nawiązanie dyplomatycznych stosunków z Litwą, -Odzyskanie Zaolzia, -Nie dopuszczenie do przyłączenia Gdańska do Niemiec, -Umocnienie sojuszów wojskowych z Rumunią i Francją. Przejawy kryzysu gospodarczego na wsi: chłopi byli zmuszeni do sprzedawania tego co wyprodukowali po niskich cenach, w ten sposób kupowali niekorzystnie potrzebne im artykuły. COP- Centralny Okręg Przemysłowy, zaczęto go budować w 1935r. w widłach Wisły i Sanu, obejmował on różnego rodzaju ośrodki przemysłowe i fabryki. Ośrodki przemysłowe: Radom- fabryki sprzętu wojskowego, mineralny, odzieżowy, metalowy, chemiczny, Kielce- metalowy, chemiczny, mineralny, Rzeszów- fabryki samolotów, chemiczny, metalowy, Lublin- metalowy, chemiczny, spożywczy, odzieżowy. Osiągnięcia gospodarcze II RP: Transport- LOT, PKP, Port w Gdyni. Budynki i projekty- Największy na świecie maszt radiowy, Samoloty sportowe bombowe i myśliwskie. III Rzesza prowadziła rewizjonistyczną politykę- kwestionowanie postanowień traktatu wersalskiego. 1935r.-: -Rozbudowa armii niemieckiej (wehrmacht), -Wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, -Utworzenie lotnictwa czyli Luftwaffe, -Rozbudowa Kriegsmarine, -Intensywny rozwój przemysłu zbrojeniowego. Luftwaffe- niemieckie lotnictwo. Kriegsmarine- niemiecka marynarka wojenna.

1936r.: -Remilitaryzacja Nadrenii, -Udział Niemiec w wojnie domowej w Hiszpanii, -Udział w tej wojnie to testowanie Niemieckich sił zbrojnych. Remilitaryzacja- ponowne uzbrajanie się państwa lub regionu w którym wcześniej zakazano zbrojeń. 1938r.- „Anszlus” Austrii- zjednoczenie Austrii z Niemcami. Anszlus- zjednoczenie Austrii z Niemcami. 1938r.Wrzesień- konferencja w Monachium Hitler żąda zgody na przyłączenie do Niemiec Czeskich Sudetów. 1938r. Marzec- Hitler doprowadza do podziału Czechosłowacji: a)Faszystowska Słowacja ks. Józefa Tiso b) Protektorat Czech i Moraw całkowicie zależnych od Niemiec. 1938r.- propozycja ambasadora Niemieckiego dotycząca wyrażenie przez Polskę zgody na budowę eksterytorialnej autostrady przez polskie pomorze, propozycje niemieckie zostały odrzucone. 1938r.- Nawiązanie stosunków z Litwą pod groźbą ultimatum dla władz Litewskich, wkroczenie Polaków do Zaolzia. 1939r.Styczeń- Żądania Hitlera wobec Polski: -Autostrada eksterytorialna, -Zgoda Polaków na przyłączenie Gdańska do Polski. 1939r.Maj- przemówienie Józefa Becka w parlamencie odrzucający żądania niemieckie.

1939r. 25 Sierpnia- Wlk. Brytania daje Polsce deklarację bezpieczeństwa. 1939r. 23 Sierpnia- pakt Ribbentrop-Mołotow. Pakt Ribbentrop-Mołotow- był to radziecko niemiecki pakt o nie agresji wraz z tajnym protokołem dotyczącym jednoczesnej agresji i podziału państwa Polskiego. 1939r. 25 Sierpień- Bezpośredni skutek tego dokumentu to Brytyjsko-Polski układ sojuszniczy. Autostrada eksterytorialna- droga szybkiego ruchu wyłączona spod kontroli państwa przez które przechodzi. Prezydenci RP po kolei: -Maciej Rataj, Edward Rydz-Śmigły, Eugeniusz Kwiatkowski, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki. Maciej Rataj- marszałek sejmu II RP w latach 1922-1928r. Edward Rydz-Śmigły- marszałek Polski, po śmierci piłsudskiego zajmował stanowisko GISZ. Eugeniusz Kwiatkowski- minister przemysłu i handlu. Stanisław Wojciechowski- prezydent II RP w latach 1923-1926r. Ignacy Mościcki- uczony, chemik wynalazca, twórca polskiego przemysłu chemicznego w okresie między wojennym, prezydent RP w latach 1926-1939r. Rządy pułkowników- było to obsadzenie przez Piłsudskiego stanowisk ministrów i premierów RP dawną kadrą oficerów legionów. Różnica między konstytucją kwietniową a marcową: W stosunku do marcowej ograniczała rolę parlamentu, zwiększając władzę prezydenta, który miał jedynie wobec Boga i historii ponosić odpowiedzialność za losy państwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata