profil

Urbanizacja itp.

poleca 85% 183 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liczba ludności od początków świata: 10mln-7000lat temu, 20mln-4500lat temu, 40mln-2500lat temu, 160mln-2000lat temu, 310mln-1000lat temu, 6mld-teraz czyli w 2002roku. Źródła informacji o ludności: spis ludności, rejestracja ruchu ludności, szacunki. Demografia- dziedzina wiedzy o społeczeństwie. Decyduje o tym: płeć, rasa, religia, wiek, język, wykształcenie, zawód. Najludniejsze państwa świata: 1.Chiny 1244mln, 2. Indie 955mln, 3.Usa 269mln, 4.Indonezja 202mln, 5.Brazylia 161mln, 6.Rosja 147mln, 7.Pakistan 138mln, 8.Japonia 126mln, 9.Bangladesz 122mln, 10.Nigeria 118mln, 11.Meksyk 100mln. W sumie=3581mln. Obszary o największym zaludnieniu na 1km kwadratowy: Indonezja wyspa Jawa, Chiny część wschodnia, Japonia (Honsiu), Bangladesz, Indie, rzeka Ganges, Europa zachodnia, USA wschodnie wybrzeże, Egipt (Delta Nilu). Zróżnicowanie rasowe pojawia się m.in.: w kolorze skory, oczu, włosów, kształcie czaszki, nosa i warg. Pod koniec XVIII wieku podzielono rasy na trzy: białą czyli europidalną, żółtą czyli mongolidalną, czarną czyli negroidalną.


Urbanizacja- umiastowienie, powstanie i rozwój miast. Kryteria miejskości: prawa miejskie, liczba ludności i zwarta zabudowa, zajęcia ludności. Wskaźnik urbanizacji: Świat 47%, najmniej Azja- 30%, najwięcej- Ameryka Północna 74%. Europa: najmniej- Portugalia. Najwięcej- Belgia, Anglia, Islandia. Państwa najmniej zurbanizowane: Ruanda 7%, Etiopia 14%, Afganistan 19%, Sudan 20%, Bangladesz 24%, Indie 26%, Chiny 29%. Państwa z wysokim stopniem urbanizacji: Singapur 100%, Islandia 90%, Argentyna 86%, Niemcy 85%, Japonia 77%, USA 75%, Francja 74%. Wielkie miasta: Meksyk- 20,2mln- najwięcej z tych miast, Kalkuta- 11,7mln- najmniej z tych miast. Aglomeracja- jest to zespół jednostek osadniczych, który stanowi duże miasto położone centralnie oraz mniejsze miasta i wsie, np.: aglomeracja warszawska. Konurbacja- jest to zespół miast równorzędnych, bez wyraźnego głównego ośrodka. Megalopolis- powstaje gdy łączą się ze sobą aglomeracje. Sektory zatrudniania ludzi: I. Rolnictwo, rybactwo, leśnictwo, rybołówstwo. II. Przemysł wydobywczy i przetwórczy oraz budownictwo. III. Usługi: transport, łączność, handel, finanse, ochrona zdrowia, opieka społeczna, ubezpieczenia, wymiar sprawiedliwości, administracja państwowa i turystyka, oświata, nauka i kultura.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata